Bài tập phép nhân lớp 2

     

TUẦN 19:

A. Kỹ năng cần nhớ

Tổng của không ít số (nhận biết và biết phương pháp tính tổng của đa số số)Phép nhân (biết phép nhân là tổng những số hạng bằng nhau và biết phương pháp tính hiệu quả phép nhân phụ thuộc phép cộng)Thừa số - Tích (nhận biết với tính tích những thừa số nhờ vào phép cộng)Bảng nhân 2 (thuộc bảng, áp dụng vào giải toán, biết đếm thêm 2)

Ví dụ 1. Số?:

Số hạng

Số hạng

Số hạng

Tổng

7

8

6

34

19

28

18

18

18

Hướng dẫn

Số hạng

Số hạng

Số hạng

Tổng

7

8

6

21

34

19

28

81

18

18

18

54

Ví dụ 2. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào vị trí chấm:

Chuyển tổng những số hạng bằng nhau thành phép nhân

a) 2 + 2 + 2 = 2 x 3 …

b) 2 + 2 + 2 = 3 x 2 …

c) 4 + 4 = 4 x 2 …

d) 4 + 4 = 2 x 4 …

Hướng dẫn

a) 2 + 2 + 2 = 2 x 3 Đ

b) 2 + 2 + 2 = 3 x 2 S

c) 4 + 4 = 4 x 2 Đ

d) 4 + 4 = 2 x 4 S

Ví dụ 3. Viết phép nhân theo chủng loại biết:

Các thừa số là 2 với 3, tích là 6. Mẫu: 2 x 3 = 6

Các vượt số là 2 với 5, tích là 10.

Bạn đang xem: Bài tập phép nhân lớp 2

Các thừa số là 2 và 7, tích là 14.

Hướng dẫn

Các quá số là 2 cùng 3, tích là 6. Mẫu: 2 x 3 = 6

Các quá số là 2 với 5, tích là 10. à 2 x 5 = 10

Các vượt số là 2 cùng 7, tích là 14. à 2 x 7 = 14

Ví dụ4. Tính:

a) 2cm x 4 = … b) 2kg x 8 = … c) 2lx 2 = …

2cm x 3 = … 2kg x 6 = … 2l x 7 = …

Hướng dẫn

a) 2cm x 4 = 8cm b) 2kg x 8 = 16kg c) 2lx 2 = 4l

2cm x 3 = 6cm 2kg x 6 = 12kg 2l x 7 = 14l

Bài 5. Một xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 10 xe đạp điện có từng nào bánh xe?

Hướng dẫn

10 xe đạp có số bánh xe là:

2 x 10 = đôi mươi (bánh xe)

Đáp số: trăng tròn bánh xe.

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

34 + 47 + 917 + 17 + 1725 + 25 + 25 + 25

Bài 2. Nối thích hợp:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

8 x 3 = 24

6 + 6 + 6 + 6 = 24

3 x 5 = 15

5 + 5 + 5 + 5 = 20

5 x 4 = 20

8 + 8 + 8 = 24

6 x 4 = 24

Bài 3. Viết các số bằng nhau vào các chỗ chấm:

a) 15 = … + … + … b) 18 = … + … + …

c) 24 = … + … + … + … c) trăng tròn = … + … + … + …

Bài 4. Tính tổng rồi viết phép nhân theo mẫu:

a) 5 + 5 + 5 = 15. Mẫu: 5 x 3 = 15

b) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ……………………………………………

c) 14 + 14 + 14 + 14 = ………………………………………….

Xem thêm: Bài Tập Tìm Thiết Diện Có Lời Giải, Bài Toán Xác Định Thiết Diện Của Hình Chóp

d) đôi mươi + đôi mươi + 20 + đôi mươi + đôi mươi = ……………………………………

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào vị trí chấm:

a) 2 + 2 = 2 x 2 …

b) 3 + 3 + 3 = 3 x 3 …

c) 5 + 5 = 5 x 5 …

d) 4 + 4 + 4 = 4 x 4 …

Bài 6. Viết phép nhân theo mẫu mã biết:

a) các thừa số là 7 với 3, tích là 21. Mẫu: 7 x 3 = 21

b) các thừa số là 9 cùng 3, tích là 27.

c) những thừa số là 10 cùng 4, tích là 40.

d) những thừa số là 12 và 5, tích là 60.

Xem thêm: Thúc Đẩy Cây Đào Ra Hoa Đúng Cách Kích Thích Đào Nhanh Nở Hoa Đào Nở Đúng Tết

Bài 7. Điền lốt +, x thích hợp vào vị trí chấm sẽ được phép tính đúng:

a) 3 … 3 = 6b) 3 … 3 = 9c) 4 … 2 = 8

5 … 2 = 107 … 7 = 145 … 3 = 8

Bài 8. Tính:

2cm x 3 = …2kg x 4 = …2l x 5 = …

2cm x 6 = …2kg x 7 = …2l x 8 = …

2cm x 9 = …2kg x 10 = …2l x 2 = …

Bài 9. Viết số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

5

9

6

Tích

8

14

6

16

Bài 10.

a) nhị số nào bao gồm tổng bởi 5 và tích bằng 6

b) nhị số nào khác 0 gồm tổng bởi tích của nhì số đó

Bài 11. Mỗi chuồng có 1 đôi chim. Hỏi 4 chuồng có bao nhiêu con chim?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 19 trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên dulichnangdanang.com để hiểu bài tốt hơn.