ANDEHIT CÓ TÁC DỤNG VỚI NAOH KHÔNG

     

Bài viết tiếp sau đây trình bày các khái niệm, nội dung về Anđehit với Xeton cũng giống như các tính chất hóa học, vật dụng lí, ứng dụng trong thực tế của nó


*

A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

– những định nghĩa hoàn toàn có thể dùng với anđehit: + Anđehit là HCHC cơ mà phân tử gồm nhóm – CHO link với nơi bắt đầu hiđrocacbon, với H hoặc cùng với nhau.Bạn đang xem: Andehit có tính năng với naoh không


*

+ Anđehit là thành phầm thu được khi núm nguyên tử H vào hiđrocacbon hoặc H2bằng nhóm -CHO. + Andehit là HCHC mà lại phân tử bao gồm nhóm -CHO link trực tiếp cùng với C hoặc H – Công thức tổng thể của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 – 2z; z≤x): thường được sử dụng khi viết bội nghịch ứng cháy. + CxHy(CHO)zhay R(CHO)z: thường dùng khi viết bội phản ứng xảy ra ở team CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số links p + số vòng): hay được dùng khi viết bội phản ứng cùng H2, cộng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên cố gắng thế

Tên thay thế sửa chữa = tên hiđrocacbon tương ứng + al


READ: Baso4 màu Gì - Baso4 Kết Tủa màu Gì

2. Tên thường

Tên thường xuyên = Anđehit + tên axit tương xứng Tên axit (thay hậu tố ‘ic’ bởi ‘anđehit’) Chú ý:Dung dịch HCHO 37% →40% call là: Fomalin giỏi fomon.Bạn sẽ xem: Andehit có tác dụng với naoh không

III. đặc điểm vật lí

– Chỉ tất cả HCHO, CH3CHO là chất khí. Các anđehit còn sót lại đều là chất lỏng.

Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với naoh không

Đang xem: Andehit có tính năng với naoh không


*

– Anđehit có ánh sáng sôi thấp rộng Ancol có cân nặng phân tử tương tự nhưng cao hơn nữa so cùng với hidrocacbon có cùng số nguyên tử C trong phân tử.

IV. đặc thù hóa học

1. Phản nghịch ứng với hiđro

R(CHO)x+ xH2→ R(CH2OH)x(xúc tác Ni, t0) Chú ý: – Trong bội nghịch ứng của anđehit cùng với H2: Nếu gốc R có những liên kết pi thì H2cộng vào cả những liên kết pi đó. – làm phản ứng với H2chứng tỏ anđehit bao gồm tính oxi hóa.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Cao Đẳng Công Nghiệp Hà Nội Cho Bạn, Điểm Chuẩn Cao Đẳng Năm 2020

2. Phản nghịch ứng cùng với AgNO3/NH3(phản ứng tráng bạc)

R(CHO)x+ 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→R(COONH4)x+ xNH4NO3+ 2xAg – bội nghịch ứng chứng minh anđehit gồm tính khử cùng được dùng làm nhận biết anđehit. – riêng rẽ HCHO gồm phản ứng: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag Chú ý: – bội nghịch ứng tổng thể ở trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối tía nằm đầu mạch. Nếu gồm nối ba nằm tại đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở nên thay thế bằng Ag. – Các điểm sáng của phản nghịch ứng tráng gương của anđehit: + ví như nAg= 2nanđehit→anđehit trực thuộc loại đối chọi chức và chưa hẳn HCHO. + nếu như nAg= 4nanđehit→anđehit đó thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO. + nếu nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit đơn chức thì các thành phần hỗn hợp đó gồm HCHO. + Số nhóm cho = nAg/2nanđehit(nếu trong lếu hợp không có HCHO). – một vài loại hóa học khác cũng có khả năng tham gia phản ứng tráng gương gồm: + HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản bội ứng chỉ tạo thành các hóa học vô cơ. + những tạp chức gồm chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…


READ: Giải bài Tập chất hóa học 8 : Bài thực hành thực tế 2 Sự tỏa khắp Của Chất

3. Bội nghịch ứng oxi hóa

4. Phản nghịch ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao

5. Bội phản ứng với hỗn hợp Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr ví như anđehit còn có liên kết pi ở nơi bắt đầu hiđrocacbon thì xẩy ra đồng thời phản ứng cộng Br2vào link pi đó.

V. Điều chế

1. Thoái hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol không bền

– cùng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) – Thủy phân este của ancol không bền phù hợp hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO – Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một số phản ứng sệt biệt

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Nhận ra anđehit

– tạo ra kết tủa sáng bóng loáng với AgNO3/NH3. – tạo kết tủa đỏ gạch men với Cu(OH)2ở nhiệt độ cao. – làm mất đi màu hỗn hợp nước Brom. (Riêng HCHO phản ứng với hỗn hợp Brom bao gồm khí CO2thoát ra).

Xem thêm: Thư Tạm Biệt Đồng Nghiệp Bằng Tiếng Anh, Viết Thư Chia Tay Đồng Nghiệp Bằng Tiếng Anh

VII. Ứng dụng

B. XETON

I. Định nghĩa


*

– CTTQ của xeton đơn chứccó dạng: R – co – R’

II. Danh pháp

1. Tên cụ thê

Tên thay thế sửa chữa = thương hiệu hidrocacbon + số chỉ địa điểm C trong nhóm teo + on

2. Tên cội – chức

Tên gốc chức = Tên gốc R, R’ + xeton

III. đặc thù hóa học

– bội phản ứng cùng với H2/Ni, t0tạo ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ – Xeton không có phản ứng tráng gương, ko phản ứng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao, không làm mất đi màu hỗn hợp Brom như anđehit. – phản ứng chũm ở gốc hidrocacbon vị trí ở kề bên nhóm CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)


READ: Hoá học tập 11 bài xích 37: mối cung cấp Hidrocacbon thiên nhiên Hay, cụ thể Nhất

IV. Điều chế

– cho ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O – Điều chế loại gián tiếp qua ancol ko bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 – lão hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để thêm vào axeton.


Post navigation


Previous: Tổng Hợp các Ý Tưởng cách tân Trong Sản Xuất, Tổng Hợp những Ý Tưởng cách tân Công Việc
Next: phương pháp Tính Mật Độ Xây Dựng, Mật Độ kiến tạo Là Gì