Bài Tập Hóa Học 10 Chương 1 Có Đáp Án

     
*Bạn đang xem: Bài tập hóa học 10 chương 1 có đáp án

*

*

... độglucôzơtrongmáuthấp.33THPTXuanLoc.CoMUploadbyNNTNc/TrongO2.d/TrongNADHvàFADH2.Câu 13 1:Sựhôhấpdiễnratrongtythểtạora:a/32ATPb/34ATP.c/36ATP.d/38ATPCâu 13 2:Chuỗichuyềnêlectrontạora:a/32ATPb/34ATP.c/36ATP.d/38ATPCâu 13 3:Trongquanghợp,ngượcvớihôhấpởtythể:a/Nướcđượctạothành.b/Sựthamgiacủacáchợpchấtkimloạimàu.c/Chuyềnêlectron.d/Nướcđượcphânly.Câu 13 4:Chứcnăngquantrọngnhấtcủaquátrìnhđườngphânlà:a/Lấynănglượngtừglucôzơmộtcáchnhanhchóng.b/ThuđượcmỡtừGlucôse.c/Chophépcacbohđratthâmnhậpvàochutrìnhcrép.d/ khảnăngphânchiađườngglucôzơthànhtiểuphầnnhỏ.Câu 13 5:Hôhấpánhsángxảyravớisựthamgiacủa3bàoquan:a/Lụclạp,lozôxôm,tythể.b/LụclạpPerôxixôm,tythể.c/Lụclạp,bộmáygôngi,tythể.d/Lụclạp,Ribôxôm,tythể.Câu 13 6:Chứcnăngnàosauđâykhôngđúngvớirăngcủathúăncỏ?a/Răngcửagiữvàgiậtcỏ.b/Răngnanhnghiềnnátcỏ.c/Răngcạnhhàmvàrănghàm nhiềugờcứnggiúpnghiềnnátcỏ.d/Răngnanhgiữvàgiậtcỏ.Câu 13 7:Ởđộngvậtchưa túitiêuhoá,thứcănđượctiêuhoánhưthếnào?a/Tiêu hóa ngoạibào.b/Tiêuhoánộibào.c/Tiêu hóa ngoạibàotiêuhoánộibào.d/Mộtsốtiêuhoánộibào,cònlạitiêuhoángoạibào.Câu 13 8:Ýnàodướiđâykhôngđúngvớicấutạocủaốngtiêuhoáởngười?a/Trongốngtiêuhoácủangười ruộtnon.b/Trongốngtiêuhoácủangười thựcquản.c/Trongốngtiêuhoácủangười dạdày.d/Trongốngtiêuhoácủangười diều.Câu 13 9:Ýnàodướiđâykhôngđúngvớisựtiêuhoáthứcăntrongcácbộphậncủaốngtiêuhoáởngười?a/Ởruộtgià tiêuhoácơ học vàhoá học. B/Ởdạdày tiêuhoácơ học vàhoá học. C/Ởmiệng tiêuhoácơ học vàhoá học. D/Ởruộtnon tiêuhoácơ học vàhoá học. Câu 14 0:Sựtiêuhoáthứcănởthúăncỏnhưthếnào?a/Tiêuhoáhoávàcơ học. B/Tiêuhoáhoá,cơ học vànhờvisinhvậtcộngsinh.c/Chỉtiêuhoácơ học. D/Chỉtiêuhoáhoá học. Câu 14 1:Chứcnăngnàosauđâykhôngđúngvớirăngcủathúănthịt?33 ... THPTXuanLoc.CoMUploadbyNNTNĐÁP ÁN CHUYỂNHOÁVẬTCHẤTVÀNĂNGLƯỢNGCâu 1: b/Làdạngnướcchứabịhútbởicácphântửtíchđiện.Câu2:c/TếbàobiểubìCâu3:c/Ánhsánglànguyênnhânduynhấtgâynênviệcmởkhíkhổng.Câu4:b/Làmgiảmđộnhớtcủachấtnguyênsinh.Câu5:d/Váchmỏngcăngralàmchováchdàycăngtheonênkhíkhổngmởra.Câu6:c/Từ200gamđến600gam.Câu7:c/ 10 gamnước.Câu8:a/Vách(mép)mỏnghếtcăngralàmchováchdàyduỗithẳngnênkhíkhổngđónglại.Câu9:d/Thànhtếbàomỏng,khôngthấmcutin,chỉ mộtkhôngbàotrungtâmlớn.Câu 10 : d/Đảmbảođộbềnvữngcủahệthốngkeotrongchấtnguyênsinhcủatếbào.Câu 11 :d/Quamạchgỗ.Câu 12 :a/KhicâyởngoàiánhsángCâu 13 :b/Lựchútcủaládo(quátrìnhthoáthơinước).Câu 14 :a/Mép(Vách)trongcủatếbàodày,mépngoàimỏng.Câu 15 :d/Khicâyởngoàisángvàthiếunước.Câu 16 :a/Việcđóngkhíkhổngkhicâyởngoàisáng.Câu 17 :c/Vậntốcnhỏ,khôngđượcđiềuchỉnh.Câu 18 :a/Vậntốclớn,đượcđiềuchỉnhbằngviệcđóng,mởkhíkhổng.Câu ... chấttrongtếbàovàgiảiphóngnănglượngchohoạtđộngsống,đồngthờithảiO2rabênngoài.Câu 16 7:d/Hôhấpquabềmặtcơthể.Câu 16 8:a/TiếtpepsinvàHClđểtiêuhoáprôtêin ởvisinhvậtvàcỏ.Câu 16 9:d/QuátrìnhkhuếchtánO2vàCO2quadado sựcânbằngvềphânápO2vàCO2.Câu 17 0:a/Cửamiệngđóng,thềmmiệngnânglên,nắpmangmở.Câu 17 1:b/Vìhôhấpbằngdavàbằngphổi.Câu 17 2:a/Sựcodãncủaphầnbụng.Câu 17 3:b/Vìcửamiệngthềmmiệngvànắpmanghoạtđộngnhịpnhàng.Câu 17 4:b/Phổicủachim.Câu 17 5:b/Vìmang nhiềucungmangvàmỗicungmanggồmnhiềuphiếnmang.Câu 17 6d/ nhiềuốngkhí.Câu 17 7:c/sựcodãncủatúikhí.Câu 17 8:c/Cửamiệngmởra,thềmmiệnghạthấpxuống,nắpmangđóng.Câu 17 9:d/Vìphổithú nhiềuphếnang,diệntíchbềmặttraođổikhílớn.Câu 18 0:b/Cáccơquanhôhấplàmthayđổithểtíchlồngngựchoặckhoangbụng.Câu 18 1:d/Sựnânglênvàhạxuốngcủathềmmiệng.Câu 18 2:a/Vìdiệntíchtraođổikhícònrấtnhỏvàmangbịkhônêncákhônghôhấpđược.Câu...
66 9,986 5


Xem thêm: Kinh Nghiệm Chọn Mua Máy Lọc Nước Đầu Nguồn Nào Tốt Tại Viteko

*

bài tập kế toán tài chính tài chính 1 đáp án chi tiết


Danh mục: kế toán tài chính tài bao gồm
Xem thêm: Cộng Dữ Liệu Từ Nhiều Sheet Trong Excel, Tổng Hợp Dữ Liệu Từ Nhiều Sheet Khác Nhau

... 55.000 -Có TK 711 : 75.000 -Có TK 211 ( 211 2): 300.0005a)Nợ TK 211 ( 211 4) : 300.000Nợ TK 13 3( 13 32) : 15 .000 -Có TK 11 2: 315 .0005b)Nợ TK 211 ( 211 4): 2.000Nợ TK 13 3 ( 13 32) : 10 0 -Có TK 11 1: 2 .10 0 6a)Nợ ... 10 / 03Nợ TK 311 (xây dựng số 1) : có TK 11 2: 11 5.000.000 = 16 5.000.000 - 50.000.000 11 5.000.000 5. Ngày 12 /03Nợ TK 3 31 (VT 10 6 ): 16 .500.000 có TK 515 : 15 0.000 = 15 .000.000 x 1% có TK 11 1: 16 .350.000Nợ ... 13 . Nợ TK 642 : 1. 140.5 51 Nợ TK 13 3 : 9000 bao gồm TK 334 : 357.000 gồm TK 214 : 610 . 8 41 TK 335 : 99.000 bao gồm TK 11 1 : 36.000 có TK 11 2 : 36.000 có TK 3 51 : 10 . 710 bài 4: công ty M...