Các Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Lớp 10

     
Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

Cách chấm dứt phương trình chất hóa học về Halogen hay, chi tiết

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

– nắm vững các đặc điểm hóa học của những halogen cùng hợp chất của chúng

– một số tính chất đặc trưng cần lưu giữ ý:

Liên quan: chuỗi làm phản ứng hóa học lớp 10

+ Halogen là mọi phi kim điển hình. Đi tự flo mang đến iot, tính oxi hoá sút dần. Những halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau nó thoát ra khỏi dung dịch muối hạt halogen.

Bạn đang xem: Các chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

+ Flo gồm độ âm điện lớn nhất nên trong toàn bộ các hợp chất chỉ tất cả số oxi hoá 1. Các nguyên tố halogen khác, ngoại trừ số oxi hoá -1 còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng dần từ HF HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. xong xuôi chuỗi phản ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ

→ NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2O

b, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân nặng bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: dứt các phương trình chất hóa học theo sơ trang bị sau, ghi rõ đk phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Fe + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình hóa học của làm phản ứng tiến hành các biến đổi dưới đây, ghi tên những chất và điều kiện của bội phản ứng.

*

Câu 2. Hoà tan khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư. Hỗn hợp thu được có các chất thuộc hàng nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

Xem thêm: Tất Tần Tật Các Ứng Dụng Của Nhôm Trong Đời Sống ? Tất Tần Tật Các Ứng Dụng Của Nhôm Trong Cuộc Sống

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 3. Hoà tung khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Hỗn hợp thu được có những chất thuộc dãy nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 4. Cho những chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tính năng được với các chất :

A. (1), (2), (4), (5). B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3), (5).

Câu 5. Cho những chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng được với những chất :

A. (1), (2). B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Câu 6. Cho những phản ứng :

(1) O3 + dung dịch KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl quánh -to→

(4) Cl2 + dung dịch H2S →

Các bội nghịch ứng tạo thành đơn hóa học là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe3O4 + dung dịch HI (dư) X + Y + H2O

Biết X cùng Y là sản phẩm sau cuối của quá trình chuyển hóa. Những chất X cùng Y là :

A. Fe với I2. B. FeI3 với FeI2.

C. FeI2 cùng I2. D. FeI3 và I2.

Xem thêm: Mã Độc Nào Tạo Ra Các “Pop-Up” Quảng Cáo Hiển Thị Trên Máy Tính Hoặc Trình Duyệt Web?

Câu 8. Cho sơ đồ:

*

Viết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên với X là NaCl.

Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và cách thức điều chế Halogen

Dạng 2: Bài tập dìm biết, bóc tách chất đội Halogen

Dạng 4: Kim loại tác dụng với Halogen

Dạng 5: Halogen công dụng với muối của halogen yếu ớt hơn

Dạng 6: Muối halogen công dụng với AgNO3

Dạng 7: Bài tập về đội Halogen

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 10 tại dulichnangdanang.com

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 gồm đáp án rộng 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án đưa ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm đồ dùng lý 10 tất cả đáp án