Cách sử dụng that trong tiếng anh

     

“That” và “which” là nhì từ mà chúng ta có thể sử dụng sửa chữa thay thế cho nhau vào tiếng Anh. Tuy nhiên có một số trong những trường đúng theo chỉ được sử dụng “that” cơ mà không thể sử dụng “which”. Sau đấy là những ngôi trường hợp chúng ta nên chú ý.

Bạn đang xem: Cách sử dụng that trong tiếng anh

1. Khi câu bao gồm “all, little, much, few, everything, none”

Với gần như câu có từ bên trên thì dùng “that” nhưng mà không dùng “which”.

Ex: There are few books that you can read in this book store.

*

That được sử dụng như thế nào?

2. Khi thay thế sửa chữa người đứng trước

That dùng để làm thay vậy phía trước vừa có bạn được nhắc đến.

Ex: He asked about the factories và workers that he had visited.

3. Lúc câu có tính từ sống cấp đối chiếu hơn nhất

Từ được sửa chữa thay thế phía trước tất cả định ngữ là tính từ ngơi nghỉ cấp đối chiếu hơn duy nhất thì dùng “that” nhưng mà không sử dụng “which”.

Ex: This is the best novel that I have ever read.

4. Nếu muốn sửa chữa thay thế cho định ngữ là số máy tự

Với từ được thay thế phía trước tất cả định ngữ là số máy tự thì chúng ta nên dùng “that” mà không hẳn “which”.

Ex: The first sight that was caught at the Great Wall has made a lasting impression on him.

5. Phía trước gồm định ngữ là: “the only, the very, the same, the right”

Với rất nhiều định ngữ này thì chúng ta nên lưu ý dùng “that” mà lại không cần sử dụng “which”.

Xem thêm: Thức Ăn Có Vai Trò Gì Đối Với Chúng Ta ? Thức Ăn Có Vai Trò Gì Đối Với Cơ Thể Chúng Ta

Ex: It is the only book that he bought himself.

*

Nắm rõ cách áp dụng that trong giờ Anh

6. Trường đoản cú được sửa chữa thay thế phía trước tất cả định ngữ là “all, every, any, much, little, few, no”

Với hầu như từ này thì cần sử dụng “that” mà lại không dùng “which”.

Ex: You can take any room that you like.

7. Trong số những câu thừa nhận mạnh

It is … that …” thì sử dụng “that” nhưng mà không cần sử dụng “which” có tác dụng từ nối .

Ex: It is in this room that he was born twenty years ago.

8. Diễn tả ý “giống như….”dùng tự nối “as” không dùng “which”

Ex: Mary was late again, as had been expected.

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Thi Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 2021❣️✔️Và Các Năm Gần Đây✔️

Việc nắm vững cách áp dụng “that” và “which” để giúp bạn làm bài xích tập ngữ pháp giờ Anh dễ dãi hơn đó.