Accept Là Gì Và Cấu Trúc Từ Accept Trong Câu Tiếng Anh

     

Accept và Agree mang nghĩa như là nhau là chấp nhận, gật đầu đồng ý nhưng cấu trúc, cách thực hiện Accept với Agree lại không giống nhau. Cố kỉnh thể, Accept là để miêu tả khi ai đó gật đầu điều gì đó, dấn thứ gì từ bỏ ai kia hoặc rất có thể là đồng ý một lời mời một phương pháp trang trọng. Agreelà một rượu cồn từ với nghĩađồng ý/ ưng ý với kết cấu được sử dụng Agree to vị something: Đồng ý thao tác làm việc gì.


*
Cấu trúc, cách thực hiện Accept với Agree

Để biết được giải pháp phân biệt, cấu trúc, cách sử dụng Accept cùng Agree thế nào cho đúng từng ngôi trường hợp, chúng ta hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Accept là gì và cấu trúc từ accept trong câu tiếng anh


I. Cấu trúc, cách sử dụng Accept cùng Agree

1. Kết cấu và cách áp dụng Accept

1.1. Định nghĩa

Accept là để miêu tả khi ai đó gật đầu đồng ý điều gì đó, nhấn thứ gì từ ai kia hoặc có thể là chấp nhận một lời mời một bí quyết trang trọng.

1.2. Kết cấu và bí quyết sử dụng

Sauacceptcó thể làmột mệnh đề (clause)hoặcdanh trường đoản cú (noun).

Ex: Iaccept (that)she may have been tired, but that’s still no excuse. (Tôi đồng ý rằng cô ấy hoàn toàn có thể mệt, nhưng này vẫn không thể xem như là một dòng cớ được)


Accept là hễ từ, tất cả nghĩa: nhận và chấp nhận.

Ex: John offered her a lift, and she accepted. (John mời cô ấy đi thuộc xe với cô ấy nhận lời)


*
Cấu trúc, cách sử dụng Accept
Acceptlà một hễ từ bao gồm một số ý nghĩa sâu sắc khác nhau nhưng lại nghĩa phổ biến nhất của nó là: thừa nhận hoặc đem (một cái nào đấy được cung cấp), nhận thanh toán (hóa đơn, hối phiếu…)

Ex:

After being offered a promotion, Mary accepted the job. (Sau lúc được ý kiến đề nghị thăng chức, Mary đã đồng ý công việc.)This machine only accepts coins. (Cái thiết bị này chỉ nhấn tiền xu)

Lưu ý:

Đồng ý cùng với ai = khổng lồ AGREE WITH someone(about something) gồm cùng quan điểm với ai đó.Đồng ý về việc gì = khổng lồ AGREE khổng lồ something(cho phép điều này được thực hiện)Dàn xếp, đạt được thỏa thuận = AGREE ON(Dùng “agree on” lúc mọi fan cùng nhau quyết định về 1 vấn đề nào đó).

Ex:I agree with his choice. (Tôi đống ý với sự chọn lựa của anh ấy).We agree with what they are doing. (Chúng tôi đồng ý với rất nhiều gì họ đã làm).

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2018 Hà Tĩnh 2018, Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2022 Hà Tĩnh

Không nói “I agree on a suggestion” hay “I”m agreed with a suggestion”…

She agree lớn our suggestion. (Cô ấy gật đầu lời khuyên nhủ của bọn chúng tôi).We couldn’t agree on the date when to meet. (Chúng tôi vẫn chưa thỏa thuận được ngày nào gặp gỡ nhau).

Trước một rượu cồn từ nguyên thể (infinitive) bao gồm “to”, ta dùng động từ bỏ agree chứ không cần sử dụng accept. Đồng ý, đồng ý làm một việc gì đấy cho ai, ta không nói “accept to” nhưng là “agree to do”.

Ex: He agree to accompany the mayor. (Anh ấy đồng ý tháp tùng ông thị trưởng)

Ta ko nói He accepted lớn accompany the mayor”

2. Cấu trúc và cách sử dụng Agree

2.1. Định nghĩa

Agreelà một rượu cồn từ cùng với nghĩađồng ý/ đồng tình.


*
Cấu trúc, cách áp dụng của Agree
2.2. Cấu trúc và phương pháp sử dụngAgree to do something: Đồng ý thao tác gì.

Ex: Iagreedtomeet them here. (Tôi đang đồng ý chạm mặt họ ở đây.)

Agree with somebody (about): Đồng ý với ai (về việc gì)

Ex: Heagreed withthemaboutthe need for change. (Anh ấy đồng ý với chúng ta về việc cần được thay đổi.)

Agree with something (on): Đồng ý với việc gì

Ex: Iagree withher analysis of the situation. (Tôi gật đầu đồng ý với so với về thực trạng của cô ấy.)

Agree (that) + mệnh đề:đồng ý rằng…

Ex: Weagreed (that)the proposal was a good one. (Chúng tôi chấp nhận rằng sẽ là một lời khuyên hay.)

Cần nhớ: Trước một cồn từ nguyên thể (infinitive) gồm “to”, ta sử dụng động từ agree chứ ko dùng accept

II. Rành mạch Accept với Agree

AcceptAgree
– lớn accept: đồng ý (to take what is offered)Ex: She accepted my invitation. (Cô ấy dìm lời mời của tôi)– to agree: đồng ý, chấp nhận (to vị what is asked lớn do)Ex: He agreed to lớn play the videogames with me. (Anh ấy đồng ý chơi trò nghịch điện tử với tôi)
Cấu trúc: accept + danh từ.Ex: Theyacceptthe salary offered by the company. (Họ đồng ý mức lương mà công ty đưa ra)Cấu trúc: agree + Verb infinitive/ mệnh đề (clause)Ex: She agreed to buy me a cake.Cô ấy chấp nhận mua mang đến tôi mẫu bánh.

Xem thêm: Ngành Báo Chí: Học Báo Chí Ra Làm Gì ? Ở Đâu? Lương Có Cao Không?

III. Bài xích tập

1. Chọn dạng đúng của agree/ accept để điền vào khu vực trống

They have _____ most of our suggestions.My sister has _____ to lớn look after my babies when I am away.I _____ with his analysis of the situation.The majority of doctors _____ that smoking can cause cancer.They both _____ that the lyrics of few songs are niceThey had _____ to the use of force.I will _____ the gift when he brings itThe warring sides have _____ on an unconditional ceasefire.She offered me some clothes her children had grown out of và I _____ themThey _____ his apology, but still they bởi not _____ that it was not his fault

2. Đáp án bài tập

acceptedagreedagreeacceptagreeagreedacceptagreedacceptedaccepted – agree
Cấu trúc SuggestCách cần sử dụng Since và ForCách dùng cấu trúc Not only – But also
Cách sử dụng ExceptMade from cùng với made ofPhân biệt will và be going to
Made by là gìCách áp dụng in on atAdvice bao gồm đếm được không
Cấu trúc A lot ofPhrasal Verbs with Put
Cách cần sử dụng Any với Some

Qua bài viết về cấu trúc, cách áp dụng Accept với Agree trong giờ Anh, hy vọng với những kiến thức và kỹ năng trên rất có thể giúp chúng ta hiểu cấu trúc, bí quyết dùng Accept – Agree và vận dụng vào trong bài bác tập.