BÀI TẬP HÓA 10 CHƯƠNG 2 CÓ ĐÁP ÁN

     

Đề kiểm tra 1 huyết Hóa 10 Chương 2 - Đề 1

Đề bài

I . Trắc nghiệm (4đ’) : (Thời gian: 15 phút)

Hãy chọn lời giải đúng cho mỗi câu sau :

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố nào trong nhóm VIIA có bán kính nguyên tử lớn số 1 ?

A. Flo (Z= 9) B. Clo (Z = 17) C. Brom (Z = 35) D. Iot(Z = 53)

Câu 2: trong những chu kỳ, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử thì nửa đường kính nguyên tử và độ âm điện tương ứng chuyển đổi là

A. Tăng, giảm . B. Tăng, tăng. C. Giảm, tăng. D. Giảm, giảm.Bạn sẽ xem: bài xích tập hóa 10 chương 2 bao gồm đáp án

Câu 3: Những đặc điểm nào sau đây đổi khác tuần hoàn:

A. Cân nặng nguyên tử B. Số lớp e C. Tính sắt kẽm kim loại D. Số e vào ngtử

Câu 4: Đồng vị của M thoả mãn điều kiện số proton: số nơtron = 13:15 là

A.28M. B. 56M. C. 15M. D. 13M.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 chương 2 có đáp án

Câu 5: kết luận nào sau đấy là sai:

A. 

*

: tất cả 17 proton. B.
*

: bao gồm 27 electron

C. Cl-: tất cả 18 electron D. Al3+: tất cả 10 electron

Câu 6: bán kính nguyên tử của những nguyên tố 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo vật dụng tự tăng dần từ trái sang nên là:

A. Li, Na, O, F B. F, O, Li, na C. F, Na, O, Li, D. F, Li, O, na

Câu 7: Hợp hóa học khí của một nguyên tố cùng với hiđro tất cả dạng RH3. Oxit cao nhất của nó tất cả dạng:

A. RO B. R2O7 C. R2O5 D. RO3

Câu 8: Anion X2- có cấu hình electron ngoại trừ cùng là 3p6. địa chỉ của X trong bảng HTTH là

A. ô 18, chu kỳ 3, đội VIIIA. B. ô 16, chu kỳ luân hồi 3, đội VIA.

C. ô 20, chu kỳ 4, team IIA. D. ô 18, chu kỳ luân hồi 4, team VIA.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tự luận (6đ’) (Thời gian: 30 phút)

Câu 1 (2 điểm): thành phần S bao gồm số hiệu Z=16

- Viết cấu hình electron của nguyên tử

- Xác định vị trí của S trong bảng tuần hoàn

- Hoá trị tối đa của S với Oxi là bao nhiêu? Viết phương pháp Oxit cao nhất, phương pháp hiđroxit của S và nêu tính chất hoá học( tính axit tốt bazơ) của các hợp hóa học đó.

Xem thêm: Lời Bài Hát Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh Muốn Bên Em Đến Lúc Em Già

- so sánh tính phi kim của S cùng với O (Z=8) và Se (Z=34). Giải thích?

Câu 2 (2 điểm): Oxit cao nhất của một yếu tắc là R2O5, trong hợp chất khí của chính nó với hiđro thì R chiếm 82,35 % về khối lượng.

a, xác định nguyên tử khối của R?

b, Tính % về cân nặng của oxi có trong oxit tối đa của R?

Câu 3 (2 điểm): Hòa tan hoàn toàn 8,3 g hỗn hợp 2 kim loại kiềm (ở 2 chu kì liên tục trong bảng tuần hoàn) do 120 g hỗn hợp HCl 20%. Sau bội phản ứng thấy thoát ra 5,6 lít khí H2 ở đk tiêu chuẩn.

Xem thêm: Cách Đổi Pass Wifi Vnpt Cáp Quang Vnpt, Hướng Dẫn Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Vnpt Siêu Dễ

a, Tính % về cân nặng 2 sắt kẽm kim loại kiềm?

b, Tính C% của các chất trong hỗn hợp sau phản ứng?

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

C

C

B

B

B

C

B

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Biểu điểm

Câu 1.

 

Câu 1: Clo ( Z=17) 1s22s22p63s23p5

Clo nằm ở chu kì 3 ( vì gồm 3 lớp e) , ô số 17 ( gồm 17 e) , team VIIA ( vì tất cả 7 e lớp ng cùng)

Hoá trị cao nhất với oxi của clo là 7 : Cl2O7

phương pháp hiđroxit HClO4 gồm tính axit mạnh

Tính phi kim của F > Cl > Br

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 2

 

Oxit cao nhất là MO2 đề nghị M gồm hoá trị cao nhất với oxi là 4, cần hoá trị trong hợp chất với H là 8-4 = 4.Công thức hợp chất với hiđro là MH4