CÁCH SỬ DỤNG HÀM VLOOKUP VÀ HLOOKUP

     

quá trình của bạn liên tiếp phải thao tác trên Excel thì việc sử lí dữ liệu quan trọng phải hiểu rõ các hàm trong Excel nhất là hàm dò tìm. Từ bây giờ mình xin phân tách sẻ chúng ta cách áp dụng hàm Hlooup cùng Vlookup chi tiết nhất, mời chúng ta cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm vlookup và hlookup

phía dẫn dùng hàm Hlookup

1. Chức năng chính

Chức năng: Là hàm search kiếm giá trị của đối tượng người dùng và trả về công dụng theo mặt hàng ngang.

Cú pháp:

=HLOOKUP (lookup_value, table_array,row_index_num,)

các tham số:

Lookup_value: giá trị dùng để dò tìm

Table_array: bảng giá trị dò, nên để tại dạng showroom tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng phương pháp nhấn F4).

Row_index_num: vật dụng tự của hàng bắt buộc lấy dữ liệu trên bảng báo giá trị dò.

Range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE (1) là dò tìm kiếm gần thiết yếu xác, FALSE (0) dò tìm chính xác.

2. Ví dụ

mang đến bảng điểm sau:

Yêu cầu: căn cứ vào bảng xếp loại, điền tin tức vào cột xếp loại.

Thực hiện nay yêu cầu:

quan sát vào bảng thông tin ta thấy ví như điểm là 0 thì điền làm việc cột xếp các loại là “Yếu” với sẽ dò tìm mặt bảng tra thông tin, phụ thuộc vào cú pháp của hàm Hlookup (dò tìm giá trị theo hàng) ta bao gồm công thức dò tra cứu như sau: =HLOOKUP(C6,$C$19:$G$20,2,0).

vào đó:

- Lookup_value= C6= “4”.

- Table_value = $C$19:$G$20= Dò tìm toàn bộ bảng tra thông tin (nhấn F4 để cố định bảng tra thông tin lại).

- Row_index_num= 2= có nghĩa là trả về cột nhóm ở bảng tra thông tin.

Xem thêm: Một Nguồn Điểm O Phát Sóng Âm Có Công Suất Không Đổi Trong Một Môi

- Range_lookup= 0 (dò tìm giỏi đối)

sẽ sở hữu được 2 cách thức dò tìm:

0: dò tìm hoàn hảo và tuyệt vời nhất (chính xác)

1: dò tìm kha khá (gần đúng)

Ta có công dụng cuối thuộc như hình dưới:

Hướng dẫn dùng hàm Vlookup

1. Công dụng chính

Chức năng: Là hàm kiếm tìm kiếm quý hiếm của đối tượng người sử dụng và trả về công dụng theo mặt hàng dọc.

Cú pháp:

=VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num,)

các tham số:

Lookup_value: giá bán trị dùng để dò tìm

Table_array: bảng giá trị dò, nên để tại dạng địa chỉ tuyệt đối (có lốt $ phía trước bằng cách nhấn F4).

Col_index_num: thứ tự của cột nên lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

Range_lookup: Phạm vi tìm kiếm kiếm, TRUE (1) là dò tìm kiếm gần thiết yếu xác, FALSE (0) dò tìm thiết yếu xác.

2. Ví dụ

cho bảng thông tin dưới đây:

Yêu cầu: căn cứ vào bảng tra cứu giúp thông tin, điền câu chữ vào cột “Nhóm”.

Thực hiện nay yêu cầu:

quan sát vào bảng thông tin ta thấy nếu thành phần là tiếp thị thì ta đã điền là A cùng sẽ dò tìm mặt bảng tra thông tin, nhờ vào cú pháp của hàm Vlookup ta tất cả công thức dò tìm như sau: =VLOOKUP(D6,$G$6:$H$10,2,0).

vào đó:

- Lookup_value= D6= “Tiếp thị”

- Table_value= $G$6:$H$10= Dò tìm cục bộ bảng tra tin tức (nhấn F4 để cố định và thắt chặt bảng tra tin tức lại).

- Col_index_num= 2= có nghĩa là trả về cột team ở bảng tra thông tin.

- Range_lookup= 0 (dò tìm hay đối)

sẽ có được 2 phương thức dò tìm:

0: dò tìm hoàn hảo nhất (chính xác)

1: dò tìm kha khá (gần đúng)

Ta có tác dụng như dưới hình.

Xem thêm: Tắt Chế Độ Formatted Trong Word 2007

Cảm ơn chúng ta đã dành thời hạn theo dõi bài viết Cách thực hiện hàm Hlookup với Vlookup chi tiết nhất và nhớ rằng để lại bình luận dưới để đóng góp góp chủ ý cho nội dung bài viết nhé.