Bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ

     

Bài học với văn bản lũy vượt của một số hữu tỉ.Và để giúp các bạn làm quen tương tự như nắm dĩ nhiên nội dung bài bác học, dulichnangdanang.com xin giới thiệu bài học có ích theo công tác cơ bạn dạng .Hi vọng đã là mối cung cấp tài liệu xem thêm hữu ích !


*

A. Tổng hòa hợp kiến thức

I. Lũy vượt với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n của một vài hữu tỉ x là tích của n vượt số x. ( n là số tự nhiên và thoải mái > 1 )Ký hiệu :$x^n$

Ta bao gồm :

*

Ví dụ:

$(frac23)^2=frac2^23^2$

II. Tích với thương của hai lũy thừa thuộc cơ số

*

Ví dụ: Tính :

$2^5.2^2=?$

$3^3:3^2=?$

Hướng dẫn giải:

$2^5.2^2=2^5+2=2^7$

$3^3:3^2=3^3-2=3^1=3$

III. Lũy thừa của lũy thừa

*

Ví dụ: Tính và đối chiếu .

Bạn đang xem: Bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ

$(2^3)^2$ và$2^5$

Hướng dẫn giải :

Ta có: $(2^3)^2=2^3.2=2^6$

Mà :$2^6>2^5$

=> $(2^3)^2$ > $2^5$


B. Bài xích tập và khuyên bảo giải


Câu 27: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

$(frac-13)^4;(-2frac14)^3;(-0,2)^2;(-5,3)^0$


=> Xem lý giải giải

Câu 28: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

$(-frac12)^2;(-frac12)^3;(-frac12)^4;(-frac12)^5$

Hãy rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số nón chẵn cùng lũy vượt với số nón lẻ của một trong những hữu tỉ âm.

Xem thêm: Bị Nóng Trong Người Nên Ăn Gì Cho Mát, Bị Nóng Trong Người Nên Ăn Uống Gì Cho Mát


=> Xem gợi ý giải

Câu 29: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Viết số $frac1681$ dưới dạng một lũy thừa, ví dụ $frac1681=(frac49)^2$. Hãy tìm các cách viết khác.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Về Quê Trong Mùa Dịch Bệnh Covid, Mẫu Đơn Nghỉ Bệnh Covid


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 30

Tìm x , biết :

a. $x:(-frac13)^2=-frac12$

b. $(frac34)^5.x=(frac34)^7$


=> Xem lí giải giải

Câu 31: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Viết các số $(0,25)^8;(0,125)^4$ bên dưới dạng các lũy quá của cơ số 0,5.


=> Xem lý giải giải

Câu 33: Trang 20 - sgk toán 7 tập 1

Dùng laptop bỏ túi nhằm tính:

$(3,5)^2;(-0,12)^3;(1,5)^4;(-0,1)^5;(1,2)^6$


=> Xem lí giải giải

Bình luận


Giải bài xích tập gần như môn không giống
Giải sgk lớp 7 kết nối trí thức
Giải toán 7 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 1 liên kết tri thức
Giải toán 7 tập 2 liên kết tri thức
Soạn văn 7 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 7 tập 2 liên kết tri thức
Giải khoa học tự nhiên 7 kết nối tri thức
Giải thứ lí 7 kết nối tri thức
Giải hóa học 7 kết nối tri thức
Giải sinh học 7 liên kết tri thức
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 7 liên kết tri thức
Giải lịch sử vẻ vang 7 kết nối tri thức
Giải địa lí 7 liên kết tri thức
Giải vận động trải nghiệm 7 liên kết tri thức
Giải mĩ thuật 7 liên kết tri thức
Giải music 7 liên kết tri thức
Giải công dân 7 kết nối tri thức
Giải technology 7 liên kết tri thức
Giải tin học tập 7 liên kết tri thức
Giải giáo dục đào tạo thể chất 7 kết nối tri thức
Giải sgk lớp 7 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 7 tập một chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 7 chân trời sáng tạo
Giải vật dụng lí 7 chân trời sáng tạo
Giải hóa học 7 chân trời sáng tạo
Giải sinh học 7 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải địa lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải chuyển động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Giải âm thanh 7 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải tin học tập 7 chân trời sáng tạo
Giải technology 7 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục thể chất 7 chân trời sáng tạo
Giải sgk lớp 7 cánh diều
Giải toán 7 cánh diều
Giải toán 7 tập 1 cánh diều
Giải toán 7 tập 2 cánh diều
Soạn văn 7 cánh diều
Soạn văn 7 tập 1 cánh diều
Soạn văn 7 tập 2 cánh diều
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 7 cánh diều
Giải thứ lí 7 cánh diều
Giải hóa học 7 cánh diều
Giải sinh học 7 cánh diều
Giải lịch sử và địa lí 7 cánh diều
Giải lịch sử 7 cánh diều
Giải địa lí 7 cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm 7 cánh diều
Giải âm nhạc 7 cánh diều
Giải mĩ thuật 7 cánh diều
Giải tin học 7 cánh diều
Giải công dân 7 cánh diều
Giải công nghệ 7 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo thể chất 7 cánh diều
Trắc nghiệm lớp 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 7
Trắc nghiệm sinh học tập 7
Trắc nghiệm vật dụng lí 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm tin học tập 7

Tài liệu xem thêm lớp 7


Văn mẫu lớp 7
Tập phiên bản đồ địa lí 7
Đề ôn tập Địa Lí 7
Đề ôn tập lịch sử dân tộc 7
Đề ôn thi Toán 7
Chuyên đề toán 7
Chuyên đề Địa Lý 7
Bài tập PTNL toán 7
Bài tập PTNL ngữ văn 7
Giáo án lớp 7
Giáo án ngữ văn 7
Giáo án lịch sử 7
Giáo án toán 7
Giáo án GDCD 7
Giáo án địa lý 7
Giáo án sinh 7
Giáo án giờ đồng hồ Anh 7
Giáo án đồ vật lý 7
Giáo án technology 7
Giáo án tin học tập 7
Giáo án âm nhạc 7
Giáo án thẩm mỹ 7
Giáo án thể dục thể thao 7
Giáo án VNEN khoa học tự nhiên 7
Giải sgk lớp 7
Giải sgk toán 7 tập 1
Giải sgk toán 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Giải sgk sinh học tập 7
Giải sgk thiết bị lí 7
Giải sgk địa lí 7
Giải sgk lịch sử dân tộc 7
Giải sgk GDCD 7

Giải sgk lớp 7 VNEN


Soạn văn 7 tập 1 VNEN
Soạn văn 7 tập 2 VNEN
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 7
Giải kỹ thuật xã hội 7
Giải GDCD 7 VNEN
Giải technology 7 VNEN
Giải tiếng anh 7 VNEN
Giải tin học 7 VNEN
*

Kết nối: