Bài Tập Mệnh Đề Quan Hệ Lớp 11

     

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay số đông trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để bổ nghĩa mang đến danh từ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 11


Mệnh đề quan lại hệ (Relative clauses) là một công ty điểm kiến thức ngữ pháp quan trọng các bạn cần nắm rõ trong giờ đồng hồ Anh. Bài bác Thi TOEIC hay ra đề trong một vài chủ điểm sau: phân biệt cách sử dụng giữa “that” với “which” cũng như “that” và “what”.

Bên cạnh đó, dạng mệnh đề quan hệ giới tính rút gọn cũng là 1 chủ điểm thường xuyên được chú trọng thực hiện nhiều nhất. Trong nội dung bài viết này Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn hiểu được về mệnh đề quan tiền hệ cùng với bài bác tập rèn luyện.

Tất tần tật về Mệnh đề tình dục trong TOEIC

Trước lúc đi sâu rộng về các mấu chốt trên đây, tôi mong đưa ra một chiếc nhìn tổng quan về định nghĩa cũng tương tự các loại mệnh đề quan lại hệ chủ yếu. (Phần mở rộng hơn về các chủ điểm trên, các chúng ta cũng có thể tham khảo trong level 500-750)

I. Định nghĩa mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó có thể bao hàm nhiều từ giỏi có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để làm giải thích hợp rõ rộng về danh tự đứng trước nó.

Xét lấy ví dụ như 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong những relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng để xác định danh trường đoản cú đó. Nếu vứt mệnh đề này ra bọn họ vẫn bao gồm một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Xét lấy ví dụ 2: The girl is Nam"s girlfriend. She is sitting next to me. =>The girl who is sitting next to me is Nam"s girl friend.

Mệnh đề quan hệ giới tính thường được nối cùng với mệnh đề thiết yếu bằng các đại từ quan hệ tình dục (relative pronouns): who, whom, which, whose, that......

Mệnh đề quan hệ bao gồm hai loại: mệnh đề quan hệ xác định với mệnh đề dục tình không xác định

II. Những loại mệnh đề quan hệ

a. Mnh đ xác đnh (Defining relative clauses)

- Là mnh đ được dùng đ xác đnh danh t đng trước nó,cn thiết cho ý nghĩa sâu sắc ca câu; không có nó câu s không đ nghĩa. Tt c những đi t quan tiền h được s dng vào mnh đ xác đnh.

Ví dụ:

Do you know the name of the man who came here yesterday?The man (whom / that) you met yesterday is coming khổng lồ my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác định không tất cả dấu phẩy

b. Mnh đ ko xác đnh (Non – defining clauses)

- Là mnh đ cung cp thêm thông tin v người hoc vt, không tồn tại nó thì câu vn đ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không xác minh có vệt phẩy cùng Mệnh đề này không được dùng “That”

III. Đại từ quan hệ giới tính (Relative Pronouns)

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi vật dụng vật, cồn vật.

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

Xem thêm: Thủ Tục Gộp Sổ Bhxh Mất Bao Lâu, Thời Hạn Giải Quyết Gộp Sổ Bảo Hiểm Xã Hội

That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng trong mệnh đề quan hệ xác minh (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.

Các đại từ dục tình trong giờ Anh 

1. WHO:

- quản lý từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM:

- làm túc từ cho động từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: George is a person whom I admire very much

3. WHICH:

- cai quản từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THAT:

Mệnh đề dục tình xác định:

Là mệnh đề rất cần được có vào câu, nếu vứt đi mệnh đề chính sẽ không có nghĩa rõ ràng. Đối với một số loại câu này, đại từ quan tiền hệ làm tân ngữ rất có thể được quăng quật đi. Ta có thể dùng từ bỏ that sửa chữa thay thế cho who, whom, which...

Mệnh đề tình dục không xác định:

Trước với sau mệnh đề này phải gồm dấu (,). Trường vừa lòng này ta KHÔNG ĐƯỢC cần sử dụng từ “that” thay thế cho who, whom, which và không được vứt đại từ quan hệ nam nữ trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

Trường hợp buộc phải dùng that và không được dùng that:

Trường hợp nên dùng that: sau một danh từ các thành phần hỗn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ vật dụng hoặc vật vật). Ví dụ: We can see a lot of people and cattle that are going to lớn the field

 - Sau đại trường đoản cú bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

 - Sau những tính từ đối chiếu nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

 Ex: This is the most beautiful dress that I have.

 All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

 - Trong kết cấu It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence. (Chính là các bạn tôi sẽ viết câu này.)

 Trường thích hợp không cần sử dụng that: mệnh đề bao gồm dấu (,), ĐTQH bao gồm giới từ bỏ đứng trước.

Lưu ý: giới từ bỏ chỉ đứng trước whom với which, không đứng trước who cùng that

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Bài Tập Phản Ứng Nhiệt Nhôm Chọn Lọc, Có Đáp Án

 Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE:

Đại từ dùng để làm chỉ sở hữu cho danh tự chỉ bạn hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s