Bài giảng liên kết cộng hóa trị

     

1. Liên kết cộng hoá trị xuất hiện giữa những nguyên tử giống như nhau. Sự hình thành đối kháng chất.

a) Sự hình thành phân tử Hidro ( H2)

Cấu hình electron của 1H: .

Cấu hình electron của khí hi hữu 2He :

Cấu hình H không bền, 2 nguyên tử H có xu thế liên kết cùng với nhau để đạt thông số kỹ thuật bền

 
Bạn đang xem: Bài giảng liên kết cộng hóa trị

*
Bạn sẽ xem tư liệu "Bài giảng hóa học 10 - bài 13: links cộng hóa trị", để sở hữu tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sống trên

Kiểm tra bài cũ Nêu có mang về liên kết ion. Trình bày tóm tắt sự hình thành link trong phân tử NaCl?Liên kết ion : là links được chế tạo thành vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion sở hữu điện tích trái dấu. Sự hình thành link trong phân tử NaCl. Na + Cl Na+ + Cl- NaCl 2|8|1 2|8|7 2|8 2|8|8+17+-Na(2,8,1) Na+Cl(2,8,7)Cl-11+Lực hút tĩnh điệnTạo nên links ion => xuất hiện phân tử NaClLiên kết ion hay được tạo cho từ những nguyên tử của những nguyên tố có tính chất khác hẳn nhau là kim loại và phi kim. Vậy so với các nguyên tử của và một nguyên tố ( H2 ; Cl2 ; N2 ) hay các hợp chất như ( HCl; CO2 ), chúng liên kết với nhau bằng cách nào ? LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊBài 13: b. Sự xuất hiện phân tử N2b. Sự ra đời phân tử CO2a. Sự hiện ra phân tử HCl2. Sự sinh ra hợp chất1. Sự hình thành 1-1 chấtI - Sự hình thành liên kết cộng hóa trịa. Sự hiện ra phân tử H21. Links cộng hoá trị có mặt giữa những nguyên tử tương tự nhau. Sự hình thành solo chất.I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊCấu hình H không bền, 2 nguyên tử H có xu thế liên kết với nhau nhằm đạt thông số kỹ thuật bềnCấu hình electron của 1H: ..Cấu hình electron của khí hãn hữu 2He : 1s11s2a) Sự ra đời phân tử Hidro ( H2)I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊI. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊH..H+H .. HH – HCT electron CT cấu tạoQuy cầu kí hiệu: Mỗi dấu chấm bên kí hiệu nguyên tố màn trình diễn một electron phần bên ngoài cùngI. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ1. Links cộng hoá trị sinh ra giữa các nguyên tử tương đương nhau. Sự hình thành đối kháng chất.a) Sự sinh ra phân tử Hidro ( H2)Liên kết sinh sản thành do 1 cặp electron thông thường gọi là liên kết đơn.I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ1. Liên kết cộng hoá trị sinh ra giữa những nguyên tử giống nhau. Sự hình thành đơn chất.a) Sự có mặt phân tử Nitơ ( N2) N ( Z=7):1s2 2s2 2p3 cấu hình electron:Cấu hình N chưa bền, 2 nguyên tử N có xu hướng liên kết với nhau nhằm đạt thông số kỹ thuật bền cấu hình electron: Ne ( Z=10):1s2 2s2 2p6 CT electron CT cấu tạoa) Sự xuất hiện phân tử Nitơ ( N2)I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ1. Link cộng hoá trị ra đời giữa các nguyên tử tương tự nhau. Sự hình thành đơn chất.Kết luận: nhị nguyên tử N liên kết với nhau bằng links ba ở ánh nắng mặt trời thường N2 siêu bền, hèn hoạt động.NN+→NN N ≡ N Vậy liên kết cộng hoá trị là gì?Nhận xét :Liên kết hiện ra trong phân tử H2, N2 là links cộng hoá trị Định nghĩa :Liên kết cùng hoá trị là liên kết được sinh ra giữa 2 nguyên tử bằng một hay các cặp electron chung.Liên kết hình thành trong phân tử H2, N2 là liên kết cộng hoá trị ko phân cực.

Xem thêm: Dầu Gội Cho Tóc Nhuộm Không Nên Dùng Dầu Gội Nào ? Tóc Nhuộm Không Nên Dùng Dầu Gội NàoXem thêm: Top 20 Cách Mở File Apk Trên Ios, Cách Cài Đặt File Apk Trên Ios

Vậy cụ nào là links CHT không phân cực ??-Liên kết cộng hoá trị không cực: là links cộng hoá trị trong những số ấy cặp electron chung không biến thành hút lệch về phía nguyên tử như thế nào 2. Liên kết giữa các nguyên tử không giống nhau. Sự có mặt hợp chất.I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊa) Sự ra đời phân tử hidro clorua (HCl)I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊI. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ1s22s22p63s23p5 Cl ( Z=17): cấu hình electron:1s1 H ( Z=1): cấu hình electron:I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊI. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊI. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊI. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊI. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊCông thức electron công thức CT +H – ClCl.......H.Cl.......H .Nhận xét:- Trong công thức electron của phân tử gồm cực, cặp electron tầm thường lệch về phía nguyên tử bao gồm độ âm điện to hơn- trong phân tử hidroclorua (HCl) cặp electron bị lệch về phía nguyên tử clo (Cl) → link cộng hóa trị phân cựca) Sự có mặt phân tử hidro clorua (HCl)2. Liên kết giữa những nguyên tử khác nhau. Sự ra đời hợp chất.I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ; Sự sinh ra phân tử khí cacbon đioxit (CO2)I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ2. Link giữa các nguyên tử không giống nhau. Sự xuất hiện hợp chất. C ( Z=6):1s22s22p4 O ( Z=8): cấu hình electron: thông số kỹ thuật electron:b) Sự hình thành phân tử khí cacbon đioxit (CO2)1s22s22p2 CT electron CT cấu trúc +O......O......C....+..O :: C :: O......O = C = OKết luận:- trong phân tử CO2 có cấu trúc thẳng nên links đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau → Phân tử CO2 không phân cực- vào phân tử CO2 các cặp electron bị hút lệch về phía O bởi vì oxi bao gồm độ âm điện to hơn C → liên kết C=O bị phân cực về phía Ob. Sự có mặt phân tử cacbon đioxit (CO2) Kiểu links nào được chế tác thành thân hai nguyên tử bằng một hay các cặp electron chung? links ionaLiên kết kim loạibLiên kết cùng hoá trịcLiên kết hidrodCâu 1CỦNG CỐPhân tử nào dưới đây được chế tạo thành từ liên kết cộng hoá trị không cực: NH3aHClbO2cH2OdCâu 2CỦNG CỐPhân tử nào sau đây được tạo thành thành từ liên kết cộng hoá trị không cực:Câu 2CỦNG CỐCột ACột BLiên kết đôiLK trong phân tử N2Các nguyên tử lk với nhau đểLK CHT có mặt do1. Có những cặp e sử dụng chung2. Phân cực kém rộng lk đơn3. Cực kỳ bền4. Tất cả trong CO25. đạt cấu hình chắc chắn giống khí hiếmGhép cột A cùng với cột B thành một phân phát biểu hoàn chỉnhCâu 3CỦNG CỐHãy viết bí quyết electron cùng công thức kết cấu của các phân tử sau: Br2, H2O. Bí quyết electron cách làm CT cách làm PT Giải:H .O....... HH – O – H H2O Br.......Br.......Br2 Br – Br Câu 4CỦNG CỐHƯỚNG DẪN VỀ NHÀVề công ty : Làm bài tập 4, 6 SGK trang 64 coi trước : Mục 3. Tính chất của những chất có link cộng hoá trị.Phần II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC