Bài tập axit nitric và muối nitrat

     

Bài tập chuyên đề Axit Nitric tổng hợp cục bộ kiến thức lý thuyết, ví dụ như minh họa và một số trong những dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận về chăm đề Axit Nitric (HNO3).

Bạn đang xem: Bài tập axit nitric và muối nitrat

Thông qua tư liệu này giúp các bạn học sinh lớp 11 bao gồm thêm nhiều tư liệu ôn tập, từ kia củng cố kiến thức và kỹ năng Hóa học lớp 11. Đồng thời giúp quý thầy cô bao gồm thêm nhiều bốn liệu giảng dạy. Hình như các bạn tìm hiểu thêm bài tập Axit Cacboxylic, bài xích tập cách thức tính pH. Chúc các bạn học tốt.


I. Một vài lưu ý

1. Tính oxi hóa của HNO3

HNO3 diễn đạt tính oxi hóa táo tợn khi chức năng với những chất tất cả tính khử như: Kim loại, phi kim, những hợp chất Fe(II), hợp hóa học S2-, I-, . . . Thông thường:

+ nếu như axit đặc, nóng tạo thành ra sản phẩm NO2

+ ví như axit loãng, thường cho ra NO. Nếu chất khử tất cả tính khử mạnh, mật độ axit và ánh nắng mặt trời thích hợp hoàn toàn có thể cho ra N2O, N2, NH4NO3.

* Chú ý:

1. Một vài kim nhiều loại (Fe, Al, Cr, . . .) ko tan trong axit HNO3 đặc, nguội bởi bị tiêu cực hóa.

2. Trong một vài bài toán ta phải chú ý biện luận trường hợp tạo ra các sản phẩm khác: NH4NO3 dựa theo phương pháp bảo toàn e (nếu ne mang lại > ne dấn để tạo khí) hoặc dựa trên dữ khiếu nại đề bài xích (chẳng hạn mang lại dung dịch NaOH vào hỗn hợp sau bội nghịch ứng thấy tất cả khí bay ra) hoặc những hợp hóa học khí của Nitơ phụ thuộc vào tỉ khối khá của hỗn hợp đã cho.

3. Lúc axit HNO3 tác bazơ, oxit bazơ không có tính khử chỉ xẩy ra phản ứng trung hòa.


4. Cùng với kim loại có tương đối nhiều hóa trị (như Fe, Cr), nếu sử dụng dư axit sẽ tạo nên muối hóa trị 3của kim loại (Fe3+, Cr3+); nếu axit dùng thiếu, dư kim loại sẽ khởi tạo muối hóa trị 2 (Fe2+, Cr2+), hoặc hoàn toàn có thể tạo đôi khi 2 các loại muối.

5. Những chất khử phản nghịch ứng với muối NO3- trong môi trường xung quanh axit tương tự phản ứng cùng với HNO3. Ta buộc phải quan tâm bản chất phản ứng là phương trình ion.

II. Phép tắc giải bài bác tập:

Dùng định chính sách bảo toàn e.

* Đặc biệt

+ ví như phản ứng tạo ra nhiều thành phầm khử của N thì ne nhịn nhường = Sne nhận

+ Nếu có nhiều chất khử gia nhập phản ứng Sne dường = ne nhận

- Trong một số trường hợp cần kết hợp với định phương pháp bảo toàn điện tích (tổng điện tích dương = tổng điện tích âm) cùng định hình thức bảo toàn nguyên tố

- hoàn toàn có thể sử dụng phương trình ion – electron hoặc các bán phản nghịch ứng để biểu diễn những quá trình.

M → Mn+ + ne

4H+ + NO3- + 3e → NO + 2H2O

+ Đặc biệt trong trường hợp kim loại tính năng với axit HNO3 ta có:

nHNO3 (pư) = 2nNO2 = 4nNO = 10nN2O = 12nN2 = 10nNH4NO3

nNO3- (trong muối) = nNO2 = 3nNO = 8nN2O = 10nN2 = 8nNH4NO3


nếu hỗn hợp bao gồm cả kim loại và oxit kim loại phản ứng cùng với HNO3 (và đưa sử tạo thành khí NO) thì:

nHNO3 (pư) = 4nNO + 2nO (trong oxit KL)

II. Ví dụ minh họa Axit Nitric

VD1. Hoà tan trọn vẹn m g bột Cu trong 800 g hỗn hợp HNO3 được hỗn hợp Y cùng 2,24 lit khí NO (đktc). Y công dụng vừa đầy đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2 M được kết tủa R. Sau khoản thời gian nung R đến cân nặng không đổi thu được 20 g hóa học rắn.

a, Tính cân nặng Cu ban đầu.

b. Tính khối lượng các chất trong Y cùng nồng độ % của hỗn hợp HNO3đã dùng

Giải:

nNO = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nNaOH = 0,3.0,2 = 0,06 mol

Khi đến Y tác dụng với dung dịch NaOH chiếm được kết tủa R chỉ chứa Cu(OH)2.Chất rắn thu được lúc nung là CuO Þ nCuO = 20/80 = 0,25 mol Þ = nCuO = 0,25 mol.

Theo định biện pháp bảo toàn nguyên tố:

nCu (ban đầu) = nCu (trong CuO) = 0,25 mol Þ mCu = 0,25.64 = 16 g

Trong X, n= = 0,25 mol m= 188.0,25 = 47 g

Cu → Cu2+ + 2e

0,25 mol 0,5 mol

*

0,3 mol 0,1 mol

Vậy chứng minh phản ứng của Cu cùng HNO3 phải tạo nên NH4NO3.

ne (Cu nhường) = Sne nhận = 0,5 mol ne nhận= 0,5 – 0,3 = 0,2 mol

................

III. Một vài dạng bài bác tập về Axit Nitric

Dạng 1: Kim loại tác dụng với HNO3

Axit phản ứng với Kim loại.

Bài 1. Hoà tan trọn vẹn 1,2 gam sắt kẽm kim loại X vào dung dịch HNO3 dư chiếm được 0,224 lít khí nitơ độc nhất vô nhị (đktc). Khẳng định kim các loại X?

Bài 2. Hòa tan 16,2 gam sắt kẽm kim loại hoá trị III vào 5 lít dung dịch HNO3 0,5 M (D = 1,25 g/ml). Sau thời điểm phản ứng hoàn thành thu được 2,8 lit các thành phần hỗn hợp khí X gồm NO, N2 (0oC, 2 atm). Trộn hỗn hợp khí X cùng với lượng oxi toàn vẹn sau bội nghịch ứng thấy thể tích khí chỉ bởi 5/6 tổng thể tích X với oxi bắt đầu cho vào.


a. Tìm kim loại đã dùng.

b. Tính mật độ % dung dịch HNO3sau bội nghịch ứng.

Bài 3. Hoà tan hoàn toàn 17,28 gam Mg vào hỗn hợp HNO3 0,1M thu được hỗn hợp A cùng 1,344 lít các thành phần hỗn hợp khí X gồm N2 và N2O (ở 00C, 2 atm). Thêm một lượng dư KOH vào hỗn hợp A, làm cho nóng thì bao gồm một khí thoát ra. Khí này công dụng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp H2SO4 0,1 M. Tính thể tích từng khí trong các thành phần hỗn hợp X?

Bài 4. đến x mol Fe tác dụng với dung dịch chứa y mol HNO3 chiếm được khí NO duy nhất với dung dịch B. Dung dịch B có thể tồn tại đầy đủ ion nào? Biện luận quan hệ nam nữ giữa x cùng y để trong dung dịch B tồn tại các ion đó.

Axit bội phản ứng cùng với hỗn kim loại tổng hợp loại.

Bài 5. Xác định thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu (biết bội nghịch ứng tạo hóa học khử độc nhất vô nhị là NO)?

Bài 6. Hoà tan trọn vẹn 0,368 gam các thành phần hỗn hợp Al với Zn đề xuất vừa đủ 25 lít dung dịch HNO3 gồm pH = 3. Sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp A cất 3 muối hạt (không bao gồm khí bay ra).

a. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong láo lếu hợp.

b. Phân phối dung dịch A một lượng dư dung dịch NH3. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Bài 7. Hỗn hòa hợp X gồm Mg, Al, Zn có khối lượng 8,6 gam được chia làm 2 phần bằng nhau.

Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Vô Tỉ Lớp 10, 4 Cách Giải Phương Trình Vô Tỉ Cực Hay

- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn trong O2 dư chiếm được 7,5 gam các thành phần hỗn hợp oxit.

- Phần 2: Hoà rã trong hỗn hợp HNO 3 đặc, nóng, dư được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất).

Xác định V?

Bài 8. Lấy m gam các thành phần hỗn hợp X có Cu cùng Fe (tỉ lệ trọng lượng là 7 : 3) bội phản ứng hoàn toàn với dung dịch đựng 44,1 gam HNO3; sau bội nghịch ứng sót lại 0,75m gam chất rắn với 5,6 lít khí Y có NO và NO2 (đktc). Kiếm tìm m?

Dạng 2. Sắt kẽm kim loại phản ứng với hỗn hợp HNO3 với H2SO4

Bài 1: Cho 3,2 gam bột Cu công dụng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm HNO3 0,8 M cùng H2SO4 0,2 M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, xuất hiện V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất đktc). Tìm quý hiếm của V?

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X (Cu, Ag) trong dung dịch đựng HNO3 và H2SO4 thu được hỗn hợp Y chứa 7,06 gam muối và tất cả hổn hợp khí Z cất 0,05 mol NO2 cùng 0,01 mol SO2. Quý hiếm của m là?


Bài 3: cho 12,9 gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Mg phản ứng cùng với 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 với H2SO4 nhận được 0,1 mol mối khí SO2, NO, N2O. Cô cạn hỗn hợp thu được sau làm phản ứng được bao nhiêu gam muối bột khan?

Dạng 3: minh chứng tính oxi hoá của NO3- – sắt kẽm kim loại phản ứng với muối hạt nitrat trong môi trường axit

Bài 1. Cho một lượng Cu2S tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 đun nóng. Bội nghịch ứng sản xuất thành dung dịch A1 và có tác dụng giải phóng ra khí A2 ko màu, bị hoá nâu trong ko khí. Chia A1 thành nhì phần. Thêm dung dịch BaCl2 vào phần 1, thấy sản xuất thành kết tủa trắng A3 ko tan vào axit dư. Thêm lượng dư hỗn hợp NH3 vào phần hai mặt khác khuấy phần nhiều hỗn hợp, thu được dung dịch A4 có màu xanh đậm.

a. Hãy khẳng định A1, A2, A3, A4là gì?

b. Viết phương trình phản ứng biểu lộ các quá trình hoá học tập vừa nêu trên.

Bài 2. Cho 19,2 g Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, tiếp nối thêm 500 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch A

a. Cu bao gồm tan hết không? Tính thể tích NO cất cánh ra ở đktc.

b. Tính độ đậm đặc mol những ion trong hỗn hợp A chiếm được sau bội phản ứng.

c. đề nghị thêm từng nào lítdung dịch NaOH 0,2 M để kết tủa hết Cu2+chứa trong dung dịch A.

Bài 3. Hoà tan 26,88 gam bột sắt kẽm kim loại đồng trong hỗn hợp HNO3 loãng. Sau khi hoàn thành phản ứng, bao gồm 4,48 lít khí NO (đktc) bay ra và còn lại m gam hóa học không tan. Thêm tiếp lỏng lẻo V ml hỗn hợp HCl 3,2 M vào nhằm hoà chảy vừa hết m gam hóa học không tan, bao gồm khí NO thoát ra (duy nhất). Xác định trị số của V?

Bài 4. Khuấy kĩ dung dịch cất 13,6 gam AgNO3 với m gam bột Cu rồi thêm tiếp vào kia 100 ml dung dịch H2SO4 (loãng) với đun nóng tính đến khi bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thì chiếm được 9,28 gam bột kim loại, hỗn hợp A và khí NO. Lượng NaOH quan trọng để chức năng hết với các chất trong dung dịch A là 0,325 mol.

a. Tính m với thể tích khí NO thu được làm việc đktc.

b. Tính khối lượng các chất trong dung dịch A.

c. Tính độ đậm đặc mol/l của hỗn hợp H2SO4dùng.

Bài 5. Cho 5,8 gam FeCO3 công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HNO3 được hỗn hợp hai khí ko màu hoá nâu quanh đó không khí cùng dung dịch X. Thêm dung dịch H2SO4 loãng dư vào X thì dung dịch thu được hoà tan buổi tối đa m gam Cu biết rằng phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. Cực hiếm của m là?

Dạng 4. Bài toán tổng hợp axit nitric tính năng với sắt kẽm kim loại

Bài 1. So sánh thể tích khí NO (duy nhất) bay ra trong 2 thí nghiệm sau (các khí đo trong thuộc điều kiện):

TN1: mang lại 3,84 gam Cu phản bội ứng cùng với 80 ml hỗn hợp HNO3 1,0 mol/lít.

TN2: mang đến 3,84 gam Cu phản bội ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1,0 mol/lít và H2SO4 0,5 mol/lít.

Bài 2. Nung x mol sắt trong bầu không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 hóa học rắn có Fe và 3 oxit của nó. Tổ hợp hết lượng tất cả hổn hợp H trên bởi dung dịch HNO3 loãng, nhận được 672 ml khí NO độc nhất (đktc). Xác minh trị số của x?


Bài 3. Cho 13,6 gam các thành phần hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản nghịch ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn X thu được từng nào gam muối khan?

Bài 4. các thành phần hỗn hợp A gồm bố oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3) bao gồm số mol bởi nhau. Hài hòa hết m gam các thành phần hỗn hợp A này bằng dung dịch HNO3 thì thu được tất cả hổn hợp K bao gồm hai khí NO2 cùng NO rất có thể tích 1,12 lit (đktc) với tỉ khối hỗn hợp K đối với hiđro bởi 19,8. Trị số của m là ?

Bài 5. Cho 2,16 gam Mg công dụng với dung dịch HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,986 lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Xác định trọng lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X?

IV. Bài bác tập trường đoản cú giải về Axit Nitric

Bài 1. Hoà tan trọn vẹn 11,7 gam bột Zn trong hỗn hợp HNO3 loãng thu được dung dịch A và các thành phần hỗn hợp khí N2, N2O có thể tích 0,672 lít (đkc). Thêm NaOH dư vào hỗn hợp A cùng đun nóng bao gồm khí bay ra, khí này tính năng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,1 M.

a. Viết phương trình bội nghịch ứng dạng phân tử với ion.

b. Tính % thể tích tất cả hổn hợp khí N2, N2O.

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn 12 gam tất cả hổn hợp X gồm Al, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 dư nhận được 6,72 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí NO, NO2 có khối lượng 12,2 gam. Xác định khối lượng muối nitrat sinh ra?

Bài 3. cho 220 ml hỗn hợp HNO3 tính năng với 5 gam hỗn hợp Zn cùng Al. Bội phản ứng giải hòa ra 0,896 lít (đktc) khí gồm NO với N2O. Các thành phần hỗn hợp khí đó bao gồm tỉ khối khá so với H2 là 16,75. Sau khi chấm dứt phản ứng mang lọc thu được 2,013 gam kim loại.

a. Cô cạn dung dịch A thu được từng nào gam muối hạt khan?

b. Tính mật độ HNO3 trong dung dịch ban đầu?

Bài 4. Hòa tung hết tất cả hổn hợp A bao gồm x mol Fe và y mol Ag bởi dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 với H2SO4 tất cả 0,062 mol khí NO với 0,047 mol SO2 thoát ra. Đem cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng nhận được 22,164 gam hỗn hợp các muối khan. Trị số của x và y là bao nhiêu?

Bài 5. Cho các thành phần hỗn hợp Fe và Cu chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được 1,12 lit H2 (00C, 2 atm) được dung dịch A và hóa học rắn ko tan B. Để oxi hoá hoàn toàn chất rắn không tan vào B buộc phải 10,1 gam KNO3 tạo nên chất khí không màu hoá nâu ngoại trừ không khí cùng dung dịch C. Tính % cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Bài 6. Cho 1,92 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp X gồm KNO3 0,16 M và H2SO4 0,5 M thu được hỗn hợp A với khí NO duy nhất. Để kết tủa toàn thể Cu2+ vào A buộc phải tối thiểu V lít dung dịch NaOH 0,5 M. Quý hiếm của V là?

V. Bài bác tập trắc nghiệm về Axit Nitric

Câu 1. HNO3 tác dụng được với tất cả các hóa học trong hàng nào sau đây:

A. NaHCO3, CO2, FeS, Fe2O3

B. K2SO3, K2O, Cu, Fe(NO3)2

C. FeO, Fe2(SO4)3, FeCO3, Na2O

D. CuSO4, CuO, Mg3(PO4)2.

Câu 2. Axit nitric sệt nguội có thể phản ứng được với những chất nào sau đây?

A. Al, CuO, Na2CO3

B.CuO, Ag, Al(OH)3

C. P, Fe, FeO

D. C, Ag, BaCl2

Câu 3. Hoà tan hoàn toàn 0,9 g sắt kẽm kim loại X vào hỗn hợp HNO3 nhận được 0,28 lít khí N2O (đktc). Vậy X rất có thể là:

A. Cu

B. Fe

C. Zn

D.Al

Câu 4. cho những chất FeO, Fe2O3, Fe(NO3)2, CuO, FeS. Số chất tác dụng được với HNO3 giải phóng khí NO là:

A. A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5.

Xem thêm: Tại Sao Không Đánh Được Số Thứ Tự Trong Excel, Kéo Số Thứ Tự Trong Excel Không Được

hỗn hợp nào sau đây không hài hòa được Cu kim loại:

A. Dung dịch HNO3

B. Dung dịch các thành phần hỗn hợp NaNO3+ HCl

C. Hỗn hợp FeCl3

D. Hỗn hợp FeCl2

Câu 6. Để pha trộn HNO3 trong phòng thí nghiệm, hóa chất nào tiếp sau đây được chọn làm nguyên liệu chính: