Cách Sử Dụng Thì Hiện Tại Hoàn Thành

     

Sau bài học kinh nghiệm trước về thì bây giờ đơn, hôm nay chúng ta tiếp tục học thì hiện nay tại xong xuôi (Present Perfect) – Đây là một trong trong các thì tiếng Anh nhưng mà rất đa số chúng ta nhầm lẫn phương pháp sử dụng khi tham gia học ngữ pháp tiếng Anh với ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành


Thì hiện nay tại hoàn thành (Present Perfect) rất thịnh hành trong tiếp xúc hàng ngày tương tự như trong bài bác thi TOEIC. Bạn đã biết những gì về cách làm và biện pháp dùng của thì này chưa? Hãy thuộc Anh Ngữ Ms Hoa đọc thêm trong bài viết dưới phía trên nhé.

Trong bài viết này cô sẽ share đầy đủ cho các bạn cấu trúc, biện pháp sử dụng, vệt hiệu nhận ra và bài bác tập củng núm rèn luyện. Vào từng cách thực hiện cô sẽ bổ sung cả mẹo phân biệt và để ý những ngôi trường hợp đặc biệt để các bạn học không hề thiếu và hiểu kỹ năng thì hiện nay tại kết thúc chi ngày tiết nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại tại hoàn thành sử dụng để mô tả về một hành vi đã dứt cho tới thời điểm hiện tại mà ko bàn về thời gian diễn ra nói. 

*

Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi tốt nghiệp đại học từ năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi thao tác làm việc cho doanh nghiệp này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bước đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu lấp định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không chạm chán nhau vào một thời gian dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không quay lại quê hương của bản thân mình từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa bước đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn vẫn từng du ngoạn tới Việt Nam bao giờ chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy sẽ tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã ban đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập cho tới nó xảy ra khi nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã có tác dụng hết bài xích tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ vẫn kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy sẽ sống cả đời ngơi nghỉ Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : chúng ta có thể sử dụng Thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn cho phần lớn trường phù hợp như lấy ví dụ 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng có tác dụng trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books and he is working on another book. (Anh ấy đang viết được 3 cuốn sách và đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã chơi guitar kể từ thời điểm còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề với “since” chỉ ra khi một cái gì đó bước đầu trong thừa khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ vẫn ở với công ty chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác làm việc ở đây kể từ khi tôi tách trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một tởm nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường cần sử dụng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm ngoái là ngày tệ tốt nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã lúc nào gặp George chưa? Có, mà lại tôi chưa khi nào gặp vk anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động vào quá khứ nhưng đặc biệt tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi ko thể vào nhà được. Tôi đánh mất chùm chìa khóa của mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không có ở nhà. Tôi nghĩ về cô ấy sẽ đi mua sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý quánh biệt: Trong một trong những trường hợp, ta thực hiện trạng thái vượt khứ phân từ của cồn từ lớn BE: BEEN như một dạng thừa khứ phân trường đoản cú của hễ từ GO.

Trong những thì giờ đồng hồ Anh, "thì lúc này hoàn thành" và "thì thừa khứ đơn" là 2 thì rất đa số chúng ta dễ bị nhầm lẫn cách sử dụng. Cũng chính vì vậy, các bạn lưu ý thật kỹ càng để thực hiện thì giờ Anh thật phù hợp trong ngữ cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, không bao giờ

- yet: chưa (dùng trong câu bao phủ định cùng câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng chừng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong vòng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong hai năm qua)

 

 

*** Vị trí của các trạng từ trong thì hiện tại hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” và đứng trước rượu cồn từ phân từ bỏ II.

- already: cũng rất có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa new về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, với thường được sử dụng trong câu bao phủ định với nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up to lớn present, up to lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: rất có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim truyền hình này sát đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau lúc học kiến thức và kỹ năng ngữ pháp cơ bản về thì lúc này hoàn thành các bạn nên làm bài bác tập dưới đây để củng cố bền vững và kiên cố hơn, đọc và biết cách áp dụng tốt nhất nhé!

Bài tập 1: Đọc các tình huống, sử dụng những động từ dưới đây và viết lại câu với thì lúc này hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk & her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was đôi mươi degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: lựa chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone to Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... To lớn the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ Khổng lồ the shop to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going lớn the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... Lớn the bank."

Bài tập 3: trả lời các câu hỏi dựa vào từ vào ngoặc

1. Would you like something to lớn eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Vì chưng you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing to the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc trường hợp và viết lại câu với những từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go to lớn see a friend at her house. She says, "Would you lượt thích something lớn eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings and the caller says, "Can I speak lớn joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan to eat at a restaurant tonight. You phoned lớn reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone to lớn reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place to lớn live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where khổng lồ go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: phân chia thì hiện nay tại ngừng và quá khứ đơn. (Bài tập nâng cao này để giúp đỡ bạn nhận ra rõ về thì hiện tại xong và vượt khứ 1-1 – đây là 2 thì nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ to crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ lớn drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to japan but now she………back. (to go – to come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ khổng lồ buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ to lớn win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Tròn Xoay, Chuẩn Sgk Và 5 Ví Dụ

12. Last year we……… lớn Italy.

13. John and Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new oto in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the trò chơi of chess?

Bài tập 6: bạn hãy viết các thắc mắc để hỏi những bài toán mọi bạn đã làm, dùng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place khổng lồ live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you design this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to japan but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

Xem thêm: Nguyên Lý Hoạt Động Và Cấu Tạo Màn Hình Cảm Ứng Điện Thoại, Màn Hình Cảm Ứng Là Gì

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been lớn California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken khổng lồ a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kiến thức và kỹ năng về thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) và bài tập thực hành trên đây, cô Hoa tin rằng chúng ta đã nắm vững và hoàn toàn có thể vận dụng trơn tuột tru khi sử dụng ngữ pháp giờ Anh nói thông thường và khi làm bài bác TOEIC Reading nói riêng.