Bài tập hiện tại đơn lớp 6

     

Trong bài viết này, dulichnangdanang.com sẽ giúp đỡ bạn tổng hợp các bài tập thì hiện tại đơn câu xác định tiếng Anh lớp 6 gồm đáp án chi tiết. Những dạng bài tập này sẽ cực kỳ hữu ích cho chúng ta học sinh để ôn tập kiến thức và rèn luyện phần loài kiến thức quan trọng đặc biệt này.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại đơn lớp 6


*
Bài tập thì bây giờ đơn câu xác minh lớp 6

Bài tập 1: phân chia động từ 

1. She/ drink tea every day

2. She/ be a good student

3. His dog/ bark

4. Linh/ study English quite well

5. We/ make dinner at the weekends

6. She/ leave school on time very often

7. Huy/ meet his brother every week

Bài tập 2. Chọn câu trả lời đúng

1. The police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a đen coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Linh go/ goes window shopping six times a month.

5. He have/ has a pen.

6. Linh và Chi cut/ cuts people’s hair.

7. Tinh usually watch/ watches TV before going to school.

8. Vy is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài tập 3: phân chia động từ

1. Linh usually (go) khổng lồ work.

2. Linh và Chi (visit) us often.

3. Tien (play) basketball four times a week.

4. Vy (work) every day.

5. Huy usually (tell) us funny stories.

6. Vy never (help) me with that!

7. Linh và Chi (swim) twice a week.

8. In this club people usually (dance) a lot.

9. Phuong (take care) of his sister.

10. Hai rarely (leave) the country.

11. We (live) in the thành phố most of the year.

12. Thinh (travel) to Paris every Saturday.

13. I (bake) cookies once a month.

14. Hue always (teach) me new things.

15. He (help) the kids of the neighborhood.

Đáp án bài xích tập thì lúc này đơn câu xác định lớp 6

Bài tập 1:Chia cồn từ

1. She drinks tea every day.

2. She is a good student.

3. His dog barks.

Xem thêm: Top Các Loại Cá Biển Thường Gặp, Danh Sách Các Loại Cá Biển

4. Linh studies English quite well.

5. We make dinner at the weekends.

6. She leaves school on time very often.

7. Huy meets his brother every week.

Bài tập 2. Chọn lời giải đúng

1. The police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a black coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Linh go/ goes window shopping six times a month.

5. He have/ has a pen.

6. Linh & Chi cut/ cuts people’s hair.

7. Tinh usually watch/ watches TV before going lớn school.

8. Vy is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài tập 3: phân tách động từ

1. I usually (go) go lớn work.

2. Linh & Chi (visit) visit us often.

3. Tien (play) plays basketball four times a week.

4. Vy (work) works every day.

5. Huy usually (tell) tells us funny stories.

6. Vy never (help) helps me with that!

7. Linh & Chi (swim) swim twice a week.

8. In this club people usually (dance) dance a lot.

9. Phuong (take care) takes care of his sister.

10. Nhị rarely (leave) leaves the country.

11. We (live) live in the đô thị most of the year.

12. Thinh (travel) travels to Paris every Saturday.

13. I (bake) bake cookies once a month.

14. Hue always (teach) teaches me new things.

Xem thêm: Tải Driver Wifi Cho Win 7 32Bit, Bộ Cài Driver Wifi, Tải Driver Wifi Cho Win 7 32Bit

15. He (help) helps the kids of the neighborhood.

Trên đây là bài viết tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn câu khẳng định. dulichnangdanang.com muốn rằng những bài xích tập này đã giúp các bạn ôn luyện cùng củng cố kiến thức và kỹ năng này một cách tốt nhất. Chúc các các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích về giờ Anh và nhanh chóng nâng cấp trình độ ngữ pháp của mình.Nhớ kẹ thăm học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anhđể tất cả thêm kỹ năng tiếng anh từng ngày nhé!