Bội và ước của một số nguyên

     
Xem lời giải sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"
*
Bài 17. Phép phân tách hết. Ước cùng bội của một số trong những nguyên
Xem giải mã sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 9. Ước cùng bội
kim chỉ nan Bội và cầu của một số trong những nguyên

Cho a, b là phần đông số nguyên, b ≠ 0. Nếu bao gồm số nguyên q làm sao để cho a = bq thì ta nói a phân tách hết đến b

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 96 Toán 6 Tập 1. Viết những số 6, -6 thành tựu của hai số nguyên.

Bạn đang xem: Bội và ước của một số nguyên

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 13 trang 97 Toán 6 Tập 1. A) Tìm tía bội của -5;

Xem giải thuật


bài 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Search năm bội của: 3; -3.

Xem lời giải


bài bác 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm toàn bộ các mong của: -3; 6; 11; -1.

Xem thêm: Cách Tính Lượng Sữa Cần Cho Trẻ Sơ Sinh Theo Tuổi Và Cân Nặng

Xem giải thuật


bài bác 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tập hòa hợp số A = 2; 3; 4; 5; 6, B = 21; 22; 23.

Xem thêm: Trước Ngày Tháng Năm Dùng Giới Từ Gì, Giới Từ Chỉ Thời Gian (Prepositions Of Time)

Xem lời giải


bài xích 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết:

Xem giải thuật


bài bác 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống mang đến đúng:

Xem lời giải


bài 106 trang 97 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Có hai số nguyên a, b không giống nhau nào mà

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép dulichnangdanang.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.