BÀI TẬP VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

     

Hôm nay công ty chúng tôi xin trình làng tới quý fan hâm mộ một các loại câu điều kiện không có thật ở hiện tại tại. Câu điều kiện loại 2 giống như câu đk loại 1. Đều diễn tả một giả định về tương lai, về tác dụng của hành động trong tương lai. Dẫu vậy trong đk loại 2, điều kiện đó hết sức khó xẩy ra hoặc là không khi nào có thật. Bài viết này sẽ bao gồm về Câu điều kiện loại 2- Công thức, giải pháp dùng, bài xích tập áp dụng.

Bạn đang xem: Bài tập về câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện LOẠI 2


Ý nghĩa câu đk loại 2

– giống như như câu đk loại 1, câu đk loại 2 cũng sẽ nghĩ về tương lai nhưng hiệu quả sẽ không xảy ra hoặc rất nặng nề xảy ra. Tất cả nghĩa là, câu đk loại 2 là câu đk thể hiện ước muốn mà bạn dạng thân cấp thiết làm được.

Công thức ( cấu trúc) câu đk loại 2

If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Example:

– If you went khổng lồ bed earlier you wouldn’t be so tired.( nếu bạn đi ngủ sớm các bạn sẽ không bị mệt.)- thực tiễn bạn đã không đi ngủ sớm, cùng bạn đang bị mệt và điều bạn mong muốn không thể có tác dụng được)

– If it rained, you would get wet.( nếu như trời mưa, bạn sẽ bị ướt)- Thực tế phía bên ngoài trời không có mưa

Lưu ý câu điều kiện loại 2

Lưu ý 1:

Trong câu điều kiện loại 2, cồn từ của mệnh đề if phân tách ở (past subjunctive). Động từ của mệnh đề chính chia sống tương lai trong vượt khứ(Future in the past).

Riêng hễ từ “to be” thì dùng “were” cho toàn bộ các ngôi.Động từ trong mệnh đề bao gồm ở tương lai trong thừa khứ(Future in the past): would

Example: 

– If the weather wasn’t so bad, we would go to the park. (But the weather is bad so we can’t go.)( nếu như thời tiết không thực sự tệ, chúng ta sẽ đi mang đến công viên)- Nhưng thực tế thời máu thì tệ vày thê chúng ta không thể đi.

Lưu ý 2: giải pháp ghi lưu giữ nhanh

– Ở những trung vai trung phong anh ngữ những thầy cô giáo thường dùng cách ghi nhớ cấp tốc như sau:

Câu điều kiện loại 2 = Câu điều kiện loại 1 đi lùi một thì
Simple present → Past subjunctive/ Simple Past
Will + V_inf → Would + V_inf
Lưu ý 3:

– có thể dùng “Would be V_ing” thay thế sửa chữa cho “Would + V_inf” để dấn mạnh hành động đang diễn raEx: If I were in my company, I would be working now. (Nếu hiện nay tôi ở doanh nghiệp của tôi, thì tôi đang đang có tác dụng việc)

Lưu ý 4: Đảo ngữ câu điều kiện loại 2


Were + S +(not) + to_inf

Ex:If they offered you the job, would you accept?→ Were they lớn offer you the job, would you accept?( nếu như họ đề xuất bạn một công việc, các bạn có đồng ý không?)

She would hurt herself if she fell.→Were she lớn fall, she would hurt.( ví như cô ấy ngã, thì cô ấy sẽ bị đau.)

Lưu ý 4: Were rất có thể được dùng chũm cho was (với các chù từ bỏ Ị, he, she, it) trong mệnh đề if độc nhất là trong mịnh đề “If I were you”If Tom were rich, he would have a car. (Nếu Tom giàu có, anh ấy sẽ download một mẫu xe ô tô.)
*
If Tom were rich, he would have a carI’d go out if it weren’t raining. (Giá như trời ko mưa thì tôi đã di chơi)If I were you, I would accept the invitation. (Nếu tôi là anh, tôi sẽ gật đầu đồng ý lời mời của họ)Lưu ý 5: Không cần sử dụng would vào mệnh đề đk (if-clause)If I ate cake, I’d get fat. (Nếu tôi ân bánh, tôi sẽ ảnh hưởng mập.)

Nhưng would có thể được sử dụng trong mênh đề if khi chúng ta đưa ra lời yêu cầu.

If you’d lượt thích to come this way, the doctor will see you now.(Vui long đi lối này, chưng sĩ vẫn khám mang đến bà.)

Biến thể câu đk loại 2

1. Trở nên thể sinh sống mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

– Could cùng might cũng hoàn toàn có thể được sử dụng trong mệnh đề chính để kể đến khả năng rất có thể xảy ra.

Example:

If she had a camera, she could take some photos.(Giá như cố gắng máy ảnh, cô ấy hoàn toàn có thể chụp vài tấm hình.)If Rachel worked harder, she might bởi even better than at her study.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Gdcd 9 Bài 2 Trang 8 Sgk Gdcd Lớp 9, Giải Bài Tập Sgk Gdcd 9 Bài 2: Tự Chủ

(Giá như Rachel học siêng hơn thỉ kết kim cương học tập của cô ấy ấy cố thể còn giỏi hơn nữa.)

2. Biến thể sinh sống mệnh đề If

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Example:If you were working, I wouldn’t bother you. (Nếu nhiều người đang bận thao tác tôi sẽ không còn làm phiền chúng ta đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Example:

If he hadn’t called me last night, I couldn’t get up early.( nếu về tối qua anh ấy không gọi tôi, thì tôi cần thiết dậy nhanh chóng được.)

Bài tập câu đk loại 2

1. Ngừng các bài bác tập bên dưới sử dụng câu điều kiện loại 2(Complete the sentences with the verbs in brackets.)

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More không tính phí time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have to meet my business partner. But if I ………………………… some time lớn spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me to lớn pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án

If I had more không tính tiền time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time lớn spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

2. Bài xích tập viết lại câu sử dụng câu đk loại 2

Ví dụ:My oto is out of order. I won’t drive you there.If my oto wasn’t out of order, I would drive you there._______________________________________________________

I don’t know his address. I can’t liên hệ him.If I ………………………… his address, I could tương tác him.He is ill. He can’t go skiing.If he wasn’t ill, he ……………………… skiing.He doesn’t like tomatoes. He won’t eat the salad.If he …………………….. Tomatoes, he would eat the salad.I travel on my own because I speak English.I wouldn’t travel on my own if I ……………………………………. English.We don’t have enough room in our house. You can’t stay with us.If we …………………. Enough room in our house, you could stay with us.You aren’t lucky. You won’t win.If you were lucky, you ……………………………… .I go lớn bed early because I work so hard.I wouldn’t go khổng lồ bed early if I …………………………………. So hard.I am eighteen. I can vote.If I ……………………. Eighteen, I couldn’t vote.Go khổng lồ Corfu. You may lượt thích it.If you went to lớn Corfu, you ……………………………… it.You’ll manage it. Don’t panic.You would manage it if you ………………………………………. .

Đáp án:

If I knew his address, I could contact him.If he wasn’t ill, he could go skiing.If he liked tomatoes, he would eat the salad.I wouldn’t travel on my own if I didn’t speak English.If we had enough room in our house, you could stay with us.If you were lucky, you would win.I wouldn’t go to lớn bed early if I didn’t work so hard.If I wasn’t | weren’t eighteen, I couldn’t vote.If you went khổng lồ Corfu, you might lượt thích it.You would manage it if you didn’t panic.

3. Ngừng các câu sau với đụng từ gợi nhắc trong ngoặc

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More free time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have khổng lồ meet my business partner. But if I ………………………… some time to lớn spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me to pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án:

If I had more không tính tiền time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time khổng lồ spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

4. Có một lỗi sai trong những câu. Đánh dấu cùng viết câu trả lời đúng ngay mặt cạnh-sử dụng câu điều kiện loại 2

Ví dụ:If you helped me, we will finish in time. Would finish_______________________________________________________________________________________I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at home if I’m not ill. _______________If my mum was younger, she studied at university. _______________I can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. _______________I don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. _______________If you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behaviour. _______________Paul is unemployed. He would be happier if he founded a job. _______________He doesn’t want to bởi the exam. But he could enter university if he’d pass it. _______________I don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. _______________They wouldn’t travel to Egypt if they can’t stand hot weather. _______________If I were you, I should listen to lớn your parents. _______________

Đáp án:

I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at trang chủ if I’m not ill. I wasn’t | weren’tIf my mum was younger, she studied at university. would studyI can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. hadI don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. I spokeIf you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behavior. weren’tPaul is unemployed. He would be happier if he founded a job. foundHe doesn’t want to bởi vì the exam. But he could enter university if he’d pass it. he passedI don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. I’d textThey wouldn’t travel khổng lồ Egypt if they can’t stand hot weather. couldn’t standIf I were you, I should listen khổng lồ your parents. would listen

5. Bài xích tập viết lại câu sử dụng câu điều kiện loại 2

What would you wish if you ………………. Three wishes?□ have □ hadTim ……………………………………… if he asked for a pay-rise.□ wouldn’t be fired □ wasn’t firedSuppose you had khổng lồ marry Rachel, what ………………………………… first?□ would you bởi vì □ you would doI wouldn’t accept the job on condition that I ……………………………………………. Very early.□ had khổng lồ get up □ would have khổng lồ get upIf we …………… a TV set, we could watch the Olympic games.□ buy □ boughtHe’d go with us in case we …………………………… help.□ needed □ would needIf the flowers were dry, ………………………………….. Them?□ will you water □ would you waterWe would deliver the parcel today on condition that you ……………….. Extra charge.□ paid □ payedWe would tư vấn your project provided that you ………………………… it till the end of this year.□ finished □ finishIf you gave me your address, I ………………….. Send someone to have a look at it.□ will be able □ could

Đáp án:

What would you wish if you had three wishes?Tim wouldn’t be fired if he asked for a pay-rise.Suppose you had to marry Rachel, what would you do first?I wouldn’t accept the job on condition that I had khổng lồ get up very early.If we bought a TV set, we could watch the Olympic games.He’d go with us in case we needed help.If the flowers were dry, would you water them?We would deliver the parcel today on condition that you paid extra charge.We would tư vấn your project provided that you finished it till the over of this year.If you gave me your address, I could send someone lớn have a look at it.

6. Sử dụng các từ lưu ý để chấm dứt các câu đk lại 2

Ví dụ:I’d play with you ………………………………………………………………………help me | with the housework | you | ifI’d play with you if you helped me with the housework._____________________________________________________

I wouldn’t go there ………………………………………………. .be | I | if | you……………………………………………………………………., we’d catch an express train.to Paris | have | suppose | khổng lồ travel | we……………………………………………………………. If you didn’t commit it?a crime | you | khổng lồ | admitJim would be happier ……………………………………………………………….. .you | about it | if | not tell himIf you won this match, ………………………………………………………………….?win | you | the tournamentWe should take some coins …………………………………………………………………….need | in case | a trolley | we | in the shop…………………………………………………………………………….. If it were cloudy?go | we | khổng lồ the beachWe wouldn’t mind your marriage ………………………………………………………………..get married | in church | you | on condition thatSuppose I wanted to renovate the house, ……………………………………………………………………?a hand | give me | youWhat would you bởi ……………………………………………………………………………………?back | he | the money | not give you | if

Đáp án:

I wouldn’t go there if I were you.Suppose we had khổng lồ travel to Paris, we’d catch an express train.Would you admit to a crime if you didn’t commit it?Jim would be happier if you did not tell him about it.If you won this match, would you win the tournament?We should take some coins in case we needed a trolley in the shop.Would we go lớn the beach if it were cloudy?We wouldn’t mind your marriage on condition that you got married in church.Suppose I wanted to lớn renovate the house, would you give me a hand?What would you do if he didn’t give you the money back?

7. Bài tập phân chia động từ thực hiện câu đk loại 2

1. It’s Monday today, but if it ___________________ (be) Saturday, I ______________________ (go) khổng lồ the beach.2. I don’t have any money now, but if I ___________________ (have) some, I _________________ (lend) it to lớn you.3. I have to work tomorrow, but if I ___________________ (be) free, I ___________________ (go) shopping with you.4. Amy can only speak one language, but if she ________________ (can) speak two languages, she___________________ (apply) for a job at the Multicultural Center.5. Sue doesn’t know how khổng lồ knit. If she ___________________ (know) how to lớn knit, she ____________________ (make)a sweater for you for your birthday.6. I don’t own a pair of skis. If I ________________ (have) skis, I __________________ (go) skiing with you tomorrow.7. I can’t understand what he’s saying. If he ___________________ (speak) more clearly, I ____________________(understand) more.8. We are not going to buy that house, but if it ______________________ (be) a little cheaper, we____________________ (buy) it.9. He is not going khổng lồ pass his exam. If he ______________________ (study) harder, he _____________________ (pass).10. John has a lot of oto accidents. If he _____________________ (drive) more carefully, he _______________________(have) fewer accidents.11. Beth eats a lot of junk food. If she _____________________ (eat) healthier food, she ____________________ (lose)weight.12. Robert smokes a lot. If he ______________________ (quit) smoking, his cough _______________ (get) better.13. Frank is always tired. If he _____________________ (go) lớn bed earlier every night, he ______________________(feel) much better.

Xem thêm: Sỉ Lẻ Biến Áp Minh Quang, 20A Loại 40V Đôi, Biến Áp Minh Quang

8. Chọn câu trả lời đúng nhất sử dụng câu điều kiện loại 2

1. If I were hungry, I __________________________ a sandwich.a) makeb) will makec) would make2. I would buy a new car if I __________________________ more money.a) hadb) havec) will have3. If he __________________________ his homework everyday, he would get better marks.a) doesb) didc) will do4. If our parents were here, they __________________________ us what khổng lồ do.a) toldb) would tellc) tell5. I would help her if she __________________________ me.a) will askb) askedc) asks6. If I found a $20 dollar bill on the street, I __________________________ it.a) will keepb) keptc) would keep7. I __________________________ khổng lồ your các buổi tiệc nhỏ on Saturday if I didn’t have to work.a) cameb) would comec) will come8. I would gọi them if I __________________________ their telephone number.a) knewb) knowc) will know

Bài viết bên trên của công ty chúng tôi với sẽ khái quát tất cả kiến thức liên quan cấu tạo câu đk loại 2 – Công thức, phương pháp dùng, bài xích tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao. Công ty chúng tôi rất mong mỏi nhận được rất nhiều đóng góp chủ ý quý báu trường đoản cú quý thầy cô và các bạn học sinh sinh viên.