Bài Tập Thì Tương Lai Đơn Lớp 7 Violet

     
Luyện thi online miễn phí, luyện thi trắc nghiệm trực tuyến đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn phí https://dulichnangdanang.com/uploads/thi-online.png

Bạn đã xem: bài xích tập thì tương lai 1-1 violet

Thì tương lai gần, luyện thi tiếng anh online, bài bác tập thì sau này gần, vệt hiệu nhận ra thì tương lai gần, bài bác tập thì tương lai ngay sát lớp 6 violet, bài tập thì tương lai 1-1 và sau này gần, Thì sau này gần và tương lai đơn, Thì tương lai sát Elight, Thì tương lai đơn, vết hiệu phân biệt thì tương lai đơn


Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn lớp 7 violet

*

các thì trong giờ đồng hồ anh, tiếng anh sâu sát Thì tương lai gần, luyện thi giờ anh online, bài xích tập thì tương lai gần, dấu hiệu nhận biết thì sau này gần, bài tập thì tương lai ngay sát lớp 6 violet, bài xích tập thì tương lai đối chọi và sau này gần, Thì sau này gần và tương lai đơn, Thì tương lai ngay sát Elight, Thì tương lai đơn, vết hiệu nhận thấy thì tương lai đơn, bài xích tập thì tương lai gần, bí quyết thì tương lai gần, bài tập thì tương lai solo và thì sau này gần, Thì sau này gần với tương lai đơn, Thì tương lai sát Elight, Thì sau này xạ, Thì sau này đơn, Thì sau này tiếp diễn

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢIThì sau này gần

1. Cách dùngThì sau này gần

- dùng để diễn tả một dự tính hay kế hoạch về sau gầnEx: I ‘m going khổng lồ write khổng lồ her next year. / Tôi sẽ viết thư cho cô ấy vào thời điểm năm sau. - diễn tả một dự đoán có căn cứ, có bằng chứng cụ thểEx: Look at the sky ! It is going to rain. / chú ý lên khung trời đi, sắp mưa rồi.

2. Cấu trúcThì tương lai gần

Khẳng định (+)Phủ định (-)Nghi vấn (?)
S + is/ am/ are + going to + VEx: I’m going to lớn doing my home work. (Tôi đang làm bài về nhà. )S + is/ am/ are not + going to + VEx: She is going to lớn see a movie at 8 am tomorrow(Cô ấy sẽ đi xem phim cơ hội 8 giờ sáng ngày mai)Is/ Am/ Are + S + going to + VTrả lời: Yes, S + is/am/ are. / No, S + is/am/are. Ex:- Are you going khổng lồ cook mean tonight ?Bạn sẽ nấu cơm tối nay chứ ?- Yes, I am. Ừ, mình đã nấu.

3. Tín hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai gần bao gồm các trạng từ chỉ thời gian ở tương lai giống vệt hiệu nhận ra thì sau này đơn. Nhưng gồm thêm những địa thế căn cứ hay những minh chứng cụ thể. • in + thời gian: vào … nữa (in 5 minutes: trong 5 phút nữa)• tomorrow: ngày mai• Next day: ngày tới• Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNGThì sau này gần

Task 1. Sử dụng những câu sau đây để trả lời các trường hợp trong 1 – 8. He is going lớn win. You are going lớn fail. I’m going lớn be ill. It isn’t going to rain. I’m not going khổng lồ be ill. You aren’t going to lớn fail. It’s going lớn rain. He isn’t going to lớn win. 1. Look at the clouds. …………………………………………………………………………………………………………………2. Why don’t you learn for the test?…………………………………………………………………………………………………………………3. I’m so tired. …………………………………………………………………………………………………………………4. The sun is shining. …………………………………………………………………………………………………………………5. You are learning so hard. …………………………………………………………………………………………………………………6. I’m OK. …………………………………………………………………………………………………………………7. He is playing so well. …………………………………………………………………………………………………………………8. He is the worst tennis player of all. …………………………………………………………………………………………………………………Hướng dẫn giải:1. Look at the clouds. It’s going to rain. 2. Why don’t you learn for the test? You are going khổng lồ fail. 3. I’m so tired. I’m going to be ill. 4. The sun is shining. It isn’t going lớn rain. 5. You are learning so hard. You aren’t going to lớn fail. 6. I’m OK. I’m not going to lớn be ill. 7. He is playing so well. He is going to win. 8. He is the worst tennis player of all. He isn’t going to lớn win. Task 2. Viết những câu hỏi bên dưới sử dụng những động từ vào ngoặc với “going to”1. What are your New Years’ resolutions? (you | work more)………………………………………………………………………?2. Doctor, is it serious? (he | die)………………………………………………………………………?3. Why are you taking your gloves? (it | be cold)………………………………………………………………………?4. You stopped the project. (you | continue in future)………………………………………………………………………?5. Your parents are over sixty years old. (they | retire)………………………………………………………………………?6. Eve is a bit overweight. (she | start any diet)………………………………………………………………………?7. Look at the snow on the roof. (it | fall down)………………………………………………………………………?8. You’ve decided to lớn be number one in our country. (how | you | reach that)………………………………………………………………………?9. The dog looks quite dangerous. (it | bite me)………………………………………………………………………?10. Why vì you want to lớn take a day off? (what | you | do)………………………………………………………………………?Hướng dẫn giải:1. Are you going khổng lồ work more?2. Is he going lớn die?3. Is it going lớn be cold?4. Are you going lớn continue in future?5. Are they going khổng lồ retire?6. Is she going to lớn start any diet?7. Is it going to lớn fall down?8. How are you going lớn reach that?9. Is it going khổng lồ bite me?10. What are you going lớn do?Task 3. Mang đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặc1. She (come) to lớn her grandfather’s house in the countryside next week. 2. We (go) camping this weekend. 3. I (have) my hair cut tomorrow because it’s too long. 4. She (buy) a new house next month because she has had enough money. 5. Our grandparents (visit) our house tomorrow. They have just informed us. 6. My father (play) tennis in 15 minutes because he has just worn thể thao clothes. 7. My mother (go) out because she is making up her face. 8. They (sell) their old house because they has just bought a new one. Gợi ý giải:1. Is going khổng lồ come (Cô ấy đang tới nhà của ông bà sinh sống quê vào tuần tới. )2. Are going camping (Chúng tôi đang đi cắm trại vào cuối tuần này. )3. Am going lớn have (Tôi sẽ giảm tóc vào ngày mai chính vì nó thừa dài. )4. Is going to buy (Cô ấy sẽ mua một ngôi nhà vào tháng tới cũng chính vì cô ấy đã tất cả đủ tiền. )5. Are going khổng lồ visit (Ông bà của tớ sẽ tới nhà của cửa hàng chúng tôi vào ngày mai. Bọn họ vừa mới thông tin với chúng tôi. )6. Are going to play (15 phút nữa ba tôi sẽ chơi tennis cũng chính vì ông ấy vừa bắt đầu mặc áo quần thể thao. )7. Is going out (Mẹ tôi sẽ đi ra ngoài bởi vì bà ấy đang trang điểm. )8. Are going khổng lồ sell (Họ sẽ cung cấp ngôi đơn vị cũ cũng chính vì họ vừa mới tậu một nơi ở mới. )Task 4. Mang đến dạng đúng của động từ1. I don’t know what is going on. Maybe I _______(go) to check it. 2. She has planned everything for the picnic at weekend. She ___________(buy) some snacks to lớn eat for lunch. 3. The weather is not good. It _________(snow). 4. What ___________(you/become) when you grow up?5. He _________(bring) it for her, I think so. 6. Till they complete their projects, they ________(not/play) soccer together. Hướng dẫn giải:1. Will go2. Is going lớn buy3. Is going to lớn snow4. Are you going to become5. Will bring6. Won’t playTask 5. Dứt câu sử dụng từ lưu ý đã cho1. She/not/want/eat/sweet cakes//I/think/consume/vegetables. 2. You/bring/coat/weather/be/cold. 3. Father/know/my bike/break//fix/this afternoon. 4. Friends/stay/here/until/finish/project. 5. He/take care/her/well//Don’t worry. Khuyên bảo giải:1. She doesn’t want to lớn eat sweet cakes, I think she will consume vegetables. 2. You should bring your coat because the weather is going to be cold. 3. My father knows that my xe đạp has broken, so he is going lớn fix it this afternoon. 4. Her friends will stay here until they finish their project. 5. He will take care of her well. Don’t worry!Task 6. Phân chia động từ trong ngoặc phù hợp1. They (do) it for you tomorrow. 2. We believe that she (recover) from her illness soon. 3. I promise I (return) school on time. 4. My mother (go) out because she is making up her face. 5. They (sell) their old car because they has just bought a new one. Hướng dẫn giải:1. Will do2. Will recover3. Will return4. Is going5. Are going to lớn sellTask 7. Chọn lời giải phù hợp. 1. I (have)___________ a good time tonight. A. is going to have B. are going lớn have C. am going to have2. Janet (help)___________ me. A. is going lớn help B. are going lớn help C. am going lớn help3. (he/ drive)__________ the car?A. is he going to drive B. am he going lớn drive C. are he going to lớn drive4. We (stay)__________ at home tonight. A. are going to stay B. am going to stay C. is going to lớn stay5. (you/ play)__________ tennis with Jenny?A. am you going to lớn play B. is you going lớn play C. are you going khổng lồ playHướng dẫn giải:1. C. am going to lớn have2. A. is going lớn help3. A. is he going khổng lồ drive4. A. are going to stay5. C. are you going to lớn play
Câu hỏi12345
Đáp ánCAAAC
Task 8. Read the situations & complete the dialogues. Use “going to”1. You have decided khổng lồ tidy your room this morning. FRIEND: Are you going out this morning?YOU: No, I'm going lớn tidy my room. 2. You bought a sweater, but it doesn't fit you very well. You have decided khổng lồ take it back. FRIEND: That sweater is too big for you. YOU: I know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. You have been offered a job, but not tot you have decided not to accept it. FRIEND: I hear you've been offered a job. YOU: That right, but . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. You have to lớn phone Sarah. It's morning now và you have decided to phone her tonightFriend : Have you phoned Sarah yet?YOU: No, . .

Xem thêm: Cách Vẽ Tiếp Tuyến Đường Tròn Trong Autocad, Vẽ Tiếp Tuyến Trong CadXem thêm: Thơ Về Hoa, Những Bài Thơ Hay Về Hoa, Những Câu Nói Hay Về Hoa Ý Nghĩa Nhất

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. You are in a restaurant. The food is awful & you've decided khổng lồ complain. FRIEND: This food is awful, isn't it?YOU: Yes, it's disgusting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lý giải giải:
2. I'm going to lớn take it back3. I'm not going lớn accept it4. I'm going to phone her tonight5. I'm going to complainTask 9. What is going lớn happen in these situations? Use the words in brackets. 1. There are a lot of black clouds in the sky(rain) It's going lớn rain. 2. It is 8. 30, Tom is leaving his house. He has to be at work at 8. 45 but the journey takes 30 minutes. (late) He . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. There is a hole in the bottom of the boat. A lot of water is coming in through the hole. (sink) The boat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Lucky and Chirs are driving. They is very little petrol leftin the tank. The nearest petrol station is a long way away. (run out) They . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khuyên bảo giải:2. He's going lớn be late3. The boat is going to lớn sink4. They're going to lớn run out of petrolTask 10. Write a question with going to lớn for each situation1. Your friend has won some money. You ask:(what/do with it?) What are you going to vì with it?2. Your friend is going lớn a buổi tiệc ngọt tonight. You ask :(what/wear?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Your friend has just bought a new table. You ask:(where/put it) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Your friend has decided lớn have a party. You ask:(who/invite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chỉ dẫn giải:2. What are you going to lớn wear?3. Where are you going khổng lồ pur it?4. Who are you going lớn invite? Chuyên mục: Tin Tức