Bài tập câu bị đông tiếng anh 8

     

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn tài liệu về bài bác tập câu bị động tiếng anh 8. Hãy theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông tiếng anh 8

Xem clip của KISS English về phong thái học từ bỏ vựng rất tốc cùng nhớ lâu tại phía trên nhé: 


Câu bị động (passive voice) là một trong những cấu trúc ngữ pháp phổ cập trong giờ đồng hồ Anh tuy thế không phải ai cũng biết dùng nó đúng cách.Trong bài viết hôm nay, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài xích tập câu thụ động tiếng Anh 8 nhằm thực hành. 


Bài Tập Câu Bị Động giờ Anh 8 từ Luận

*
*
*
Bài Tập Câu Bị Động giờ đồng hồ Anh 8 Trắc Nghiệm

Choose the sentence that has the same meaning

1) My father bought the house.

A. The house were bought by my father.

B. The house is bought by my father.

C. The house was bought by my father.

2) The chef cooks food everyday.

A. Food was cooked everyday by the chef.

B. Food is cooked everyday by the chef.

C. Food were cooked everyday by the chef.

3) The teacher solved the problem

A. The problem was solved by the teacher.

B. The problem are solved by the teacher.

C. The problem were solved by the teacher.

4) Millions of tourists visit Spain every year.

A. Spain is visited by millions of tourists every year.

B. Spain was visited by millions of tourists every year.

C. Spain are visited by millions of tourists every year.

5) The dog ate my dinner.

A. My dinner were eaten by the dog.

B. My dinner is eaten by the dog.

C. My dinner was eaten by the dog.

6) The Roman built bridges with stone.

A. Romans bridges was built with stone.

B. Romans bridges were built with stone.

C. Romans bridges are built with stone.

7) Jimmy feeds the pigeons.

A. The pigeons were fed by Jimmy.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế 2020 Của Trường Đại Học Sư Phạm

B. The pigeons is fed by Jimmy.

C. The pigeons are fed by Jimmy.

8) The children answered the question.

A. The question was answered by the children.

B. The question were answered by the children.

C. The question is answered by the children.

9) The postman delivered the letters.

A. The letters are delivered by the postman.

B. The letters were delivered by the postman.

C. The letters was delivered by the postman.

10) The man is driving a car.

A. The car is being driven by the man.

B. The oto is driven by the man.

C. The car was being driven by the man.

Đáp án:

1) C 2) B 3) A 4) A 5) C

6) B 7) C 8) A 9) B 10) C

Choose the correct answer

1) The equipment…………..delivered tomorrow afternoon.

A. Will be B. Will C. Will been

2) The woman was bitten…………….a snake.

A. From B. By C. For

3) Mark was………….to hospital in an ambulance.

A. Taken B. Took C. Taking

4) Which CANNOT go in the space?

Dogs………….kept under control.

A. Are always B. Must C. Should be

5) Police………….been informed about the incident.

A. Have B. Is C. Was

6) This yoghurt…………..before 15th May.

A. Must be ate B. Must be eaten C. Must eat

7) The visitors…………….to the lounge.

A. Have taken B. Has been taken C. Have been taken

8) The bridge………….over 300 years ago.

A. Was built B. Was build C. Is built

9) Most electronic equipment………………in South East Asia.

A. Are manufactured B. Is manufactured C. Manufactured

10) Drinks……………..into the art gallery.

Xem thêm: Tải Game Farmery - Trò Chơi Nông Trại

A. Should be taken B. Shouldn’t take C. Shouldn’t be taken

Đáp án:1) A 2) B 3) A 4) B 5) A6) B 7) C 8) A 9) B 10) C

Lời Kết

Trên đấy là tất cả phần nhiều thông tin bổ ích về bài tập câu thụ động tiếng anh 8 nhưng KISS English muốn mang đến cho bạn. Hy vọng bài viết này cân xứng và hữu ích với bạn. Chúc chúng ta có một trong những buổi học vui vẻ và hiệu quả.