CÁC CHẤT TÁC DỤNG VỚI AGNO3

     

Câu 257059: Dãy gồm những chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3 là:

A.

Bạn đang xem: Các chất tác dụng với agno3

anđehit axetic, but-1-in, etilen.

B. anđehit axetic, axetilen, but-2-in.

C. axit fomic, vinylaxetilen, propin.

D.

Xem thêm: Trường Đại Học Kiến Trúc Tphcm Cơ Sở Cần Thơ Hay Nhất 2022, Trường Đại Học Kiến Trúc Tp

anđehit fomic, axetilen, etilen.


Giải bỏ ra tiết:

A. anđehit axetic, but-1-in, etilen. => etilen không tác dụng

B.

Xem thêm: Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm Tp Hcm, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp

anđehit axetic, axetilen, but-2-in. => But-2-in không tác dụng

D. anđehit fomic, axetilen, etilen. => Etilen không tác dụng

=> Dãy các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 : axit fomic, vinylaxetilen, propin.

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát