Các chuỗi phản ứng hóa học

     

Chuỗi phản bội ứng chất hóa học vô cơ lớp 9 là dạng bài tập thường xuyên có trong các bài kiểm tra, bài bác thi chất hóa học 9.

Bạn đang xem: Các chuỗi phản ứng hóa học

Chính vị vậy trong bài viết dưới phía trên dulichnangdanang.com giới thiệu đến các bạn bài tập Chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học vô cơ lớp 9. Thông qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tứ liệu tham khảo, củng cố kỹ năng để giải nhanh các bài tập Hóa học. Dường như các bạn xem thêm Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9.

Xem thêm: Cách Xem Tin Trên Instagram Mà Không Bị Phát Hiện, Chuyện Nhỏ! Lại Đây Sforum Chỉ Cho

Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học vô cơ lớp 9

Câu 1. Mg → MgO → MgCl2 → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4 → MgCO3 → Mg(HCO3)2

(1) 2Mg + O2 → 2MgO

(2) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

3) MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl

4) Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3

5) Mg(OH)2 → MgO + H2O

6) MgO + Na2SO4 → MgSO4 + H2O


7) MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3 + Na2SO4

8) MgCO3 + CO2+ H2O → Mg(HCO3)2

Câu 2.

Xem thêm: Ôn Tập Chương Iii Giải Sgk Toán Lớp 8 Ôn Tập Chương 3 Phần Đại Số

MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → clorua vôi

1) MnO2 + 4HCl

*
MnO2 + Cl2 + H2O

2) 3Cl2 + 6KOH(đặc)

*
5KCl + KClO3 + 3H2O

3) KClO3

*
KCl + 3O2

4) KCl(rắn) + H2SO4

*
2HCl + K2SO4

5) 4HCl + MnO2

*
MnO2+ Cl2 + H2O

6) Cl2 + Ca(OH)2

*
CaOCl2 + H2O


Câu 3. CaCl2 → NaCl → Cl2 → CaOCl2 → CaCO3 → CaCl2 → NaCl

1) CaCl2 + Na2CO3→ NaCl + CaCO3

2) NaCl

*
na + Cl2

3) 2Cl2+ 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

4) 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCl2 + CaCO3 + 2HClO

5) CaCO3+ 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

6) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Câu 4. na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3


1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Câu 5. S → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2

Đáp án

(1) S + O2

*
SO2

(2) SO2 + O2

*
SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(5) SO2 + H2O→ H2SO3

(6) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(7) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

..............


Chia sẻ bởi:
*
Bảo Ngọc
dulichnangdanang.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 231 Lượt xem: 2.385 Dung lượng: 218 KB
Liên kết cài đặt về

Link dulichnangdanang.com chính thức:

Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học vô cơ lớp 9 tải về Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA