BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2 VẬT LÝ 11

     
... R2= 675Ω B R1 = 144Ω, R2 = 765Ω C R1 = 414Ω; R2 = 576Ω D R1 = 144Ω, R2 = 576Ω Câu 23 Tính cường độ loại điện qua bóng A I1=1,2A; I2=4A B I1=0,833A; I2=0 ,20 8A C I1=1,2A; I2=4,8A D.I1=0 ,20 8A; I2=0,833A ... Trở R2 A 5,33W B 3,53W C 0,1875 W D 0,666W dùng kiện để trả lời câu 22 , 23 , 24 nhì bóng đèn bao gồm số ghi Đ 1: 120 V – 100W; 2: 120 V – 25 W Mắc tuy nhiên song hai bóng đèn vào hiệu điện 120 V Câu 22 Tính ... I2=0,833A Câu 24 Mắc tiếp nối hai trơn vào hiệu điện 120 V tỷ số công suất p. 1/P2 (coi điện trở không nuốm đổi) A P1/P2 = B P1/P2 = 1/4 C P1/P2 = 16 D P1/P2 = 1/16 cần sử dụng liệu để trả lời cho câu 25 26 Có...

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 2 vật lý 11


*

... Năng lượng điện q =10 -5C để không khí Độ khủng cường độ điện trường điểm M cách tâm O ước đoạn R = 10 centimet A 9 .10 - 6V/m B 9 .10 6V/m C 9 .10 5V/m D 9 .10 11V/m Câu 24: khoảng cách điện tích tạo thêm 1, 5 lần lực ... Mập điện tích A 1, 25 .10 -4C B 8 .10 -2C C 1, 25 .10 -3C D 36 .10 -6C -6 Câu 42 Điện tích lũy q = - 3 .10 C đặt điểm mà lại cường độ năng lượng điện trường gồm phương trực tiếp đứng, chiều từ xuống độ lớn E = 12 000V/m Hỏi phương, ... 9 .10 5 V/m hướng phía điện tích q khẳng định điện tích q ? A - 40μC B - 16 μC C - 10 0μC D + 36μC Câu 41 Một năng lượng điện thử để điểm gồm cường độ năng lượng điện trường 0 ,16 V/m Lực chức năng lên năng lượng điện 2 .10 -4...
*

... Lúc trang bị rắn cân thí trọng tâm nơi đặt tất lực B trọng tâm vật dụng rắn nằm trục đối xứng đồ gia dụng C mỗi đồ vật rắn có trung tâm điểm khơng ở trong đồ dùng D giữa trung tâm đồ rắn đặt điểm vật 3.5* vào vật sau thiết bị ... Lên đồ C nước ngoài lực chức năng lên vật dụng D lự ma sát chức năng lên đồ vật Câu 4.53 nói động vật, phát biểu sau đúng? A Động trang bị tăng tốc độ trang bị to khơng B Động đồ gia dụng tăng tốc độ vật mập khơng C Động vật ... Kéo đồ dùng giãn 5cm so với vị trì ban đầu thả thanh thanh Cơ hệ trang bị vị trì là: A 25 .10- 2 J B 50 .10- 2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10- 2 J Câu 4.84 độ cao h = 20m đồ ném thẳng vực dậy với tốc độ đầu v0 = 10m/s...
*

... A 0 ,21 25 m B 0,85 m C 0, 425 m D 0 ,29 4 m − 12 50 cường độ âm chuẩn chỉnh Io = 10 W/m Một âm có mức cường độ âm 80 dB cường độ âm A 10−4 W/m B 3.10 −5 W/m2 C 104 W/m D 10 20 W/m 51 vào thí nghiệm ... Cm/s D 22 ,5 cm/s 55 Một sóng dừng sinh ra phương x’Ox khoảng cách nút sóng liên tiếp đo 10 cm Tần số sóng 10 Hz vận tốc truyền sóng A 20 cm/s B 30 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s Trắc nghiệm 12 CƠ BẢN ... 8cos2π   0,1 50  tính giây bước sóng A 0,1 m B 50 cm C mm D m 20 khoảng cách ngắn hai đẩy sóng liên tiếp khía cạnh nước 2, 5 m Chu kỳ giao động đồ gia dụng phương diện nước 0,8 s tốc độ truyền sóng mặt nước A 3, 125 ...
*

... Câu 18 : mang đến đoạn mạch bao gồm điện trở R = 10 0 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R = 200 (Ω), hiệu điên hai đầu đoạn mạch 12 (V) Hiệu điện hai đầu điện trở R1 A U1 = (V) B U1 = (V) C U1 = (V) D U1 = ... D U1 = (V) Câu 19 : Một mạch điện kín đáo gồm hai nguồn điện áp E 1, r1 E 2, r2 mắc tiếp nối với nhau, mạch có điện trở R Biểu thức cường độ mẫu điện mạch là: E1 − E2 E1 − E2 E1 + E2 E1 + E2 A I = B ... Q.ξ B q = A.ξ C ξ = q.A D A = q2.ξ - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 0 011 1 ...
*

... Tích dương II : bắt buộc điện tích âm chuyển dời có phía không tạo thành thành cái điện A : tuyên bố I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có đối sánh tương quan B : tuyên bố I đúng, tuyên bố II đúng, hai ... Biểu II đúng, nhì phát biểu không tương quan C : tuyên bố I đúng, phát biểu II không nên D : tuyên bố I sai, tuyên bố II Câu 33 : hiện tượng kỳ lạ siêu dẫn nhà đồ vật lý phát : A : Kamerling-Onnes B : Farây...
... B 10 cm C .15 centimet D 20cm Câu nếu như nguyên tử oxi bị không còn electron với điện tích A + 1, 6 .10 -19 C B – 1, 6 .10 -19 C C + 12 ,8 .10 -19 C D - 12 ,8 .10 -19 C tuyển chọn tập trắc nghiệm 11 Thầy Nguyễn Tú – Tổ trang bị ... Năng lượng điện là: A quận 1 = 4 .10 -6C; q2 = 2 .10 -6C; q3 = 2 .10 -6C B q.1 = 2 .10 -6C; q.2 = 3 .10 -6C; quận 3 = 1, 5 .10 -6C C q.1 = 4 .10 -6C; q2 =10 -6C; quận 3 = 3 .10 -6C D quận 1 = 4 .10 -6C; quận 2 = 1, 5 .10 -6C; q.3 = 2,5 .10 -6C Câu 52 ... A q.1 = 3 .10 -3 (C) q.2 = 3 .10 -3 (C) B quận 1 = 1, 2 .10 -3 (C) quận 2 = 1, 8 .10 -3 (C) C q.1 = 1, 8 .10 -3 (C) q.2 = 1, 2 .10 -3 (C) D q1 = 7,2 .10 -4 (C) q2 = 7,2 .10 -4 (C) Câu 48 Có ba tụ năng lượng điện phẳng bao gồm điện dung C1 =...
... Tích A F1 = F2 = 50 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N B F1 = F2 = 70,3 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N C F1 = F2 = 78 .10 -3N; F3 = 70,3 .10 -3N D F1 = F2 = 40,2 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N Câu 14 : Hai năng lượng điện tích q.1 = 4 .10 -8C; q2 ... = 3 .10 -5C B q1 = 3 .10 -5C; q2 = 2 .10 -5C C quận 1 = 2 .10 -5C; q2 = 1.

Xem thêm: Cho Tốt Máy Móc Cơ Khí Cũ Thanh Lý Tận Nơi Toàn Quốc Giá Cao

10-5C D q.1 = 2 .10 -5C; q.2 = 2 .10 -5C Câu 13 : ba điện tích điểm q1 = 4 .10 -8C; quận 2 = -4 .10 -8C; q.3 = 5 .10 -8C để không khí bố đỉnh A, B, ... Lực năng lượng điện điện trường tất cả cường độ điện trường 10 00 V/m Hỏi công lực điện có giá trị sau ? A – 1, 6 .10 -16 J B + 1, 6 .10 -16 J C – 1, 6 .10 -18 J D + 1, 6 .10 -18 J Câu 47: Công lực điện không nhờ vào vào:...
... Câu 10 : độ mạnh điện trường điện tích điểm Q= 5 .10 -9 C gây điểm giải pháp 5cm bầu không khí là: A 9 .10 2 V/m B 4,5 .10 2 V/m C 1, 8 .10 4 V/m D 1, 8 .10 2 V/m Câu 11 : Biểu thức biểu diễn đại ... Cách: A cho vật dụng rửa xát với đồ gia dụng không giống B.Cho đồ gia dụng tiếp xúc với thứ không giống C.Cho đồ để gần vật dụng khác D.Cho thiết bị liên tưởng với đồ khác µ F Câu 25: Một tụ điện bao gồm điện dung 10 0 , tích điện cho hiệu điện ... C 4,8 .10 6 V/m D 3,6 .10 6 V/m Câu 15 : Hai năng lượng điện tích điểm đặt chân khơng cách khoảng chừng r = 4cm lực đẩy bọn chúng F = 9 .10 -5N Để lực công dụng chúng F = 1, 6 .10 -4N khoảng cách r2 điện tích bằng: A 1cm B...
... Thời điểm t1 chiếc điện giảm gồm cường độ i2 = 2 A Hỏi đến thời điểm t2 = ( t1 + 0, 025 ) s cường độ mẫu điện ? A 3A B 2 3A C 2A D −2A  5π  21 Một thứ xê dịch điều hòa cùng với biểu thức ly độ ... Một thiết bị gia nhập vào hai xấp xỉ điều hòa gồm tần số A hoạt động tổng hòa hợp vật dao động tuần trả tần số B chuyển động tổng hòa hợp vật dụng dao động điều hòa tần số - - C hoạt động tổng hợp đồ vật ... đoạn 4,2mm bước sóng λ A 0, 48µ m B 0,50µ m C 0, 60 µ m D 0, 75µ m 43 Đối cùng với thấu kính quy tụ phát biểu sau ? - - A Ảnh ảo trang bị bự thứ B Ảnh thiệt trang bị khủng đồ gia dụng C thứ ảo có hình ảnh thật béo thiết bị D Vật...
... Lực công dụng lên đồ dùng có tác dụng thiết bị chuyển động chậm lại C Lực chức năng lên đồ gia dụng có tác dụng đồ vật biến chuyển dạng thay đổi chuyển cồn thiết bị D Lực tác dụng lên thiết bị làm thay đổi chuyển rượu cồn vật dụng Câu 17: quan ngay cạnh hình vẽ ... Tốc, vật dụng tăng gia tốc F1 D thiết bị sút vận tốc, đồ vật giảm tốc độ Câu 7: Một đồ gia dụng hoạt động thẳng với vận tốc v ước ao trang bị vận động theo phương cũ vận động nhanh lên ta phải công dụng lực vào vật? ... Bất ngờ thiết bị có: A ma giáp B trọng lực C tiệm tính D bầy hồi Trang học tập thêm – Thầy Huy – ĐT: 09 68 64 65 97 Câu 16: Khi có lực tác dụng lên vật lựa chọn phát biểu A Lực tác dụng lên trang bị làm thiết bị chuyển...
... M/s Câu 33: Chu kì vật dụng chuyển động theo vòng tròn bán kính 10cm 4s tốc độ góc trang bị bao nhiêu? A B C D Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập thứ Lớp 10 Động Học chất Điểm trang Câu 34: Chu kì T đồ dùng ... Không đổi tối thiểu Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập đồ dùng Lớp 10 Động Học hóa học Điểm trang A B C D Câu 55: fan ta ném trang bị từ khía cạnh đất lên rất cao theo phương thẳng đứng với tốc độ 4m/s Cho tốc độ đồ vật ... Chững lại D không kết luận tính chất vận động người Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập vật Lớp 10 Động Học hóa học Điểm trang Câu 75: Một hóa học điểm hoạt động trục Ox với gia tốc không thay đổi vận tốc...

ứng dụng phần mềm crocodile physics vào thi công bài giảng bài “thấu kính mỏng”chương trình vật lớp 11 nâng cấp


... - bài “Thấu kính mỏng” chương trình vật lớp 11 (nâng cao) hành - Phần quang đãng phần mượt Crocodile Physics 1.4 nhiệm vụ nghiên cứu: tìm hiểu phương thức dạy học vật dụng Lý, phân một số loại thí nghiệm đồ gia dụng ... Hướng dẫn sử dụng phần mềm CP nhằm thiết kế xem sét ảo, sâu vào thiết kế giảng “Thấu kính mỏng” - Đưa phương thức để sử dụng phần mềm phương pháp hiệu + Qua trình nghiên cứu và phân tích em xin đưa số tóm lại sư ... Chính,cấu trúc… “Thấu kính mỏng” thể ngôn từ đề tài Sau hình hình ảnh phần giảng 2.6 Tính hiệu việc sử dụng phần mượt Crocodile Physics thiết kế giảng “Thấu kính mỏng”: - giao diện giảng kỳ lạ mắt, đẹp...

Khóa luận giỏi nghiệp địa lý: phát hành bộ thắc mắc trắc nghiệm khách quan địa lớp 11 thpt ( cơ bản) bằng phần mềm VIOLET


... Từ câ hỏi để gâ thê cột câ hỏi tránh việc ng nha , nhằm S lưu ý đến 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn địa lớp 11 (ban bản) Cá y tắ xây dự â â ỏ trắ hi â ựng khối hệ thống câ hỏi trắc nghiệ ... ÂY D NG BỘ CÂU H I TRẮC NGHI M KHÁCH N ÔN Đ A LÍ L 11 (B N CƠ BẢN) BẰNG PHẦN MỀM VIOLET 24 2.1 reviews phần m m Violet 24 2.1.1 Gi i thi u tầm thường v phần m m Violet ... Nghi m khách hàng quan tiền 1.1.3.1 có mang v trắc nghiệm khách quan Ư điểm hạn chế cách thức trắc nghiệm 1.1.3.3 những loại trắc nghiệm 10 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệ khách...

Xem thêm: Xóa Open With Về Mặc Định Dạng Ban Đầu, Cách Xóa Open With Chương Trình Trong Windows


... Trí cân nặng vật) gia tốc đồ gia dụng bao gồm độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A centimet B 12 cm C cm D 12 centimet 14 5 Một thứ xấp xỉ điều hòa tất cả độ lớn vận tốc cực to 31, 4 cm/s rước π = 3 ,14 vận tốc trung bình đồ dùng chu ... Cực to 35 Một trang bị xê dịch điều hòa theo phương trình x = 8sin3 ,14 t ( cm ) , mang π = 3 ,14 Độ lớn gia tốc đồ dùng vị trí cân nặng A 25 ,12 cm/s B cm/s C 78,88 cm/s D 52 ,12 cm/s 36 Một đồ giao động điều ... 11 9 Một đồ vật xê dịch điều hòa dọc từ trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc nơi bắt đầu tọa độ Tính từ thời điểm đồ dùng gồm li độ dương béo nhất, thời gian mà động thứ T T T T A B C D 12 12 0...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu mới đăng cầm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở người van lop 8