2 Giờ 15 Phút Bằng Bao Nhiêu Giờ

     

Bạn đã xem: 1/5 phút bởi bao nhiêu giây

1/5 tiếng = ........ Phút 1 / 1 / 2 tiếng đồng hồ = ....... Phút

1/3 phút = ........ Giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 giờ = ....... Phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ đồng hồ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 giờ đồng hồ 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Giờ

1/5 giờ đồng hồ = 12phút

1/3 giờ = đôi mươi phút

1,2 giờ = 72 phút

67 phút = 1 giờ 7 phút

3 giờ 15 phút = 195 phút

1/1/2 tiếng = 90 phút

2/1/4 phút = 135 giây

2,5 phút = 150 giây

320 giây = 5 phút đôi mươi giây

330 phút = 5,5 giờ

Trong bài xích bạn chắc tất cả 2 câu là lếu láo số

Chúc bạn học xuất sắc nha !!!

1/5 giờ đồng hồ = 12 phút 1 / 1 / 2 tiếng đồng hồ = ....... Phút

1/3 phút = trăng tròn giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 tiếng = phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 giờ 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Tiếng

1/5 giờ = 12 p
Bạn đang xem: 2 giờ 15 phút bằng bao nhiêu giờ

1/3 giờ = đôi mươi p

1,2 giờ đồng hồ = 72 p

67 phút = 1 tiếng 7 p

3 giờ 15 phút = 195 p

còn hàng 2 thì mình ko biết làm nhé

1/5= 12 phút

1/3 giờ= đôi mươi phút

1/2 giờ= 72 phút

67 phút = 1 GIỜ 7 phút

3 giờ 15 phứt =197 PHÚT

1/1/2 GIỜ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 GIÂY

2,5 PHÚT= 150 phút

330 giây = 5,5 GIỜ

Chúc chúng ta học giỏi nhé

Hu hu tương lai thyws 7 mình phải thi Khoa , Sử , Địa rồi 01/05 giờ = 12 phút1/3 phút = trăng tròn giây1,2 giờ = 72 phút67 phút = 1 giờ 7 phút3 tiếng 15 phút = 195 phútCòn cột 2 mình trù trừ làm. Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

TÍNH (đổi)

10 giờ trăng tròn phút ; 4 - 38 phút

7 giờ đồng hồ 14 phút : 3 - 1 tiếng 5 phút x 2

(12 phút 15 giây - 6 phút 39 giây ) : 4

1 giờ đồng hồ 15 phút + 75 phút + 1,25 giờ đồng hồ x8

2 phút trăng tròn giây x 15 + 15 phút -2,5 phút x 5 Đọc tiếp...

6 năm 6 tháng + hai năm 8 tháng ; 4 tiếng 15 phút + 5 giờ đồng hồ 35 phút ; 6 tiếng 42 phút-2 tiếng 24 phút ;7 tiếng 3 phút -65 phút ;5 phút 12 giây + 2 phút trăng tròn giây ;4 tiếng 43 phút - 1 giờ khoảng 30 phút ;6 phút - 2 phút 15 giây ; 2 tiếng 16 phút + 4 phút 30 giây Đọc tiếp...

soát sổ Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ đồng hồ Anh lớp 5


*Xem thêm: Giải Thích Ý Nghĩa Tục Ngữ ' Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn (10 Mẫu)

Hãy nhập thắc mắc của bạn, bdkhtravinh.vn vẫn tìm những câu hỏi có sẵn mang lại bạn. Trường hợp không thỏa mãn nhu cầu với những câu trả lời có sẵn, các bạn hãy tạo câu hỏi mới.
Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu Kể Về Một Chuyến Đi Ra Thành Phố Hay Nhất )

Bạn đã xem: 1 tháng 5 phút bởi bao nhiêu giây

1/5 tiếng = ........ Phút 1 / 1 / 2 tiếng đồng hồ = ....... Phút

1/3 phút = ........ Giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 giờ đồng hồ = ....... Phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 giờ đồng hồ 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Giờ

1/5 giờ = 12phút

1/3 giờ = đôi mươi phút

1,2 tiếng = 72 phút

67 phút = 1 giờ 7 phút

3 tiếng 15 phút = 195 phút

1/1/2 giờ đồng hồ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 giây

2,5 phút = 150 giây

320 giây = 5 phút 20 giây

330 phút = 5,5 giờ

Trong bài bác bạn chắc tất cả 2 câu là lếu láo số

Chúc bạn học xuất sắc nha !!!

1/5 tiếng = 12 phút 1 / 1 / 2 giờ = ....... Phút

1/3 phút = 20 giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 giờ đồng hồ = phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ đồng hồ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 tiếng 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Giờ đồng hồ

1/5 giờ đồng hồ = 12 p


1/3 tiếng = trăng tròn p

1,2 giờ đồng hồ = 72 p

67 phút = 1 giờ 7 p

3 giờ đồng hồ 15 phút = 195 p

còn mặt hàng 2 thì mình ko biết làm cho nhé

1/5= 12 phút

1/3 giờ= đôi mươi phút

1/2 giờ= 72 phút

67 phút = 1 GIỜ 7 phút

3 giờ 15 phứt =197 PHÚT

1/1/2 GIỜ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 GIÂY

2,5 PHÚT= 150 phút

330 giây = 5,5 GIỜ

Chúc bạn học giỏi nhé

Hu hu tương lai thyws 7 mình đề xuất thi Khoa , Sử , Địa rồi 01/05 giờ = 12 phút1/3 phút = 20 giây1,2 tiếng = 72 phút67 phút = 1 giờ 7 phút3 giờ 15 phút = 195 phútCòn cột 2 mình không biết làm. Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

TÍNH (đổi)

10 giờ 20 phút ; 4 - 38 phút

7 giờ đồng hồ 14 phút : 3 - 1 giờ đồng hồ 5 phút x 2

(12 phút 15 giây - 6 phút 39 giây ) : 4

1 tiếng 15 phút + 75 phút + 1,25 tiếng x8

2 phút đôi mươi giây x 15 + 15 phút -2,5 phút x 5 Đọc tiếp...

6 năm 6 tháng + hai năm 8 mon ; 4 giờ 15 phút + 5 giờ đồng hồ 35 phút ; 6 tiếng 42 phút-2 giờ 24 phút ;7 giờ 3 phút -65 phút ;5 phút 12 giây + 2 phút 20 giây ;4 giờ đồng hồ 43 phút - 1 giờ 1/2 tiếng ;6 phút - 2 phút 15 giây ; 2 tiếng 16 phút + 4 phút 30 giây Đọc tiếp...

khám nghiệm Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5