Bài tập ghép các nguồn điện thành bộ

     

Khi giải các bài tập về nguồn điện chúng ta thường gặp gỡ các đoạn mạch cất nguồn điện, một hoặc nhiều cỗ nguồn năng lượng điện được ghép nối tiếp, tuy nhiên song hoặc hỗn hợp đối xứng.

Bạn đang xem: Bài tập ghép các nguồn điện thành bộ


Vậy so với mạch có tương đối nhiều bộ điện áp nguồn được ghép nối tiếp, ghép tuy nhiên song hay ghép các thành phần hỗn hợp đối xứng thì công thức và phương pháp tính hiệu điện ráng hay suất năng lượng điện động, cường độ mẫu điện cùng điện trở như thế nào? chúng ta cùng tra cứu hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn vạc điện)

*
– Đối cùng với đoạn mạch tất cả chứa nguồn điện (nguồn phát), mẫu điện bao gồm chiều đi ra từ rất dương và đi tới rất âm.

Bạn sẽ xem: Ghép những nguồn năng lượng điện thành bộ, bộ nguồn ghép nối tiếp, tuy nhiên song và các thành phần hỗn hợp đối xứng – đồ vật lý 11 bài xích 10


– Hiệu điện thế UAB giữa nhị đầu A cùng B của đoạn mạch, trong những số đó A nối với cực dương của nguồn điện: UAB = ξ – I(r + R).

* Ví dụ (câu C3 trang 56 SGK đồ vật lý 11): Hãy viết hệ thức tính UBA so với đoạn mạch cùng tính hiệu điện rứa này khi cho biết E (hay ξ) = 6V; I = 0,5A; r = 0,3Ω; với R = 5,7Ω.

° lời giải câu C3 trang 56 SGK thứ lý 11:

– Áp dụng định cách thức ôm mang đến đoạn mạch: 

 ⇒ UBA = I.(r + R) – E

– áp dụng với: E = 6V; I = 0,5A; r = 0,3ω với R = 5,7ω

– Ta có: UBA = 0,5.(0,3 + 5,7) – 6 = -3(V).

II. Ghép những nguồn điện thành bộ

1. Bộ nguồn ghép nối tiếp

– Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện (ξ1, r1), (ξ2, r2),…, (ξn, rn), được ghép nối tiếp cùng với nhau, trong đó cực âm của nguồn điện trước được nối bởi dây dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp sau để thành một hàng liên tiếp.

– Suất điện động của n bộ nguồn nối tiếp bởi tổng những suất điện động của các nguồn điện gồm trong bộ: ξb = ξ1 + ξ2 +…+ ξn.

– Điện trở vào r của n bộ nguồn nối tiếp bằng tổng những điện trở trong của các nguồn gồm trong bộ: rb = r1 + r2 +…+ rn.

2. Bộ nguồn ghép song song

– Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau được ghép tuy nhiên song với nhau, trong các số ấy nối cực dương của những nguồn vào cùng một điểm A cùng nối rất âm của những nguồn vào thuộc điểm B.

*
– Bộ nguồn tuy nhiên song bao gồm suất điện động và điện trở vào là: ξb = ξ và .

3. Bộ nguồn ghép hỗn hợp đối xứng

– Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng là bộ nguồn gồm n hàng ghép song song cùng với nhau, mỗi dãy gồm m nguồn điện giống nhau ghép nối tiếp như sau:– Bộ nguồn hỗn vừa lòng đối xứng bao gồm suất điện động cùng điện trở trong là: ξb = mξ;

*
.

– cùng với n là số dãy tuy nhiên song, m là số nguồn của từng dãy.

III. Bài tập áp dụng về bộ nguồn ghép nối tiếp, tuy nhiên song hay tất cả hổn hợp đối xứng.

* bài bác 1 trang 58 SGK vật dụng Lý 11: Dòng năng lượng điện chạy qua đoạn mạch cất nguồn điện gồm chiều như thế nào?

° Lời giải bài 1 trang 58 SGK đồ vật Lý 11:

– Dòng điện này có chiều ra đi từ cực dương và đi vào cực âm của nguồn.

* Bài 2 trang 58 SGK đồ dùng Lý 11: Trình bày các mối quan hệ đối với đoạn mạch chứa nguồn điện

° Lời giải bài 2 trang 58 SGK vật Lý 11:

– Xét một quãng mạch đựng nguồn năng lượng điện như hình sau: 

– trong số đó dòng điện gồm chiều từ bỏ B cho A;

– RAB là năng lượng điện trở toàn phần bên trên đoạn mạch AB.

– các mối quan hệ nam nữ giữa cường độ dòng điện I, hiệu điện rứa UAB, suất điện động E (hay ξ) là:

  hay 

*

* Bài 3 trang 58 SGK thứ Lý 11: Trình bày cách ghép những nguồn điện thành cỗ nguồn nối tiếp và thành bộ nguồn song song. Trong từng trường phù hợp hãy viết phương pháp tính suất điện động của cục nguồn cùng điện trở vào của nó.

° Lời giải bài 3 trang 58 SGK trang bị Lý 11:

♦ Bộ nguồn thông suốt gồm các nguồn (ξ1; r1), (ξ2; r2),…, (ξn; rn) ghép nối tiếp bằng phương pháp ghép cực âm của điện áp nguồn trước được nối bởi dây dẫn với cực dương của mối cung cấp điện tiếp theo sau tạo thành một hàng liên tiếp.

Xem thêm: Chức Năng Của Các Phím Chức Năng Trên Bàn Phím Từ F1 Đến F12 Trên Máy Tính

 ξb = ξ1 + ξ2 +…+ ξn

 rb = r1 + r2 +…+ rn

– ngôi trường hợp bộ nguồn tất cả n nguồn tương tự nhau tất cả cùng suất điện đụng ξ với điện trở trong r ghép tiếp nối thì : ξb= n.ξ và rb = n.r

♦ cỗ nguồn tuy vậy song là cỗ nguồn n nguồn như thể nhau, trong những số ấy cực dương của những nguồn được nối với 1 điểm A và cực âm của các nguồn được nối vào cùng một điểm B.

* Bài 4 trang 58 SGK đồ Lý 11: Một ắc quy gồm suất điện động và năng lượng điện trở trong là ξ = 6V với r = 0,6Ω .Sủa dụng ắc quy này để thắp sáng loáng đèn tất cả ghi 6V-3W. Tính cường độ loại điện chạy vào mạch và hiệu điện cầm giữa hai cực của ắc quy khi đó.

° Lời giải bài 4 trang 58 SGK vật dụng Lý 11:

– Ta có: Điện trở của láng đèn: 

– Cường độ cái điện chạy trong mạch:

 

– Xét đoạn mạch AB đựng nguồn (ξ, r) ta có: 

⇒ Hiệu điện nạm giữa hai rất của Ắc quy:

*

– Kết luận: I = 0,476(A) ; U = 5,714(V).

* Bài 5 trang 58 SGK đồ vật Lý 11: Hai mối cung cấp điện tất cả suất điện động và năng lượng điện trở trong lượt lượt là ξ1 = 4,5V, r1 = 3Ω; ξ2 = 3V; r2 = 2Ω. Mắc hai nguồn tích điện thành mạch điện bí mật như sơ đồ vật hình 10.6. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện ráng UAB.

° Lời giải bài 5 trang 58 SGK trang bị Lý 11:

– Để ý ta thấy đó là bộ mối cung cấp mắc nối tiếp, đề xuất sật điện cồn và điể trở của bộ nguồn là:

 ξb = ξ1 + ξ2 = 4,5 + 3 = 7,5(V).

 rb = r1 + r2 = 3 + 2 = 5(Ω).

⇒ Cường độ mẫu điện chạy trong mạch là: 

 

– Hiệu điện thế UAB trong trường vừa lòng này là: UAB = ξ2 – I.r2 = ξ1 – I.r1 = 4,5 – 1,5.3 = 0(V).

* Bài 6 trang 58 SGK đồ vật Lý 11: Trong mạch điện có sơ đồ hình dưới, nhị pin có cùng suất điện động ξ = 1,5V cùng điện trở vào r = 1Ω. Hai đèn điện giống nhau tất cả cùng số ghi trên đèn là 3V – 0,75W. Cho rằng điện trở của các đèn không biến đổi theo nhiệt độ độ.a) những đèn có sáng thông thường không ? do sao?

b) Tính năng suất của bộ nguồn.

c) Tính hiệu điện nắm giữa hai rất của từng pin.

d) nếu tháo giảm một đèn thì đèn còn lại có công suất tiêu thụ điện năng là bao nhiêu?

° Lời giải bài 6 trang 58 SGK thứ Lý 11:

– Từ thông số kỹ thuật của nhẵn đèn, ta có, hiệu điện vắt định mức của đèn điện là Uđm = 3(V) và cống suất định nấc cả láng là Pđm = 0,75(w)

⇒ Điện trở của mỗi bóng đèn:

– vị 2 đèn mắc song song phải ta tất cả điện trở tương đương (điện trở mạch ngoài):

– vày 2 nguồn điện được mắc tiếp liền nên ta có, cách làm tính suất điện hễ và năng lượng điện trở trong là:

 ξb = ξ1 + ξ2 = 2ξ = 2.1,5 = 3(V)

 rb = r1 + r2 = 2r = 2.1 = 2(Ω).

⇒ Cường độ dòng điện chay qua mạch thiết yếu là: 

⇒ Hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mỗi đèn điện là: 

*

– Theo bài xích ra, hiệu điện ráng định nấc của đèn: Uđm = 3(V) > Uđ = 2,25(V).

⇒ những đèn sáng sủa yếu rộng mức bình thường.

 .100% = .100% = 75%.

c) Hiệu điện nỗ lực giữa 2 rất của mỗi pin là:

 U1 = U2 = ξ1 – I.r1 = 1,5 – 0,375.1 = 1,125(V).

d) nếu như tháo giảm 1 đèn điện thì điện trở mạch kế bên là R1 = 12(Ω).

⇒ dòng điện trong mạch lúc đó là: 

⇒ hiệu suất tiêu thụ của đèn: Pđ = I’2.R1 = 0,2142.12 = 0,55(w).

Xem thêm: Căn Bậc Hai Của Số Phức Cực Hay, Căn Bậc Hai Của Số Phức Và Phương Trình Bậc Hai

Hy vọng với nội dung bài viết về lý thuyết ghép những nguồn điện thành bộ, cỗ nguồn ghép nối tiếp, song song và hỗn hợp đối xứng phương pháp và bài xích tập sinh hoạt trên giúp ích cho những em. Phần đông góp ý và thắc mắc những em vui mừng để lại phản hồi dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em tiếp thu kiến thức tốt.