Cách Đọc Bản Vẽ Chi Tiết

     

Bản vẽ cụ thể là phiên bản vẽ mô tả hình dạng, kích thước và các yêu ước kĩ thuật của đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Cách đọc bản vẽ chi tiết

Bao gồm:

Các hình biểu diễn

Khung bạn dạng vẽ, size tên

Các con số kích thước

Các yêu cầu kĩ thuật

Công dụng: bạn dạng vẽ chi tiết là tài liệu kĩ thuật sử dụng trong việc chế tạo và kiểm soát chi tiết.

*

Sơ đồ gia dụng nội dung bạn dạng vẽ chi tiết

II.Đọc phiên bản vẽchi tiết

Trình trường đoản cú đọc bản vẽ

Gồm 5 bước:

Đọc ngôn từ trong size tên.

Phân tích những hình chiếu, hình cắt.

Phân tích kích thước.

Đọc yêu mong kĩ thuật.

Mô tả dáng vẻ và cấu tạo của chi tiết, tác dụng của cụ thể đó.

Bản vẽ ống lót:

Tên gọi bỏ ra tiết: ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

Tên hotline hình chiếu: hình chiếu cạnh

Vị trí hình cắt: cắt ở chỗ hình chiếu đứng.

Kích thước thông thường của đưa ra tiết: 28mm,30mm.

Kích thước các phần của chi tiết: Đường kính ko kể 18mm, 2 lần bán kính lỗ 16mm, chiều nhiều năm 30mm.

Gia công: làm tù cạnh

Xử lí bề mặt: mạ kẽm.

Mô tả mẫu mã và cấu tạo của chi tiết: ống hình tròn tròn.

Công dụng của cụ thể dùng nhằm lót giữa những chi tiết.


*

III.Cách lập phiên bản vẽ bỏ ra tiết:


Bước 1: bố trí các hình màn biểu diễn và size tên.

Bố trí các hình trình diễn trên phiên bản vẽ bằng các đường trục và con đường bao hình biểu diễn.

Bước 2: Vẽ mờ.

Lần lượt vẽ hình dạng phía bên ngoài và phần bên phía trong của những bộ phận, vẽ hình giảm và mặt cắt…

Bước 3: đánh đậm.

Xem thêm: Tìm Hiểu Kỹ Thuật Xuất Phát Cao Trong Chạy Nhanh, Phân Tích Kỹ Thuật Xuất Phát Cao

Trước lúc tô đậm bắt buộc kiểm tra sửa chữa những không nên sót, kẻ đường gạch gạch men của mặt cắt, kẻ mặt đường gióng và mặt đường ghi kích thước. Vẽ những nét đậm.

Bước 4: Ghi phần chữ.

Ghi kích thước, yêu mong kĩ thuật, ngôn từ khung tên.


Bài 1:

Thế làm sao là bản vẽ cụ thể ? bạn dạng vẽ chi tiết dùng để làm gì?

Hướng dẫn giải

Bản vẽ chi tiết là một phương tiện tin tức dùng trong cung cấp và đời sống.

Bản vẽ cụ thể có:

Hình biểu diễn gồm hình cắt (ở địa chỉ hình chiếu đứng) cùng hình chiếu cạnh.Hai hình chiếu ấy miêu tả hình dạng bên phía trong và bên ngoài của trang bị thể.

Kích thước có kích thước chung và form size riêng.

Yêu ước kĩ thuật gồm chỉ dẫn về gia công, xử lí bề mặt.

Khung tên bao gồm tên gọi chi tiết máy, vật dụng liệu, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, các đại lý thiết kế.

Bản vẽ chi tiết dùngđể chế tạo và kiểm tra chi tiết máy ,dùng trong laođộng , chế tạo , thêm ráp ,thi công vận hành

Bài 2:

Em hãy nêu trình từ bỏ đọc phiên bản vẽ chi tiết?

Hướng dẫn giải

Gồm 5 bước:

1. Form tên.

2. Hình biểu diễn.

3. Kích thước.

4. Yêu ước kĩ thuật.

5. Tổng hợp.

Tên gọi cụ thể : ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

Tên call hình chiếu: hình chiếu cạnh

Vị trí hình cắt: cắt ở đoạn hình chiếu đứng.

Kích thước chung của chi tiết: 28mm,30mm.

Xem thêm: Mô Tả Thí Nghiệm Chứng Minh Mạch Gỗ Của Thân Vận Chuyển Nước Và Muối Khoáng

Kích thước các phần của bỏ ra tiết: Đường kính kế bên 18mm, đường kính lỗ 16mm, chiều lâu năm 30mm.