Bài Tập Về Độ Tan

     

Bài viết nhằm mục đích mục đích giúp học sinh khắc sâu kỹ năng về độ tan, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải bài bác tập về độ tan và tinh thể hiđrat

PP đường chéo cánh trong toán pha chế dung dịch

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

BT 1. Để thu được hỗn hợp CuSO4 16% yêu cầu lấy m1 gam tinh thể CuSO4.5H2O bỏ vô m2 gam dung dịch CuSO4 8%. Tỉ lệ m1/m2 là

A. 1/3 B. 1/4 C. 01/05 D. 1/6

BT 2.  Hòa tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên hóa học vào 40 gam dung dịch NaOH 12% thu được dung dịch NaOH 51%. Quý giá của m (gam) là

A. 11,3 B. 20,0 C. 31,8 D. 40,0

BT 3.  Số lít nước nguyên chất phải thêm vào 1 lít dung dịch H2SO4 98% (d = 1,84 g/ml) và để được dung dịch mới có nồng độ 10% là

A. 14,192 B. 15,192 C. 16,192 D. 17,192

BT 4.  Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Đồng gồm hai đồng vị bền 63Cu và 65Cu. Nguyên tố % số nguyên tử của 65Cu là

A. 73,0% B. 34,2% C. 32,3% D.


Bạn đang xem: Bài tập về độ tan


Xem thêm: Phần Mềm Kiểm Tra Phát Âm Tiếng Anh Miễn Phí (Giọng Chuẩn), Top Phần Mềm Luyện Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn NhấtXem thêm: Các Dạng Bài Tập Sóng Cơ Có Lời Giải, Các Dạng Bài Tập Đại Cương Về Sóng Cơ Có Lời Giải

27,0%

BT 5.  đề nghị lấy V1 lít CO2 và V2 lít co để pha chế 24 lít hỗn hợp CO2 cùng CO có tỉ khối hơi so với metan bởi 2. Quý hiếm của V1 (lít) là

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

BT 6. Thêm 150 ml hỗn hợp KOH 2M vào 120 ml dung dịch H3PO4 1M. Cân nặng các muối thu được trong hỗn hợp là

A. 10,44 gam KH2PO4; 8,5 gam K3PO4

B. 10,44 gam K2HPO4; 12,72 gam K3PO4

C. 10,24 gam K2HPO4; 13,5 gam KH2PO4

D. 13,5 gam KH2PO4; 14,2 gam K3PO4

BT 7. hòa hợp 2,84 gam tất cả hổn hợp 2 muối bột CaCO3 và MgCO3 bằng hỗn hợp HCl dư, chiếm được 0,672 lít khí ở đk tiêu chuẩn. Nhân tố % số mol của MgCO3 trong hỗn hợp là


A. 33,33% B. 45,55% C. 54,45% D. 66,67%

BT 8. A là khoáng thứ cuprit chứa 45% Cu2O. B là khoáng đồ dùng tenorit đựng 70% CuO. Phải trộn A với B theo tỉ lệ cân nặng T = mA/mB như cố nào để được quặng C, mà từ 1 tấn quặng C có thể điều chế được về tối đa 0,5 tấn đồng nguyên chất. T bằng: