Cách Tạo Danh Sách Trong Excel

     

Bạn đã lúc nào phải lập một list theo thương hiệu (danh sách lớp, danh sách sinh viên…) và quản lý chúng chưa? nếu còn đang do dự về giải pháp tạo một danh sách đơn giản, hãy đọc bài viết sau đây của học tập Excel Online: Tạo list theo thương hiệu trong Excel. Như hay lệ, ta sẽ bước đầu từ một bảng white và công việc cần làm cho là tạo thành một danh sách lớp.

Bạn đang xem: Cách tạo danh sách trong excel

*
Tạo list theo thương hiệu từ bảng trắng

Tạo danh sách theo thương hiệu trong Excel

Xây dựng khung với nhập dữ liệu

Tưởng tượng rằng bạn mừng đón một tập làm hồ sơ lộn xộn của học sinh vào lớp 10A1 và cần làm một bảng, vào đó bao gồm các thông tin cơ bản:

Số sản phẩm tựMã sốHọ tênGiới tínhNgày sinh

Ta lấy tài liệu có sẵn từ bỏ bảng sau: