BÀI TẬP AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT

     

Tổng hợp Lý thuyết, bài bác tập về axit photphoric với muối photphat. Phía dẫn biện pháp giải bài tập về axit photphoric và muối photphat tốt nhất.

Bạn đang xem: Bài tập axit photphoric và muối photphat

I. Axit photphoric

1. Tính chất vật lý

Axit photphoric là chất tinh thể, trong suốt, ko màu, siêu háo nước, tan xuất sắc trong nước.

*

2. Tính chất hóa học

a. Là axit trung bình

- Trong dung dịch H3PO4 phân li thuận nghịch theo 3 nấc:

H3PO4 ↔ H+ + H2PO4-

H2PO4- ↔ H+ + HPO42-

HPO42- ↔ H+ + PO43-

- làm cho quỳ tím gửi thành màu đỏ.

- tính năng với oxit bazơ → muối + H2O

2H3PO4 + 3Na2O → 2Na3PO4 + 3H2O

- tính năng với bazơ → muối + H2O (tùy theo tỉ lệ phản bội ứng rất có thể tạo thành các muối khác nhau).

KOH + H3PO4 → KH2PO4 + H2O

2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

- công dụng với kim loại đứng trước H2 → muối + H2

2H3PO4 + 3Mg → Mg3(PO4)2 + 3H2

- tính năng với muối → muối bắt đầu + axit new

H3PO4 + 3AgNO3 → 3HNO3 + Ag3PO4

b. Tính lão hóa - khử

vào H3PO4, p. Có mức lão hóa +5 là nấc oxi hóa cao nhất nhưng H3PO4 không bao gồm tính thoái hóa như HNO3 vì nguyên tử p có buôn bán kính lớn hơn so với bán kính của N → mật độ điện dương trên p nhỏ → khả năng dấn e kém.

c. Các phản ứng do tính năng của nhiệt

2H3PO4 → H4P2O7 + H2O (200 – 2500C)

Axit điphotphoric

H4P2O7 → 2HPO3 + H2O (400 – 5000C)

Axit metaphotphoric

Chú ý: Axit photphorơ H3PO3 là axit 2 lần axit.

 3. Điều chế 

a. Trong phòng thí nghiệm

axit photphoric được điều chế bằng cách dùng HNO3 đặc oxi hóa photpho:

*

b. Vào công nghiệp

điều chế trường đoản cú quặng photphorit hoặc quặng apatit cùng axit H2SO4:

*

Để điều chế H3PO4 có độ tinh khiết với nồng độ dài hơn, bạn ta đốt cháy photpho sẽ được P2O5, rồi đến P2O5 tác dụng cùng với nước.

*

4. Ứng dụng

Một lượng mập axit photphoric phân phối ra được dùng để điều chế các muối photphat cùng để sản xuẩt phân lân.

II. Muối photphat là muối của axit photphoric.


1. Tư tưởng và tính chất vật lí

Axit photphoric tạo thành ba một số loại muối: muối bột photphat th-nc và nhì muối photphat axit.

Xem thêm: Tính Góc Trong Tam Giác Vuông, Cân, Thường Đầy Đủ Từ A…, Cách Để Tính Số Đo Góc

toàn bộ các muối bột đihiđrophotphat đều tan vào nước.

2. đặc điểm hóa học

các muối hiđrophotphat với photphat trung hòa chỉ tất cả muối natri, kali, amoni là dễ tan, còn muối của các kim một số loại khác hầu hết không tan hoặc không nhiều tan vào nước.

Các muối hạt photphat tung bị thủy phân cho môi trường xung quanh kiềm:

PO43- + H2O ⇔ HPO42- + OH-

Nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối photphat là bạc đãi nitrat.

3Ag+ + PO43- → Ag3PO4 ↓ (màu vàng)

III. Những dạng bài bác tập về axit photphoric cùng muối photphat

Dạng 1​: triết lý về axit phophoric cùng muối photphat* Một số để ý cần nhớ:

- Axit photphoric: + Là hóa học rắn làm việc dạng tinh thể trong suốt, không màu, tan vô hạn vào nước+ mô tả tính axit khi thâm nhập phản ứng hóa học+ tín đồ ta pha trộn H3​PO4​ bằng phương pháp cho P công dụng với HNO3​ (trong PTN) hoặc mang đến H2​SO4​ đặc chức năng với quặng phophorit hoặc quặng apatit (trong CN)- muối photphat: + Tính tan: toàn bộ các muối dihidrophotphat các tan vào nước. Các muối hidrophotphat, photphat đều không chảy hoặc không nhiều tan nội địa trừ muối hạt natri, kali với amoni+ nhận thấy ion photphat bởi thuốc demo là bạc tình nitrat3Ag+​ + PO4​3-​ → Ag3​PO4​ ↓ (màu vàng)

Ví dụ : Thuốc demo để nhận thấy các hỗn hợp : HCl, NaCl, Na3​PO4​, H3​PO4​ làA. BaCl2​ và quỳ tím.B. AgNO3​ và quỳ tím.C. H2​SO4​ và quỳ tím.D. Quỳ tím.Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:Dùng dung dịch AgNO3​ và quỳ tím

 HClNaClNa3​PO4​H3​PO4​
Quỳ tímChuyển đỏKhông thay đổi màuChuyển xanhChuyển đỏ
Dung dịch AgNO3​↓ trắng  ↓ vàng

Đáp án B

Dạng 2​: việc H3​PO4​ tác dụng với hỗn hợp kiềm* Một số để ý cần nhớ:

Khi mang đến H3​PO4​ vào dung dịch kiềm, ta tất cả phương trình ion:H3​PO4​ + OH- ​→ H2​PO4​-​ + H2​OH3​PO4​ + 2OH-​ → HPO4​2-​ + 2H2​OH3​PO4​ + 3OH-​ → PO4​3-​ + 3 H2​O ta nên xét giá trị T = n OH-​ / n H3​PO4​.Các ngôi trường hợp có thể xảy ra là:

Giá trị của T

Chất nhận được sau bội nghịch ứng

T = 1

H2​PO4​-​

T = 2

HPO4​2-​

T = 3

PO4​3-​

T 2​PO4​-​và H3​PO4​ dư

T > 3

PO4​3-​ và NaOH dư

1 2​PO4​-​và HPO4​2-​

2 4​3-​và HPO4​2-​

Ví dụ : Cho 200 ml hỗn hợp H3​PO4​ 0,3M vào 500 ml hỗn hợp Ba(OH)2​ 0,16M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng muối có phân tử khối nhỏ thêm hơn làHướng dẫn giải bỏ ra tiết:

*

Ta thấy 2 BT nhân tố P:

*

Từ (1) cùng (2) => x = 0,02 mol; y = 0,04 molTa có:

*

Dạng 3​: vấn đề về pha chế axit photphoricVí dụ : Từ quặng photphorit, có thể điều chế axit photphoric theo sơ trang bị sau :

*

Biết hiệu suất chung của quy trình là 90%. Để điều chế được 1 tấn dung dịch H3​PO4​ 49%, cần trọng lượng quặng photphorit cất 73% Ca3​(PO4​)2​ làHướng dẫn giải đưa ra tiết:mH3PO4​ = 1.49 / 100 = 0,49 tấnCa3​(PO4​)2​ → 2H3​PO4​310 1960,775 tấn ← 0,49 tấn=> mCa3(PO4)2 thực tế dùng​ = 0,775.100 / 90 = 31/36 tấn=> mquặng​ = 31/36.100/73 = 1,18 tấn

IV. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 53 SGK hóa học 11): 

Viết phương trình hoá học tập dạng phân tử cùng dạng ion rút gọn của làm phản ứng thân axit photphoric với lượng dư của:

a. BaO ; b. Ca(OH)2 ; c. K2CO3

Hướng dẫn giải:

Các chất lấy dư đề nghị muối tạo nên là muối hạt trung hoà:

a. 2H3PO4 + 3BaO → Ba3(PO4)2 + 3H2O

Phương trình phân tử trùng cùng với phương trình ion thu gọn

b. 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

2H3PO4 + 3Ca2+ + 6OH– → Ca3(PO4)2 + 6H2O

c. 2H3PO4 + 3K2CO3 → 2K3PO4 + 3H2O + 3CO2↑

2H3PO4 + 3CO32- → 2PO43- + 3H2O + CO2↑

Bài 2 (trang 53 SGK chất hóa học 11): 

Nêu mọi điểm như là nhau và khác nhau về tính chất hoá học giữa axit nitric với axit photphoric. Dẫn ra hầu hết phản ứng hoá học nhằm minh hoạ?

Hướng dẫn giải:

– Những đặc điểm chung: Đều gồm tính axit

+ đưa màu hóa học chỉ thị: Quỳ tím chuyển thành màu hồng

+ tác dụng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các nguyên tố gồm số oxi hoá cao nhất):

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

+ tính năng với một số trong những muối của axit yếu hèn và không có tính khử:

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

2H3PO4 + 3Na2SO3 → 2Na3PO4 + 3H2O + 3SO2↑

– Những đặc điểm khác nhau:

HNO3

H3PO4

– Axit HNO3 là axit mạnh

HNO3 → H+ + NO3–

 

 

– Axit HNO3 có tính oxi hoá mạnh

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

 

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

– Axit H3PO4 là một triaxit trung bình

H3PO4 ⇆ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

– Axit H3PO4 không có tính oxi hoá.

3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2

S + H3PO4 → ko phản ứng

3FeO +2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2O

Bài 3 (trang 54 SGK hóa học 11): 

Phương trình năng lượng điện li tổng số của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4 ⇆ 3H+ + PO43-

Khi thêm HCl vào dung dịch:

A. Cân bằng trên chuyển dời theo chiều thuận.

B. Thăng bằng trên vận động và di chuyển theo chiều nghịch.

C. Thăng bằng trên không biến thành dịch chuyển.

D. Nồng độ PO43- tăng lên.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Tphcm 2012, Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Tp Hcm Sẽ Tăng

Khi thêm HCl vào làm cho tăng mật độ H+ trong dung dịch. Theo nguyên lí chuyển dời cân bằng, cân nặng bằng vận động và di chuyển theo chiều làm bớt nồng độ H+

⇒ Cân bằng di chuyển theo chiều nghịch.

Bài 4 (trang 54 SGK hóa học 11): 

a) Lập những phương trình hóa học sau đây:

a. H3PO4 + K2HPO4 →

1 mol 1mol

b. H3PO4 + NaOH →

1 mol 1mol

c. H3PO4 + Ca(OH)2 →

2mol 1mol

d. H3PO4 + Ca(OH)2 →

2mol 3mol

Hướng dẫn giải:

a. H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

b. H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

c. 2H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

d. 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

Bài 5 (trang 54 SGK hóa học 11): 

Để thu được muối bột photphat trung hoà, đề xuất lấy từng nào ml dung dịch NaOH 1,00M cho tính năng với 50,0ml H3PO4 0,50M?