Bài 11 trang 72 sgk toán 9 tập 2

     

Cho hai đường tròn bằng nhau (O) với (O") cắt nhau tại nhị điểm A và B. Kẻ những đường kính AOC, AO"D. Gọi E là giao điểm thiết bị hai của AC với đường tròn (O") .a) So sánh các cung nhỏ dại BC, BD.b) bệnh mình rằng B là điểm chủ yếu giữa của cung EBD (tức là điểm B phân chia cung EBD thành nhị cung bằng nhau:(oversetfrownBC=oversetfrownBD))

 


Gợi ý:

Sử dụng định lí 1:

- hai cung đều bằng nhau căng nhì dây bởi nhau

- nhị dây đều bằng nhau căng hai cung bằng nhau

*

a)

Xét đường tròn (O) có:(OB=OA=OC=RRightarrow OB=dfrac 1 2 OC)

Suy ra ABC là tam giác vuông tại B (tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông)

Tương tự, ta cũng có: tam giác ABD vuông trên B.

Bạn đang xem: Bài 11 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Xét hai tam giác ABC vuông tại B và tam giác ABD vuông trên B có:

+) AB chung.

+) AC = AD (đường kính của hai tuyến đường tròn bằng nhau)

Suy ra:(Delta ABC=Delta ABD)(cạnh huyền - cạnh góc vuông)

(Rightarrow BC=BD)(cặp cạnh tương ứng)

Vậy(oversetfrownBC=oversetfrownBD)

b) Để chứngminh B là điểm ở vị trí chính giữa cung EBD ta triệu chứng minh(oversetfrownBE=oversetfrownBD)

Xét tam giác ADE có:(O"A=O"D=O"ERightarrow O"E=dfrac 1 2 AD)

Nên ADE là tam giác vuông tại E.

Trong tam giác vuông CED tất cả B là trung điểm DC (DB = BC).

Xem thêm: 30+ Avatar Đôi Tết Cho Bạn Thân : Đáng Yêu, Hài Hước, Nhây Lầy Đủ Cả

Nên EB là đường trung tuyến.

Suy ra EB = BD = BC.

Vậy trong đường tròn (O") gồm EB = DB nên(oversetfrownBE=oversetfrownBD) giỏi B là điểm vị trí trung tâm cung EBD.

Xem thêm: Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Khánh Hòa, Điểm Chuẩn Lớp 10 Tỉnh Khánh Hoà


Xem đoạn clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học giỏi hơn.
Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 2: liên hệ giữa cung và dây khác • Giải bài bác 10 trang 71 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ đường tròn tâm... • Giải bài 11 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn... • Giải bài xích 12 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại tam giác ABC. Bên trên tia... • Giải bài 13 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 chứng minh rằng: Trong... • Giải bài bác 14 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) chứng minh rằng...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học 9
bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Bài 2: tương tác giữa cung cùng dây
• Giải bài xích 10 trang 71 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 11 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 12 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 13 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 14 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước
Giải bài tập SGK Toán 9
Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12