BÀI TẬP KIỂM TOÁN CÓ LỜI GIẢI

     

Giải các Dạng bài Tập Môn truy thuế kiểm toán Căn phiên bản SGK chi tiết Theo Khối ngành ghê Tế. Tự học Online xin reviews đến các bạn tham khảo Giải những Dạng bài xích Tập Môn truy thuế kiểm toán Căn phiên bản SGK

Giải các Dạng bài bác Tập Môn truy thuế kiểm toán Căn bạn dạng SGK bỏ ra Tiết
Bạn đang xem: Bài tập kiểm toán có lời giải

Giải các Dạng bài bác Tập Môn kiểm toán Căn bạn dạng SGK bỏ ra TiếtDẠNG BÀI TẬP GÓP VỐN LIÊN DOANHDẠNG BÀI TẬP HOÀN THIỆN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
*

1. Sai sót về số họcĐơn vị: 1000 VNĐ
STTChỉ tiêuKế toán bội phản ánhSửa chữa
100.00%Phương nhân thể thiết bị20000000.00%
Phương tiện trang bị nội thất10000000.00%
Phương tiện trang bị rời10000000.00%
200.00%Dây truyền công nghệ40000000.00%
Dây truyền công nghệ20000000.00%
Bản quyền20000000.00%
300.00%Quyền thực hiện đất55000000.00%660000000.00%
400.00%Nguồn vốn công ty sở hữu202000000.00%800000000.00%
2. Không nên sót về phân nhiều loại và trình bày
STTChỉ tiêuKế toán phản ánhSửa chữa
100.00%Tiền giữ hộ ngân hàngTS/ TSNH/ Tiền/ TGNHTS/ TSNH/ chi phí và tương đương tiền/
TGNH
200.00%Phương một thể thiết bịTS/ TSNH/ PTTB
Phương tiện sản phẩm công nghệ nội thấtTS/ TSDH/ TSCĐHH/ PTTB nội thất
Phương tiện trang bị rờiTS/ TSNH/ HTK/ PTTB rời
300.00%Nhà cửa vật kiến trúcTS/ TSDH/ NCVKTTS/ TSDH/ TSCĐHH/ NCVKT
400.00%Dây truyền công nghệTS/ TSDH/ DTCN
Dây truyền công nghệTS/ TSDH/ TSCĐHH/ DTCN
Bản quyềnTS/ TSDH/ TSCĐVH/ GTBQ
500.00%Quyền áp dụng đấtTS/ TSDH/ QSDĐTS/ TSDH/ TSCĐVH/ QSDĐ
600.00%Nguồn vốn gớm doanhNV/ NVCSH/ NVQ/ NVKDNV/ NVCSH/ NVCSH/ NVKD
3. Không nên sót về quyền cùng nghĩa vụĐơn vị: 1000 VNĐ
Du thuyền là gia sản thuê buổi giao lưu của đơn vị:
* thời hạn thuê ngắn (6 tháng)
* chi phí thuê nhỏ tuổi hơn nguyên giá gia sản (30 triệu VNĐ)
Sử dụng TK quanh đó bảng để theo dõi TS thuê hoạt động:
Nợ “Du thuyền” : 400,000
Chi tầm giá thuê du thuyền:
Nợ TK 142: 30,000
Có TK 331: 30,000

Yêu cầu 2: Lập Bảng bằng phẳng kế toán


Bảng phẳng phiu kế toán

DẠNG BÀI TẬP GÓP VỐN LIÊN DOANH

BÀI 4:

* Phát hiện nay sai sót và sửa chữa thay thế (đơn vị: 1.000đ):

– sai sót về số học

Khoản mục Số liệu saiSửa chữa
Tiền giữ hộ ngân hàng2.000.0001.500.000 + 60.000 * 13,8 = 2.328.000
Quyền sử dụng đất640.0003.000 * 15 * 12 * 10 = 5.400.000
Dây truyền công nghệ

– giá bán trị bản quyền

– dây truyền công nghệ

650.000

22.500 * 13,8 = 310.500


*Xem thêm: Copy Danh Bạ Từ Sim Vào Máy Sony Xperia Z3 Cũ, Copy Danh Bạ Từ Sim Vào Máy Sony Xperia

27.500 * 13,8 = 379.500

Vốn công ty sở hữu4.559.0009.187.000
– không nên sót về quyền cùng nghĩa vụ:

Vũ trụ bay là gia sản thuê vận động do đó công ty lớn chỉ bao gồm quyền thực hiện trong thời hạn thuê mà không có quyền mua hay quyền điều hành và kiểm soát lâu dài. Bởi vì vậy kế toán tài chính chỉ bội phản ánh ngân sách thuê tài sản, còn nguyên giá tài sản phải theo dõi ko kể bảng bằng phẳng kế toán.

Kế toán phản nghịch ánh:

+ Đối với chi phí thuê tài sản:

Nợ TK 142: 60.000

Có TK 331: 60.000

+ Đối với nguyên giá bán tài sản: Nợ TK 001: 560.000

– sai sót về phân các loại và trình bày:

Khoản mụcPhâ n loại saiSửa chữaSố tiền
* Việt Nam

1. Nhà cửa, đồ gia dụng kt

2. TGNH

3. Quyền SDD

Cộng TS

NC,VKT/TSDH

TGNH/Tiền/TSNH

QSDD/TSDH

Nguyên giá/TSCĐHH/TSCĐ/TSDH


Tiền/T&CKTĐT/TSNH

NG/TSCĐVH/TSCĐ/TSDH

500.000

1.500.000

5.400.000

7.400.000

* Nhật Bản

1. TGNH

2. Phương tiện,TB

3. Dây truyền CN

– giá chỉ trị bản quyền

– dây truyền CN

4. Giá cả đi lại

Cộng TS

TGNH/Tiền/TSNH

PT,TB/TSNH

Dây truyền CN/TSDH

Chi giá thành TLDN/Tiền/TSNH

Tiền/T&CKTĐT/TSNH

Hàng tồn kho/HTK/TSNH

NG/TSCĐVH/TSCĐ/TSDH

NG/TSCĐHH/TSCĐ/TSDH

Chi mức giá TTDH/TSDH khác/TSDH


828.000

200.000

310.500

379.500

69.000

1.787.000

* Liên doanh:

Chi mức giá thuê TS

CPTTNH/TSNH khác/TSNH

60.000

Vốn chi tiêu của CSHNVKD/Nguồn vốn, quĩ/ NVCSHVốn đầu tư chi tiêu của CSH/ Vốn CSH/ Vốn CSH9.187.000
Phải trả fan bánPTNB/Nợ ngắn hạn/Nợ PTPTNB/Nợ ngắn hạn/Nợ PT60.000

* Lập lại Bảng phẳng phiu kế toán:

Bảng bằng phẳng kế toán

Ngày 17 mon 9 năm 200N

Đơn vị: 1.000đ

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương

1. Tiền

II. Hàng tồn kho

1. Mặt hàng tồn kho

III. TSNH khác

1. Ngân sách chi tiêu trả trước ngắn hạn

2.588.000

2.328.000


2.328.000

200.000

200.000

60.000

60.000

A. NỢ PHẢI TRẢ

I. Nợ ngắn hạn

1. Phải trả người bán

60.000

60.000

60.000

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

I. Gia sản cố định

1. Tài sản cố định hữu hình

– Nguyên giá

2. Tài sản cố định vô hình

– Nguyên giá

II. Tài sản dài hạn khác

1. Giá cả trả trước lâu năm hạn

6.659.000

6.590.000


879.500

879.500

5.710.500

5.710.500

69.000

69.000

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn đầu tư chi tiêu của công ty sở hữu

9.187.000

9.187.000

9.187.000

Cộng TS9.247.000Cộng NV9.247.000
* dấn xét, con kiến nghị:

– thừa nhận xét về nấc độ không nên phạm:

Tổng TS trước điều chỉnh: 4.619.000

Tổng TS sau điều chỉnh: 9.247.000

Chênh lệch: 4.628.000

– nhận xét về công tác kế toán và kiến nghị

– thừa nhận xét về tỷ lệ vốn góp với kiến nghị:

Tỷ lệ góp vốn phía Việt Nam: = 7.400.000/9.187.000= 80,5%

Tỷ lệ vốn góp phía nước ngoài: = 1.787.000/9.187.000 = 19,5%

– Đánh giá lại giá trị gia tài góp vốn phía Nhật Bản:

+ Phương tiện, lắp thêm rời = 200/112% =

+ dây chuyền công nghệ:

DẠNG BÀI TẬP HOÀN THIỆN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài tập 5/ Yêu cầu 1: Phát hiện sai sót và sửa chữa từ đó hoàn thiện BCĐKT

* Phát hiện sai sót và sửa chữa:

TTKế toán đã định khoảnNội dung nghiệp vụKhả năng không đúng phạmSửa chữa
1Nợ TK 211: 600

Nợ TK 331: 300

Có TK 241: 900

Xây dựng cơ phiên bản hoàn thành bàn giao hình thành tài sản cố địnhVi phạm chính sách kế toánNợ TK 211: 900

Có TK 241: 900

2Nợ TK 113: 510

Có TK 111: 150

Xuất quỹ tiền phương diện đi nộp ngân hàng, đi thanh toán giao dịch nhưng không nhận được bệnh từVi phạm chính sách ghi sổ kép (tổng PS nợ và tổng PS có không cân nặng bằng)Nợ TK 113:150

Có TK 111: 150

3Nợ TK 441: 400Kết đưa nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản sang nguồn ngân sách kinh doanhVi phạm phép tắc ghi sổ kép (thiếu tài khoản đối ứng)Nợ TK 441: 400

Có TK 411: 400

4Nợ TK 142: 60

Có TK 214: 260

Trích khấu hao TSCĐ vào chi tiêu trả trướcVi phạm lý lẽ ghi sổ kép (tổng PS nợ và tổng PS gồm không cân nặng bằng)Nợ TK 142: 60

Có TK 214: 60

* Tính lại số dư trên những TK kế toán:

TK 241TK 211
Sd: 900Sd: 1.700
900 (1)(1) 900
900900
Sd: –Sd: 2.600

TK 331TK 111
Sd: 20Sd: 200
150 (2)
150
Sd: 20Sd: 50

TK 113TK 441
Sd: –Sd: 400
(2) 150(3) 400
150400
Sd: 150Sd: –

TK 411TK 142
Sd: 1.500Sd: –
400 (3)(4) 60
40060
Sd: 1.900Sd: 60

TK 214
Sd: 200
60 (4)
60
Sd: 260

* hoàn chỉnh bảng bằng phẳng kế toán:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: 1.000.000đ

TÀI SẢNĐKCKNGUỒN VỐNĐKCK
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN1.4801.680A. NỢ PHẢI TRẢ9502.040
1. Tiền

– Tiền phương diện tại quỹ

– Tiền vẫn chuyển

2. Các khoản yêu cầu thu

– nên thu khách hàng hàng

3. Hàng tồn kho

– sản phẩm hóa

– Hàng nhờ cất hộ đi bán

4. Tài sản thời gian ngắn khác

– túi tiền trả trước

50

50

1.150

1.150

200

200

80

80

200

50

150

1.020

1.020

400

200

200

60

60

1. Nợ ngắn hạn

– vay ngắn hạn

– yêu cầu trả cho người bán

– Thuế và những khoản buộc phải nộp

– phải trả người công nhân viên

2. Nợ lâu năm hạn

– Vay nhiều năm hạn

3. Nợ khác

– chi tiêu phải trả

– Nhận ký kết quỹ, cam kết cược dài hạn

600

300

100

120

80

350

350

720

500

20

200

1.320

1.320

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

1. TSCĐ hữu hình

2. Khấu hao TSCĐ

3. Ngân sách chi tiêu XDCB dở dang

1.520

1.700

(200)

20

2.340

2.600

(260)

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Mối cung cấp vốn, quỹ

– nguồn ngân sách kinh doanh

– Quỹ chi tiêu phát triển

– Lợi nhuận không phân phối

– nguồn vốn đầu tư chi tiêu XDCB

2.050

1.650

1.500

150
Xem thêm: " Mét Khối Tiếng Anh Là Gì ? Mét Khối Tiếng Anh Đọc Là Gì

0

400

1.980

1.980

1.900

50

30

Cộng tài sản3.0004.020Cộng nguồn vốn3.0004.020

Yêu ước 2: truy thuế kiểm toán số liệu trên BCĐKT sẽ hoàn vớ và xuất hiện tờ trình chuẩn bị lập BC kiểm toán

– đối chiếu ngang:


Khoản mụcSố CKSố ĐKChênh lệchNhận xét
Tuyệt đốiTương đối
Vốn bởi tiền20050150300%
Phải thu khách hàng1.0201.150– 130– 11,3%
Hàng tồn kho
TSCĐ hữu hình26001.70090052,9%
Vay ngắn hạn
Vay dài hạn
Nguồn vốn KD
Lãi chưa phân phối
Phân tích dọc:
Tỷ suất tài chínhCÔNG THỨC TÍNH
Tỷ suất về kỹ năng thanh toán chung= Tổng TSNH/Tổng Nợ ngắn hạn
Tỷ suất về khả năng thanh toán nhanh= tiền và những khoản tương tự tiền + những khoản nên thu thời gian ngắn + những khoản chi tiêu tài thiết yếu ngắn hạn/ Tổng Nợ ngắn hạn
Tỷ suất về khả năng thanh toán tức thời= tiền và những khoản tương tự tiền/Tổng Nợ ngắn hạn
Tỷ suất chi tiêu vào TSDH= Tổng TSDH/Tổng tài sản
Tỷ suất Nợ= Tổng Nợ bắt buộc trả/Tổng mối cung cấp vốn
Tỷ suất từ bỏ tài trợ= nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng NV

Tỷ suất tài chínhCKĐKChênh lệchNhận xét
Tỷ suất về kỹ năng thanh toán chung1.680/720 = 2,331.480/600= 2,47– 0,14
Tỷ suất về tài năng thanh toán nhanh200 + 0 + 1.020/720 = 1,6950 + 0+ 1.150/600 = 2– 0,31
Tỷ suất về khả năng thanh toán tức thời200/720 = 0,2750/600 = 0,080,19
Tỷ suất đầu tư chi tiêu vào TSDH 2340/4.020 = 0,581520/3000 = 0,510,07
Tỷ suất Nợ
Tỷ suất trường đoản cú tài trợ

Từ Khóa tìm Kiếm: Bài Tập kế toán Cơ bản Có Lời Giải, Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bang Can Doi Ke Toan, Lập Bảng cân nặng Đối Kế Toán, so sánh Bảng cân Đối Kế Toán, những Chỉ Tiêu trên Bảng cân Đối Kế Toán, phương pháp Lên Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bảng cân Đối tài khoản Theo Thông bốn 200, cân Đối Kế Toán, Bảng cân nặng Đối Tài Chính, Bảng cân nặng Đối kế toán Của Doanh Nghiệp, Bảng cân Đối Tài Sản, Bảng cân Đối, Cach Lap Bang Can Doi Ke Toan, Ý Nghĩa Của Bảng cân nặng Đối Kế Toán, cách tính Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Lên Bảng cân Đối Kế Toán, cách tính Tỷ Trọng vào Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Ý Nghĩa Bảng cân Đối Kế Toán, phương pháp Phân Tích Bảng cân nặng Đối Kế Toán, cân Đối Tài Chính, Bcđkt, Vốn marketing Trong Bảng cân nặng Đối Kế Toán, lí giải Nhận Xét Bảng cân nặng Đối Kế Toán, bài bác Tập kế toán Đầu bốn Xây Dựng Cơ bạn dạng Có Lời Giải, thừa nhận Xét Bảng cân Đối Kế Toán, Bảng cân Đối Kế Toán hòa hợp Nhất, Ban Can Doi Ke Toan, Bảng cân nặng Đối kế toán tài chính Của Công Ty, Lap Bang Can Doi Ke Toan, khái niệm Bảng cân Đối Kế Toán, Bảng cân Đối kế toán Vinamilk 2017, bí quyết Điền Bảng cân Đối Kế Toán, Bảng cân Đối Kế Toán của bạn Vinamilk, Bảng cân Đối Kế Toán của công ty Nhỏ, Bảng cân Đối kế toán Doanh Nghiệp, giá chỉ Trị tài sản Ròng vào Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bảng Cđkt