BỐ HƠN CON 30 TUỔI

     

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Bố hơn con 30 tuổi

Cách trên đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai mẹ là 24 tuổi. Bây giờ tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tìm kiếm tuổi của mỗi người hiện nay.


Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi buộc phải tổng số tuổi của hai chị em bây giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ:


*

Tuổi em bây giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị bây chừ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm ngoái tổng số tuổi của nhì cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện giờ 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tra cứu tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi đề xuất tổng số tuổi của nhị cô cháu hiện nay là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta có sơ đồ bộc lộ tuổi cô và cháu hiện nay:


*

Tuổi cháu hiện giờ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện ni tổng số tuổi của hai bà mẹ bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bởi tuổi chị bây giờ thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Search tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai tín đồ không biến hóa theo thời gian nên ta bao gồm sơ thứ sau:


*

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị bây chừ là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi cùng em 3 tuổi.

DẠNG 2. Mang đến BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhì người.

Ví dụ 4.Năm ni anh 17 tuổi với em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ý và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai đồng đội không thay đổi theo thời hạn nên theo đề bài ta tất cả sơ đồ bộc lộ tuổi anh cùng em lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em:


*

Tuổi em khi tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em cho tới nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách đây 5 năm em 5 tuổi với kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em bây chừ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà mẹ không biến hóa theo thời hạn nên theo đề bài xích ta bao gồm sơ đồ biểu thị tuổi của hai người mẹ khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :


*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian tự nay cho đến khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. nên gỉai một câu hỏi phụ để tìm hiệu số tuổi của nhị người.

Cách giải:

Trước hết, ta đề xuất giải bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi nhì người.

Sau kia giải như các loại 1.

Ví dụ 6.Cách phía trên 8 năm tuổi chị em gấp 7 lần tuổi nhỏ và toàn bô tuổi của hai mẹ con dịp đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi người mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta tất cả sơ vật dụng tuổi của hai người mẹ con từ thời điểm cách đây 8 năm:


Tuổi mẹ cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện thời là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai người mẹ con không chuyển đổi theo thời hạn nên theo đề bài xích ta có sơ đồ biểu hiện tuổi mẹ và tuổi con khi người mẹ gấp 2 lần tuổi con:


Tuổi bé khi tuổi chị em gấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tự nay cho tới khi tuổi chị em gấp gấp đôi tuổi bé là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai bạn ở hai thời gian khác nhau.

Ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bởi tuổi em bây chừ thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tìm kiếm tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không biến đổi theo thời hạn nên ta có sơ vật dụng sau:


Tuổi em bây giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh hiện nay là: 12 + 8 = đôi mươi (tuổi)

Đáp số:Anh trăng tròn tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm ni tuổi phụ vương gấp 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi phụ thân gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ đồ dùng sau:


Theo sơ đồ, ta có 20 năm gấp gấp đôi tuổi bé hiện nay.

Tuổi con hiện giờ là: đôi mươi : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha hiện thời là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 10 tuổi, cha 40 tuổi.

DẠNG 3. đến BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô rộng tổng số tuổi của nhị cô cháu là 18 tuổi cùng hiệu số tuổi của hau cô con cháu hơn tuổi con cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta tất cả sơ đồ vật sau:


Nhìn vào sơ đồ gia dụng ta thấy cô hơn con cháu 18 tuổi.

Ta tất cả sơ đồ gia dụng sau:


Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để lấy bài toán về tính chất tuổi với những số trường đoản cú nhiên, sau đó ta vận dụng các phương thức đã trình bày ở trên nhằm giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông cấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu bây chừ là một trong những phần thì tuổi ông hiện nay là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi con cháu 10 năm kia là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm trước ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhị ông cháu không biến đổi theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu hiện thời bằng 9,6 lần tuổi cháu từ thời điểm cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện thời gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta tất cả sơ vật sau:


Tuổi cháu hiện thời là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông bây chừ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện ni tổng số tuổi của hai bằng hữu bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bởi tuổi em hiện thời thì tuổi anh vội 4 lần tuổi em. Search tuổi của mọi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện giờ gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bằng tuổi con cháu hiện nay. Đến lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện thời thì tổng cộng tuổi của nhì cô cháu bằng 96 tuổi. Search tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Xem thêm: Thức Ăn Thô Là Gì ? Thực Đơn Ăn Thô Cho Người Mới Bắt Đầu Những Lợi Ích Không Ngờ Tới Của Việc Ăn Thô

Bài 3.Hiện ni tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi mẹ bây giờ thì tổng thể tuổi của hai mẹ con bởi 79 tuổi. Tìm tuổi của mọi người hiện nay.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi cùng kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh bé năm 28 tuổi. Tổng thể tuổi của hai bà mẹ con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?


Bài 6.Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, lúc tuổi chị bằng tuổi em bây chừ thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tra cứu tuổi em hiện nay nay.

Bài 7.Trước trên đây 5 năm tuổi ba mẹ con cộng lại bằng 58 tuổi. Tiếp sau đây 5 năm bà bầu hơn chị 25 tuổi cùng hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 thời gian trước tuổi bà vội 10,6 lần tuổi bà.Bà cầu gì sống mang đến 100 tuổi để thấy cháu bà thành đạt !”. Bạn hãy tính tuổi cháu hiện nay (biết rằng tuổi của bà với cháu các là số trường đoản cú nhiên)


22.787 lượt xem

Bài tập Toán lớp 4: Toán tính tuổi

Bài toán tính tuổi lớp 4 là tài liệu bởi vì đội ngũ thầy giáo của GiaiToan biên soạn bao hàm phương pháp giải và các ví dụ chi tiết có kèm theo lời giải và bài xích tập rõ ràng giúp các em học viên ôn tập chũm chắc phương pháp giải dạng toán nâng cao lớp 4 này. Mời các em học viên cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết.

1. Dạng 1: Tính tuổi liên quan đến số trung bình cộng

Để giải được bài xích toán, các em học sinh cần ôn tập lại những giải Dạng toán mức độ vừa phải cộng của khá nhiều số.

Cách làm: hy vọng tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số những số hạng.

Ví dụ 1: Trung bình cùng số tuổi của cô ý giáo nhà nhiệm cùng 32 học sinh trong lớp 4A là 13 tuổi. Trung bình cộng số tuổi của 32 học viên lớp 4A là 12 tuổi. Hỏi cô giáo năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài làm

Tổng số tuổi của giáo viên và học sinh lớp 4A là:

13 x 33 = 429 (tuổi)

Tổng số tuổi của học viên lớp 4A là:

12 x 32 = 384 (tuổi)

Số tuổi của thầy giáo là:

429 – 384 = 45 (tuổi)

Đáp số: 45 tuổi

2. Dạng 2: Tính tuổi khi biết giá trị một phân số của số tuổi

Để giải được bài bác toán, các em học sinh cần ôn tập lại những giải Dạng toán Tìm một số trong những khi biết cực hiếm phân số của số đó.

Cách làm: Muốn tìm một số khi biết cực hiếm một phân số của nó, ta đem số đó chia cho phân số đã biết.

Ví dụ 2: Tuổi của đàn ông bằng
tuổi của bố, tuổi của đàn bà bằng
tuổi của bố. Toàn bô tuổi của nam nhi và đàn bà là 20 tuổi. Hỏi trong năm này bố bao nhiêu tuổi?

Bài làm

Phân số chỉ tổng cộng tuổi của nam nhi và con gái là:


(tuổi)

Tuổi của bố là:


(tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

3. Dạng 3: Tính tuổi lúc biết tổng và hiệu số tuổi

Để giải được bài bác toán, những em học viên cần ôn tập lại các giải Dạng toán Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó.

Cách làm:

Số to = (tổng + hiệu) : 2

Số bé xíu = (tổng – hiệu) : 2

Ví dụ 3: trong năm này tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 50 tuổi. Hiểu được khi bà mẹ 24 tuổi bắt đầu sinh con. Tính tuổi của người mẹ và tuổi của con.

Phân tích bài bác toán:

Vì khi người mẹ 24 tuổi bắt đầu sinh nhỏ nên bà mẹ hơn nhỏ 24 tuổi.

Bài làm

Tuổi của chị em là:

(50 + 24) : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi của con là:

50 – 37 = 13 (tuổi)

Đáp số: Tuổi mẹ: 37 tuổi

Tuổi con: 13 tuổi

4. Dạng 4: Tính tuổi khi biết tổng với tỉ số tuổi

Để giải được bài bác toán, những em học sinh cần ôn tập lại những giải Dạng toán Tìm hai số lúc biết tổng với tỉ của nhị số đó.

Cách làm:

+ tìm kiếm tổng số phần bằng nhau.

+ tìm kiếm số nhỏ xíu và số lớn bởi công thức:

Số bé xíu = (Tổng nhị số : toàn bô phần bằng nhau) x số phần của số bé

Số phệ = (Tổng nhì số: toàn bô phần bằng nhau) x số phần của số lớn

Ví dụ 4: bây giờ tuổi của cha gấp 9 lần tuổi con. Hiểu được 5 năm nữa thì toàn bô tuổi của ba và bé là 40 tuổi. Tính số tuổi của cha và tuổi của nhỏ hiện nay.

Bài làm

Chu vi vườn là:

20 x 4 = 80 (m)


Khoảng cách giữa mỗi cây là:

10 : 5 = 2 (m)

Số cây cối được xung quanh khu sân vườn là:

80 : 2 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây

5. Dạng 5: Tính tuổi khi biết hiệu và tỉ số tuổi

Để giải được bài toán, các em học viên cần ôn tập lại các giải Dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu cùng tỉ của nhị số đó.

Cách làm:

+ tìm kiếm hiệu số phần bởi nhau.

+ tìm số nhỏ bé và số lớn bằng công thức:

Số bé xíu = (Hiệu nhị số : hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số bé

Số béo = (Hiệu nhị số: hiệu số phần bởi nhau) x số phần của số lớn

✩ Với câu hỏi tính tuổi, hiệu số tuổi của nhị người là một trong những đại lượng không núm đổi.

Ví dụ 5: hiện nay, tuổi của chị em gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tuổi của bà bầu hơn tuổi của nhỏ 30 tuổi. Tính số tuổi của con và tuổi của mẹ hiện nay.

Phân tích bài toán:

Vì sau tưng năm tuổi của con và tuổi của mẹ đều tạo thêm nên hiệu số tuổi giữa bà mẹ và con không thay đổi và bằng 30 tuổi.

Bài làm

Hiệu số phần cân nhau là:

6 – 1 = 5 (phần)

Tuổi của mẹ hiện giờ là:

30 : 5 x 6 = 36 (tuổi)

Tuổi của con hiện giờ là:

36 – 30 = 6 (tuổi)

Đáp số: Tuổi của mẹ: 36 tuổi

Tuổi của con: 6 tuổi

6. Dạng 6: Tính tuổi khi biết hai hiệu số tuổi

Để giải được bài xích toán, những em học viên cần ôn tập lại những giải Dạng toán Tìm nhị số khi biết hai hiệu số.

Hai hiệu số này đa số là:

+ Hiệu số tuổi của nhì người.

+ Sự rộng kém thân hai số tuổi ở thời điểm khác nhau.

Ví dụ 6: hiện thời mẹ 32 tuổi, đàn bà 8 tuổi và con trai 3 tuổi. Hỏi bao thọ nữa thì tuổi của mẹ bằng tổng số tuổi của hai tín đồ con?

Phân tích bài bác toán:

Cứ sau một năm, tuổi của mỗi cá nhân tăng thêm một tuổi. Tổng cộng tuổi của hai fan con sau hàng năm sẽ tăng thêm 2 tuổi còn tuổi của chị em chỉ tăng lên 1 tuổi đề nghị hiệu số tuổi giữa tuổi của mẹ và toàn bô tuổi của hai bạn con vẫn giảm đi 1 tuổi sau mỗi năm. Khi hiệu số bớt đến 0 thì tuổi của bà mẹ bằng tổng cộng tuổi của hai con.

Bài làm

Hiện ni tổng số tuổi của hai tín đồ con là:

8 + 3 = 11 (tuổi)

Hiệu số tuổi giữa bà mẹ và toàn bô tuổi hai fan con là:

32 – 11 = 21 (tuổi)

Số năm để tuổi của bà bầu bằng toàn bô tuổi của hai fan con là:

21 : 1 = 21 (năm)

Đáp số: 21 năm

7. Bài bác tập vận dụng toán tính tuổi

Bài 1: Trung bình cùng tuổi của ông, tuổi của bố và tuổi của con cháu là 40 tuổi, trung bình cộng tuổi tía và tuổi cháu là 25 tuổi. Ông hơn cháu 64 tuổi. Hỏi tuổi của ông, của bố, của con cháu là bao nhiêu?

Bài 2: cách đó 6 năm, tuổi của Hương bởi
tuổi của mẹ. Trong năm này Hương 10 tuổi. Tính tuổi của bà bầu hiện nay

Bài 3: toàn bô tuổi của hai anh em là 27. Nếu giảm tuổi anh đi 3 tuổi, cung ứng tuổi em 2 tuổi thì tuổi của hai bạn bè bằng nhau. Tính tuổi của anh ấy và tuổi của em.

Bài 4: hiện nay tuổi của bà cùng tuổi của cháu cộng lại tổng cộng là 72 tuổi. 18 năm nữa thì tuổi của bà đã gấp 3 lần tuổi của cháu. Tính tuổi của bà với tuổi của con cháu hiện nay.

Bài 5: trong năm này bố 36 tuổi, đàn ông 8 tuổi và phụ nữ 4 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi của bố gấp rất nhiều lần tổng số tuổi của con trai và con gái?

Bài 6: Cách trên đây 8 năm, tuổi bà mẹ gấp 7 lần tuổi nhỏ và toàn bô tuổi của hai mẹ con dịp đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi nhỏ ?

Bài 7: Tuổi vừa đủ của 11 ước thủ trong một đội bóng đá đang tranh tài trên sảnh là 22 tuổi. Còn nếu không tính đội trưởng thì tuổi vừa phải của 10 cầu thủ còn lại là 21 tuổi. Hỏi nhóm trưởng rộng tuổi mức độ vừa phải của toàn team là bao nhiêu ?

Bài 8: Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi nhì mẹ nhỏ hiện nay là 44 tuổi.

Bài 9: Biết trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi bé 18. Người mẹ hơn con 24 tuổi. Tính tuổi của mỗi người?

Bài 10: Tuổi mức độ vừa phải của cha và bà mẹ là 35 tuổi. Tía hơn người mẹ 6 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Bài 11: cha hơn con 30 tuổi. Trước đó 3 năm thì tuổi con bằng 2/7 tuổi cha. Tính tuổi con, tuổi phụ thân hiện nay.

Bài 12: cha hơn bé 28 tuổi biết rằng bí quyết đây hai năm thì tuổi cua bé bằng 01/05 tuổi của bố. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem thêm: Đóng Vai An Dương Vương Kể Lại Toàn Bộ Câu Chuyện, Đóng Vai An Dương Vương Kể Lại Câu Chuyện

Bài 13:Một thầy giáo đang tu dưỡng 5 học sinh giỏi toán. Trung bình cộng tuổi 5 học sinh đó là 11. Trường hợp tính tuổi của giáo viên thì tuổi trung bình cộng tất cả là 14 tuổi. Hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi?

-----

Như vậy, GiaiToan.com đang gửi tới chúng ta Cách giải bài toán tính tuổi lớp 4 trong chương trình Toán đái học. Bên cạnh ra, các em học viên có thể bài viết liên quan các tư liệu như Giải Toán lớp 4, định hướng Toán lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học tập kì 2 lớp 4 nhằm học xuất sắc môn Toán hơn và chuẩn bị cho những bài thi đạt công dụng cao.


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Bố hơn bé 30 tuổi tính tuổi bé biết tuổi bố gấp 7 lần tuổi con