BẢNG LƯỢNG GIÁC CÁC GÓC ĐẶC BIỆT

     

Việc học thuộc bảng tỉ số lượng giác những góc đặc biệt có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những em học sinh lớp 9.

Dựa vào quan lại hệ giữa những tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau (tổng bằng 90 độ) ta có bảng lượng giác dưới đây:

Bảng lượng giác lớp 9 những góc đặc biệt:

*

Nhìn vào bảng trên, ta thấy:

*
*
*
*
*
*

– khi biết sin và cos ta tính được tg với cotg qua công thức:

Công thức lượng giác lớp 9 cần nhớ

*
*
*
*
kimsa88
cf68