Bài tập câu điều kiện loại 3

     

Khác cùng với câu đk loại 1 với 2 diễn tả tình huống ở hiện tại, câu đk loại 3 biểu đạt các tình huống trong quá khứ. Cùng IIE nước ta bước vào series bài học kinh nghiệm câu điều kiện ngày lúc này nhé!


Khái niệm

Câu đk loại 3 diễn đạt sự việc, hành vi trái với thực tiễn tại vượt khứ, hay được sử dụng với nghĩa tiếc nuối.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 3

Ví dụ: If I had known that you were ill, I would have gone lớn see you. (Nếu tôi biết các bạn bị bệnh, tôi đã đi thăm bạn)

*

Cấu trúc câu đk loại 3

Trong câu điều kiện loại 3: Mệnh đề If phân tách thì quá khứ hoàn thành (past perfect), mệnh đề chính là WOULD HAVE + V-ed/V3

Cấu trúc: If + S + had + V-ed/V3, S + would + have + V-ed/V3

Ví dụ: If I had seen you when you passed me in the street, I woulh have said hello. (Nếu tôi chú ý thấy bạn lúc bạn đi ngang qua tôi trên đường thì tôi đã chào chúng ta rồi)

Lưu ý câu điều kiện loại 3

Để áp dụng đúng được cấu trúc câu đk loại 3, yêu cầu nắm kĩ bảng đụng từ bất quy tắc.Tương tự như câu đk loại 1 với 2, mệnh đề If và mệnh đề chính có thể đảo vị trí cho nhau trong câu điều kiện loại 3. Nghĩa là hoàn toàn có thể mệnh đề bao gồm đứng trước mệnh đề If, mà lại thì trong mỗi mệnh đề là giữ nguyên như cấu trúc đã nêu.

Ví dụ: I would have gone out if I hadn’t been so tired. (Tôi đã đi chơi nếu như tôi không căng thẳng mệt mỏi như thế)

Trong mệnh đề chủ yếu của câu điều kiện loại 3, thông thường bọn họ sử dụng trợ cồn từ WOULD. Nhưng lại vẫn có thể có những trợ rượu cồn từ khác ví như could, might,…

Ví dụ: If we had played better, we might have won. (Nếu họ chơi hay hơn, tất cả lẽ bọn họ đã thắng)

Ví dụ: We could have gone out if the weather hadn’t been so bad. (Chúng ta đã có thể đi ra ngoài nếu tiết trời không xấu như thế)

Biến thể câu điều kiện loại 3

Biến thể mệnh đề If

Trong mệnh đề If của câu điều kiện 3, ta hoàn toàn có thể dùng thì quá khứ chấm dứt tiếp diễn cầm cố cho thì thừa khứ kết thúc khi muốn nhấn mạnh vấn đề tính tiếp tục của hành động.

Cấu trúc: If + S + had + been + V-ing, S + would + have + V-ed/V3

Ví dụ: If he had been looking where he was going, he wouldn’t have walked in to lớn the wall. (Nếu như anh ta xem xét xem mình đang đi đâu thì anh ta đang không đâm sầm vào tường như thế)

Chúng ta rất có thể thay nguyên mệnh đề If một số loại 3 bởi cụm từ bỏ BUT FOR / WITHOUT/ HAD IT NOT BEEN FOR, với tức thị “nếu không vì”. Cấu trúc: BUT FOR / WITHOUT/ HAD IT NOT BEEN FOR + nhiều danh từ

Ví dụ: If you hadn’t lend me the money, I wouldn’t have been able to buy new computer. (Nếu bạn quán triệt tôi mượn tiền, tôi đã không đủ chi phí mua máy vi tính mới)

= Without your money, I wouldn’t have been able lớn buy new computer.

Ví dụ: If Jim hadn’t helped us with this project, we couldn’t have finished it by March. (Nếu Jim không giúp chúng ta với dự án công trình lần này, họ đã ko thể kết thúc trước tháng 3)

= Had it not been for Jim’s help, we couldn’t have finished this project by March.

Biến thể mệnh đề chính

Đối với mệnh đề chủ yếu trong câu điều kiện loại 3, ta có thể dùng thì tiếp tục thay cho thì hoàn thành.

Cấu trúc: If + S + had + V-ed/V3, S + would + have + been + V-ing

Ví dụ: If I had been there, we would have been cooking together. (Nếu tôi nghỉ ngơi đó, bao gồm lẽ bọn họ đã vẫn nấu ăn với nhau)

*

Đảo ngữ câu đk loại 3

Cấu trúc: Had + S + V-ed/V3, S + would + have + V-ed/V3

Ví dụ: If I had gone to lớn the các buổi tiệc nhỏ last night, I would have seen Anna. (Nếu tối hôm qua tôi đến tham dự buổi tiệc thì tôi đã chạm chán Anna)

= Had I gone to the tiệc ngọt last night, I would have seen Anna.

Nội dung liên quan:

? Câu đk loại 0

? Câu điều kiện loại 1

? Câu đk loại 2

? Câu đk hỗn hợp

Bài tập

Thực hành các bài tập về câu điều kiện loại 3 mặt dưới.

Bài tập 1: phân tách đúng dạng động từ

1) Tom (not/enter)………..for the examination if he had known that it would be so difficult.

2) Mike got to lớn the station in time. If he (miss)………the train, he would have been late for his interview.

3) It’s good that Anna reminded me about Tom’s birthday. I (forget)…………if she hadn’t reminded me.

4) We might not have stayed at this khách sạn if George (not recommend)……………it to us.

Xem thêm: Kích Thước Bàn An Tròn Xoay 10 Người Ngồi Tiêu Chuẩn Hiện Nay

5) I would have sent you a postcard while I was on holiday if I (have)……………your address.

Bài tập 2: từ bỏ các trường hợp cho sẵn, viết câu đk loại 3

1) The accident happened because the driver in front stopped so suddenly.

2) I didn’t wake George because I didn’t know he wanted to get up early.

3) I was able to buy the oto because Jim lent me the money.

4) She wasn’t injured in the crash because she was wearing a seat-belt.

5) She didn’t buy the coat because she didn’t have enough money on her.

*

Đáp án:

Bài tập 1:

1) wouldn’t have entered

2) had missed

3) would have forgotten

4) hadn’t recommended

5) had had

Bài tập 2:

1) If the driver in front hadn’t stopped so suddenly, the accident wouldn’t have happened.

2) I I had known George wanted khổng lồ get up early, I would have waken him.

3) If Jim hadn’t lent me the money, I wouldn’t have been able to buy the car. (couldn’t have bought)

4) If she hadn’t been wearing a seat-belt, she would have been injured in the crash.

5) If she had had enough money on her, she would have bought the coat.

Xem thêm: Lộ Trình Ôn Thi Đại Học Môn Toán Hay Nhất, Lộ Trình Ôn Thi Đại Học Môn Toán

Câu đk loại 3 có chân thành và ý nghĩa như một lời tiếc nuối nuối bởi vì đã không làm việc nào đó trong vượt khứ. Khi muốn biểu đạt sự việc không tồn tại thật sinh hoạt quá khứ họ hãy dùng câu điều kiện loại 3.