Tìm X Biết 1+2Y/18=1+4Y/24=1+6Y/6X A

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm x biết 1+2y/18=1+4y/24=1+6y/6x a

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệp vận động trải nghiệm sáng tạo
*

*

Ta có (frac1+2y18)=(frac1+4y24)

(Rightarrow)(1+2y)24=(1+4y)18

(Rightarrow)24+48y=18+72y

(Rightarrow)24-18=72y-48y

(Rightarrow)6=24y

(Rightarrow)y=(frac624)

(Rightarrow)y=(frac14)

Thay y=(frac14) vào đề ta có:

1 + 2(frac14) / 18 = 1 + 4(frac14) / 24 = 1 + 6(frac14) / 6x

=>(frac112)=(fracfrac52frac6x)

=>12.(frac52)=6x

=>30=6x

=>x=5

Vậy x=5;y=(frac14)


*

ta co : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta teo : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


*

Ta có 1+2y18" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1+2y181+2y18=1+4y24" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1+4y241+4y24

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒(1+2y)24=(1+4y)18

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒24+48y=18+72y

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒24-18=72y-48y

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒6=24y

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒y=624" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">624624

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒y=14" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1414

Thay y=14" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1414 vào đề ta có:

1 + 214" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1414 / 18 = 1 + 414" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1414 / 24 = 1 + 614" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1414 / 6x

=>112" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">112112=526x" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">526x526x

=>12.52" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">5252=6x

=>30=6x

=>x=5

Vậy x=5;y=14" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">14

 


Đúng 1
Bình luận (1)

Tìm x; y ;z biết 1+2y/18=1+4y/24=1+6y/6x


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

ta co : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta co : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0

Bình luận (0)

Tìm x , y biết :

1 + 2y / 18 = 1 + 4y / 24 = 1 + 6y / 6x


Xem chi tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

ta teo : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta teo : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0

Bình luận (0)

ta co : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta co : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0
Bình luận (0)

Tìm x,y biết rằng :

1+2y/18=1+4y/24=1+6y/6x


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy

Ý bạn là :(1+frac2y18=1+frac4y24=1+frac6y6x)

hay (frac1+2y18=frac1+4y24=frac1+6y6x)ạ ??

Lần sau ghi rõ :>


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Ta có: (frac1+2y18=frac1+4y24)

=> (left(1+2y ight).24=left(1+4y ight).18)

=> (24+48y=18+72y)

=> (24-18=72y-48y)

=> (24y=6)

=> (y=frac14)

Với y = 1/4 => (frac1+4cdotfrac1424=frac1+6cdotfrac146x)

=> (frac112=fracfrac526x)

=> (6x=frac52.12)

=> (6x=30)

=> (x=5)


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

ta teo : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta co : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0
Bình luận (0)

tìm x,y,z: biết (1+2y)/18=(1+4y)/24=(1+6y)/6x=(1+8y)/(27z)


Xem đưa ra tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

ta co : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta co : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0

Bình luận (0)

Tìm x,y biết

a,x+2y/18=1+4y/24=1+6y/6x

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM


Xem thêm: Soạn Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ Soạn Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ Ngắn Gọn

1
0
GửiHủy

ta teo : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta teo : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0

Bình luận (0)

Tìm x biết (1+2y)/18=(1+4y)/24=(1+6y)/6x


Xem chi tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
4
0
GửiHủy

xét:(frac1+2y18=frac1+6y6x=frac1+2y+1+6y18+6x=frac2+8y18+6x=frac2left(1+4y ight)2left(9+3x ight)=frac1+4y9+3x) (t/c hàng tỉ số=nhau)

=>(frac1+4y24=frac1+4y9+3xRightarrow24=9+3xRightarrow x=5)

vậy x=5 thỏa mãn


Đúng 1

Bình luận (0)

Ta có: 1 + 2y/18 = 1 + 4y/24 = 1 + 6y/6x = 1 + 2y + 1 + 6y/18 + 6x = 2 + 8y/18 + 6x = 2(1 + 4y)/18 + 6x   18 + 6x = 2 . 24 = 48  6x = 30  x = 5


Đúng 1

Bình luận (0)

Ta có: (1) 1+2y/18 = 1+4y/24 => 24 + 48y = 18 + 72y  y=1/4 (2) 1+4y/24=1+6y/6x Thay y=1/4 vào (2) ta tìm đc x=5 (thỏa)


Đúng 1

Bình luận (0)

tìm x biết rằng 1+2y/18=1+4y/24=1+6y/6x


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy

Ta có: (1) 1+2y/18 = 1+4y/24 => 24 + 48y = 18 + 72y  y=1/4 (2) 1+4y/24=1+6y/6x Thay y=1/4 vào (2) ta tìm đc x=5 (thỏa


Đúng 1

Bình luận (0)

cho 3 tỉ số = nhau là : a/b+c; b/c+a; c/a+b

tìm gt của từng tỉ số đó


Đúng 1
Bình luận (0)

ta co : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta teo : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 1
Bình luận (0)

tìm x biết rằng (1+2y)/18=(1+4y)/24=(1+6y)/6x


Xem chi tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

ta co : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta co : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 1

Bình luận (0)

tìm x biết: (1+2y) /18 = (1+4y) /24 = (1+6y) /6x


Xem đưa ra tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
4
0
GửiHủy

Ta có:

1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=> y=1/4

 Thay y thành 1/4 vào đề ta có:

(1+ 1/2)/18=1+1/24=(1+3/2)/6x

=>1/12=(5/2)/6x

=> 12(5/2)=6x

=>30=6x

=>x=5

Vậy x=5 ; y=1/4


Đúng 1

Bình luận (0)

2y+118=4y+124=6y+16xNhân 2 phân số đầu với 72, ta có8y+4=12y+3⇔y=14Áp dụng tính chất của hàng tỉ số bởi nhau, ta có2y+118=4y+124=6y+16x=2y+1+4y+1+6y+118+24+6x=12y+36x+42=4y+12x+14⇒2x+14=24 ( vì 4y+1≠0 )⇔x=5Vậy, (x;y)=(5;14)

2y+118=4y+124=6y+16xNhân 2 phân số đầu với 72, ta có8y+4=12y+3⇔y=14Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bởi nhau, ta có2y+118=4y+124=6y+16x=2y+1+4y+1+6y+118+24+6x=12y+36x+42=4y+12x+14⇒2x+14=24 ( vì 4y+1≠0 )⇔x=5Vậy, (x;y)=(5;14)

2y+118=4y+124=6y+16xNhân 2 phân số đầu với 72, ta có8y+4=12y+3⇔y=14Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có2y+118=4y+124=6y+16x=2y+1+4y+1+6y+118+24+6x=12y+36x+42=4y+12x+14⇒2x+14=24 ( vì 4y+1≠0 )⇔x=5Vậy, (x;y)=(5;14)


Đúng 1

Bình luận (0)

y=1/4;x=5


Đúng 0


Xem thêm: Nêu Giới Hạn Từng Bộ Phận Của Vùng Biển Việt Nam Gồm Những Bộ Phận Nào ?

Bình luận (0)